Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ
- OKJ száma: 52842502
- Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció

Feladata: Társadalomtudományokkal foglalkozó múzeumokban a mûtárgyak nyilvántartása, raktározása, károsodás elleni védelme.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52842502
- Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb kulturális foglalkozások (3719)
- Felelõs minisztérium: NKÖM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 400 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, állva, hajlott testtartásban végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Mûtárgyak nyilvántartásba vétele; mûtárgyak állapotának felmérése; nyilvántartások vezetése kézzel vagy számítógéppel; gondoskodás a raktárak tisztántartásáról és fertõtlenítésérõl, a biztonsági berendezések, a mûtárgyvédelmet szolgáló technikai berendezések mûködésérõl; a kiállításon elhelyezett mûtárgyak környezetének ellenõrzése; gondoskodás a mûtárgyak védelmérõl; csomagolás; javaslattétel a restaurátori feladatok elvégzésére, a károsodást megelõzõ intézkedések megtételére.

Követelmények
Rendelkezzen a munkája végzéséhez szükséges anyagismerettel, muzeológiai, számítástechnikai ismeretekkel; legyen képes a mûtárgyak megkülönböztetésére anyaguk és jellegük szerint; ismerje fel a különbözõ anyagú tárgyakon a fizikai, kémiai, biológiai károsodásokat és meg tudja határozni azok okait; ismerje a múzeumokra vonatkozó jogszabályokat, a vagyonvédelmi elõírásokat és legyen képes azok alkalmazására; legyen képes a mûtárgyak elhelyezési körülményeinek meghatározására, a hõ, a fény és a páratartalom szabályozásával kapcsolatos eljárások alkalmazására; ismerje és alkalmazza a mûtárgyszállítás és -csomagolás elõírásait, valamint a nyilvántartás és számítógépes adatbevitel szabályait; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu