Mûszaki számítástechnikai technikus - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Mûszaki számítástechnikai technikus
- OKJ száma: 52542307
- Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

Feladata: Számítógépek, számítógépes hálózatok, szabályozó- és vezérlõrendszerek, ipari elektronikus berendezések összeszerelése, hibakeresése, javítása, telepítése; számítógépes rendszergazda feladatainak ellátása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52542307
- Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb technikusok (3129)
- Felelõs minisztérium: IHM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló, ülõ, hajlott testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett könnyû fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Mûszeres mérések; számítógépek és segédberendezéseik kezelése, üzemeltetése; számítógép-hálózatok építése, üzemeltetése; informatikai berendezések hibáinak megkeresése és kijavítása; számítógépes alkalmazói programok használata.

Követelmények
Rendelkezzen villamosságtani és elektronikai alapismeretekkel; legyen képes a mûszaki dokumentációk értelmezésére, kapcsolási rajzok olvasására és készítésére; ismerje a számítógépet mûködtetõ operációs rendszereket és egyéb felhasználói programokat; a számítógép-hálózatokkal kapcsolatos alapfogalmakat és a hálózatokat mûködtetõ szoftvereket; a számítástechnika alkalmazási területeit; ismerje a különbözõ informatikai eszközök mûködésének alapelveit, a számítógépek, perifériák, számítógépes hálózatok mûködését és üzemeltetési problémáit és legyen képes a hibák elhárítására; legyen képes számítógép-hálózatok építésére és üzemeltetésére; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu