Agrárkörnyezetvédelmi ügyintézõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Agrárkörnyezetvédelmi ügyintézõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 850 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (10. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2001
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az agrárkörnyezetvédelmi ügyintézõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a szakmai elõírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek elkészítésében
Méréseket végez, értékel
Ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel
Fenntartási, kezelési feladatokat lát el
Ellenõrzést tart, szabálysértési ügyet intéz
Oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Kapcsolatot tart
Panaszok ügyében eljár
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közremûködik
Pályázati munkákban vesz részt
Ökológiai szemléletû mezõgazdasági tevékenységben közremûködik

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az agrárkörnyezetvédelmi ügyintézõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 850 02 azonosító számú, Agrárkörnyezetvédelmi ügyintézõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az agrárkörnyezetvédelmi ügyintézõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén: Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu