Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 621 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mezõgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vállalkozást létrehoz, mûködtet
Mezõgazdasági áruforgalmi tevékenységet folytat
Marketing tevékenységet folytat
Agrár-áruforgalmi teméket, árut felismer, vizsgál, minõsít
Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez
Munka-, tûz- és környezetvédelmi feladatokat lát el

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 621 01 azonosító számú, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén: Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáróvizsga eredményes letételévelIskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:Modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu