Adózási szakellenõr - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Adózási szakellenõr
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 344 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1996
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az adózási szakellenõr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartás, a pénzügyi szervezet, az adózás, a vám- és jövedék, a vállalkozás, az információrendszer ellenõrzési szakterületén – szakosodásának megfelelõen – önállóan végzi munkáját.
Ellenõrzési munkafolyamatokat tervez.
Ellenõrzési stratégiát, tervet és programokat készít.
A jelentéseket írásba foglalja.
Megállapításokat, következtetéseket megfogalmaz.
Javaslatokat dolgoz ki.
Korszerû ellenõrzési módszerekkel ellenõrzõ tevékenységet végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az adózási szakellenõr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenõrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

65%-elmélet
35%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1100 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 344 01 azonosító számú, Adózási szakellenõr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az adózási szakellenõr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezõnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai elõképzettséggel és elõírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 54 344 01 0010 54 01 azonosító számú, Adózási szakellenõr megnevezésû elágazáshoz
rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Az ellenõrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenõrzési rendszer mûködési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomon követése,
5. modulzáró vizsga: Adóellenõrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása,
10. modulzáró vizsga: Adózási szakellenõrzés.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz
rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
A Mérlegképes könyvelõ szakképesítéssel, vagy okleveles könyvvizsgáló képesítéssel vagy a
könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet alapján nyilvántartásba vehetõ végzettséggel rendelkezõ, valamint a közgazdasági
felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 4/1996. (I. 18.) Korm.
rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a
szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági
felsõoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel rendelkezõ felmentést kap a
következõ modulzáró vizsgák alól:
– az 1. Az ellenõrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
– a 4. Pénzügyi folyamatok nyomon követése,
– a 8. Vállalkozási számvitel elemzése és ellenõrzése.
Az Államháztartási mérlegképes könyvelõ ráépüléses szakképesítéssel rendelkezõ felmentést
kap az Államháztartási számvitel ellenõrzése és elemzése 6. modulzáró vizsga alól.
A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelõ ráépüléses szakképesítéssel rendelkezõ
felmentést kap a Számviteli folyamatok elemzése és ellenõrzése a pénzügyi szervezeteknél 7.
modulzáró vizsga alól.
Az Adótanácsadó, illetve Üzleti szakügyintézõ szakképesítéssel rendelkezõ felmentést kap Az
ellenõrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása 1. modulzáró vizsga alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlõen
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu