Vésnök (díszítõ vésnök) - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Vésnök (díszítõ vésnök)
- OKJ száma: 52181216
- Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció

Feladata: Nemesfémbõl és rézötvözetekbõl készült dísztárgyak, emléktárgyak, ékszerek felületére feliratok, díszítõelemek vésése, javítási, felújítási munkák végzése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52181216
- Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Ékszerkészítõ, ötvös, drágakõcsiszoló (7522)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 80%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: középiskola utolsó évfolyama
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen ülõ testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett könnyû fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Betûk, motívumok, díszítmények rajzolása képzõmûvészeti stílusok alapján; nemesfémek és rézötvözetek megmunkálása véséssel; dísztárgyak, ékszerek, monogramok, érmék, plakettek vésése, díszítése; különféle elõrajzolási, rajzátviteli technikák alkalmazása; vésõszerszámok kialakítása, karbantartása; tervezési és kivitelezési feladatok megoldása; javítási, felújítási munkák elvégzése; felületmegmunkáló technikák alkalmazása; nemesfémek anyagkezelése.

Követelmények
Ismerje az alapvetõ képzõmûvészeti stílusokat kezdettõl napjainkig; a díszítõelemek funkcióit, a szakágakban, rokonszakmákban használt anyagok fajtáit, tulajdonságait, az alkalmazott fontosabb gyártástechnológiákat, az alapmûveletekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati összefüggéseket; a vetületábrázolási, rajzolvasási, méretezési szabályokat; a nemesfémötvözetekre vonatkozó szabályokat; a nemesfémötvözetekkel összefüggõ egyszerûbb finomsági számításokat; a gyakorlatban alkalmazott kézi- és gépi szerszámokat és ezek mûködési elvét; a különbözõ fémes és nemfémes anyagok megmunkálási módjait; a szakszerû javítási eljárásokat, technikákat; a munka- és környezetvédelmi elõírásokat; legyen képes az alapmûveletek magas szintû elvégzésére; nemesfémek, rézötvözetek vésésére; különbözõ stílusú betûk, motívumok, díszek, alakzatok, formák elõrajzolására; negatív, pozitív, egyenes állású és tükörképes, plasztikus formák, díszmûáruk, ékszerek, monogramok, feliratok vésésére; egyszerûbb kéziszerszámok készítésére; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu