Alkalmazott grafikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Alkalmazott grafikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 09
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1995
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az alkalmazott grafikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkezõ kreatív szakember, aki a grafika különbözõ szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemzõ piaci igényeket, a megrendelõk által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait
Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja
Széleskörû mûvészeti és mûvészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé
teszik alkotói feladatok megoldására
Az alkalmazott és mûvészi grafika területén, egyéni szemléletû, kifejezõ képi eszközök
használatára törekszik
Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különbözõ mûvészeti fõiskolákon, egyetemeken

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

Az alkalmazott grafikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 09 azonosító számú, Alkalmazott grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az alkalmazott grafikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3., 7. és 9. vizsgarész megkezdésének feltétele alkalmazott grafikus vagy képgrafikus vizsgamunka
készítése, az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt, szaktanári konzultáció lehetõsége mellett, a képzõ intézmény javaslatai alapján.

A 6. vizsgarész alapfeltétele a vizsga elõtt egy hónappal az oktató vagy vizsgáztató intézmény által meghatározott illusztrálandó feladat elkészítése szaktanári konzultáció mellett. A feladatok meghatározása a szakirányú tanulmányok során nyújtott és elsajátított ismeretekre épül

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu