Agrárrendész - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Agrárrendész
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 621 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mezõgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az agrárrendész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Talajelõkészítést, vetést végez/végeztet
A talaj termõképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát/láttat el
Növényápolást végez/végeztet
Termékhez, terményhez jut
Tartástechnológiai feladatokat lát/láttat el
Állatot takarmányoz/takarmányoztat
Állatot szaporít
Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát/láttat el
Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerû javítást végez
Környezet-, tûz- és munkavédelmi feladatokat lát el
Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
Szervezõ, ellenõrzõ tevékenységet folytat
Önálló agrárgazdasági vállalkozást mûködtet
Közúti közlekedés szabályait, mûszaki elõírásokat ellenõriz
Természetvédelmi és környezetvédelmi elõírások betartását ellenõrzi
Rendvédelmi-rendészeti feladatokat lát el
Rendészeti munkában pszichológiai ismereteket alkalmaz
Agrár-környezetgazdálkodást végez
Alternatív jövedelemszerzési tevékenységeket folytat
Kapcsolatot tart a környezetével

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az agrárrendész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 621 02 azonosító számú, Agrárrendész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az agrárrendész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az 54 621 02 0010 54 02 azonosító számú, mezõgazdasági technikus megnevezésû elágazáshoz: Mezõgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetõi engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu