Autótechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Autótechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Autótechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 51 525 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Középszint? (középiskola után)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

Az Autótechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkája során alkalmazza a korszer? számítástechnikai eszközöket
M?szaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál és adott feladatra összeállít
Gépjárm?vet javít
Elvégzi a gépjárm? id?szakos szervizelését, felülvizsgálatát.
M?szaki vizsgára felkészíti a gépjárm?vet
Állapotfelmérést végez
Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez
A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi el?írásait betartja, alkalmazza
Elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
Autóbontó feladatokat lát el
Autó karbantartó és ápoló feladatokat lát el
Autómosó-gép kezel?i feladatokat lát el
Magas szint? járm?diagnosztikát végez
Szakmai tudását karbantartja és fejleszti
Javítási ügyvitelszervezést végez
Üzemgazdasági számításokat végez
Kommunikál az ügyféllel
Felméri, el?készíti a járm?vet m?szaki állapot és átalakíthatóság szempontjából
Üzembehelyezi és beszabályozza a beépített, illetve álalakított rendszert
A gázberendezés mechanikai részeinek javítását végzi
A gázberendezés elektromos részeit javítja
Karbantartást végez
Elkészíti, kitölti a gázautószereléshez kapcsolódó dokumentumokatA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Autótechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: 51 525 01 1000 00 00 Autószerel? 52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai m?szerész az autószerel? szakképesítés következ? moduljainak elsajátítását és sikeres vizsgáit követ?en: 0674-06 Gépjárm? karbantartás I. 0675-06 Gépjárm?javítás I. 0864-06 Autókarbantartás, ápolás, 0865-06 Autóbontás, 0866-06 Autómosás, 1206-06 Járm?javítás,- tisztítás III.
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000 óra

Választható képzési formák:


Az 51 525 01 azonosító számú, Autótechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Autótechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszer? szakképzés esetén:
Az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték? a modulzáró vizsga eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszer? szakképzésben résztvev? vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az Autótechnikus résszakképesítések:

-

Az Autótechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu