Audiovizuális szakasszisztens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Audiovizuális szakasszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 341 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az audiovizuális szakasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkát végez csoportban
Minõségbiztosítási tevékenységet végez
A médiumgyártás szervezésében közremûködik
Felvételi eszközöket kezel
Médiumokon utómunkát végez
Manuális szakmai feladatokat hajt végre
Munkabiztonsági szabályokat betart
Filmterjesztési feladatokat végez
Vállalkozásvezetési feladatokban közremûködik
Kommunikációtechnikai eszközöket használ
Kommunikációs feladatokat végez
Multimédiatervet készít
Multimédia-alkalmazások elemeit készíti
Tartalommenedzselést végez
Rendszer- és alkalmazástervezési és -fejlesztési feladatokban közremûködik
Rendszert tesztel és dokumentál
Vezérlõteremben asszisztál
Televíziós közvetítõkocsiban asszisztál
Esztétikus képet alkot
Szerkesztési feladatok elvégzésénél asszisztál
Közmûvelõdési feladatokat végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 212 04
Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

A képzés feltételei

Az audiovizuális szakasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 341 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az audiovizuális szakasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 3., 5. és 7. vizsgarész megkezdésének feltétele, egy minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal
A záródolgozatok témája – a szakképesítés feladatprofiljához illeszkedõen – valamely szakmai szervezet, tevékenység, folyamat, médiatermék bemutatása

A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott prezentációs anyag beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal

Az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott multimédiás vizsgamunka beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal

A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített vizsgafilm és dokumentációjának (forgatókönyv, szinopszis stb.) beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal. A vizsgafilm dokumentációja a záródolgozat részét képezheti

A 8. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített óravázlatok beadása a vizsga elõtt 30 nappal. Az óravázlatok a záródolgozat részét képezhetik
A záródolgozatokhoz, vizsgafilmekhez, multimédiás vizsgamunkákhoz, óravázlatokhoz a képzõ intézmény a helyi szabályoknak megfelelõen témaajánlást készít és tesz közzé a hallgatók számára

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu