Múzeumi preparátor - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Múzeumi preparátor
- OKJ száma: 52842503
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: Múzeumi tárgyak preparálása, gyûjtemények kezelése muzeológus irányítása mellett.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52842503
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb kulturális foglalkozások (3719)
- Felelõs minisztérium: NKÖM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 400 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 70%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, állva, hajlott testtartásban végzett könnyû fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Gyûjtött anyag helyszíni feldolgozása; gyûjtemény nyilvántartása, leltározása; számítógépes nyilvántartás; kölcsönzés; kártevõk elleni védekezés; kiállítások kivitelezése és karbantartása; botanikai preparátumok, növénytani metszetek, zoológiai preparátumok, mikroszkópi preparátumok készítése; õslénytani, embertani leletek konzerválása; ásványtani anyag kezelése; vékonycsiszolat készítése; élõ tenyészetek fenntartása; mûszerek használata; fotózásban és rajzok készítésében való közremûködés.

Követelmények
Ismerje a muzeológiai tudományágak alapjait, a biológiai anyag rendszerezésének alapjait, a múzeumi munkával kapcsolatos jogszabályokat; rendelkezzen kémiai és alkalmazott természettudományi alapismeretekkel, valamint a fertõzés-megelõzéshez és a múzeumi törzsanyag preparálásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel; legyen képes a gyûjteményi anyag preparálására, a preparátori munka során használt eszközök és mûszerek használatára, az élõ gyûjtemények fenntartására, a fotózás, a munka- és tûzvédelem, a fertõzés-megelõzés és méregkezelés eszközeinek szakszerû használatára; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu