Díszmûbádogos - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Díszmûbádogos
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 582 07
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2011
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A díszmûbádogos szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A bádogos szakember vízelvezetõ szerkezeteket készít és szerel (függõ- és fekvõeresz csatornát, attika- és
sédcsatornát lefolyócsövekkel)
Elkészíti és felszereli a kemény héjazású és lágyfedésû tetõk bádogos szerkezeteit
Vonalas szerkezeteket készít a különbözõ héjazású tetõkhöz, kõmûves szerkezetekhez (szegélyek, párkányok,
fallefedések)
Kiselemes és tábla fémlemez fedéseket készít különbözõ tetõalakzatokra, kupolákra, tornyokra, homlokzatra
Gépészeti berendezések burkolatait, légcsatornákat elkészíti és felszereli
Díszítõ bádogos szerkezeteket készít és felszerel
A bádogos a munkája elõkészítéséhez felmérést végez, illetve a mûszaki dokumentációk alapján a szükséges
anyagmennyiséget meghatározza
Hõszigetelõ réteget szerel csõvezetéken
Hõszigetelõ réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Hõszigetelõ réteget szerel kazánon, porleválasztón
Védõburkolatot szerel csõvezetéken
Védõburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Védõburkolatot szerel kazánon, porleválasztón
Beépített szigetelésû burkolatot szerel csõszerelvényeken
Vízvetõket, rozettákat szerel
A hulladékot fajtánként összegyûjti, munkahelyét takarítja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A díszmûbádogos képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: Bádogos szakképzettség
 • Előírt gyakorlat: az elõírt szakmai végzettség megszerzését követõen 3 év bádogos szakmai gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

A(z) 31 582 07 azonosító számú, Díszmûbádogos megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A díszmûbádogos komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele


Iskolai rendszerû szakképzés esetén:


Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes


letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerû szakképzésben résztvevõ vizsgára


bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu