Menedzserasszisztens - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Menedzserasszisztens
- OKJ száma: 54340401
- Szakmacsoport: Ügyvitel

Feladata: A vezetõ szervezési-vezetési munkájának segítése; önálló intézkedés és tárgyalás a vezetõ nevében, kapcsolattartás a kül- és belföldi partnerekkel; önálló szakmai anyagok készítése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54340401
- Szakmacsoport: Ügyvitel
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb ügyintézõk (3910)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen ülve, hajlott testtartásban, zárt munkahelyen végzett adminisztrációs, ügyintézõi tevékenység (szellemi munka).

Jellemzõ tevékenységek
A vezetõ segítése a napi feladatok megoldásában; tárgyalási emlékeztetõk, jegyzõkönyvek elkészítése, beszámolók írása, gépelése; döntés-elõkészítõ anyagok, esetleg tanulmányok összeállítása; programok egyeztetése és számon tartása; tárgyalások elõkészítése; üzleti kapcsolatok szervezése; idõbeosztás készítése; önálló tárgyalások lefolytatása.

Követelmények
Rendelkezzen a gépíró-szövegszerkesztõ szakképesítésnek megfelelõ ismeretekkel, képességekkel; rendelkezzen egy idegen nyelvbõl középfokú társalgási és szakmai nyelvismerettel, egy másik nyelvbõl alapfokú társalgási nyelvismerettel; gondolatait világosan, érthetõen formálja meg, és a hallott szöveget kifejezõ módon, pontosan közvetítse; rendelkezzen alapvetõ gazdasági, számviteli, pénzkezelési, adózási ismeretekkel; rendelkezzen a munkájához szükséges polgári jogi, gazdasági jogi és munkajogi ismeretekkel; legyen képes egy korszerû táblázatkezelõ és egy korszerû adatbázis-kezelõ program használatára; tudjon megszervezni egyszerûbb rendezvényeket, ismerje a protokolláris elõírásokat; legyen képes segíteni a vezetõ idejének beosztását; rendelkezzen megfelelõ emberismerettel és kapcsolattartási készséggel; rendelkezzen alapvetõ vezetési és szervezési ismeretekkel és legyen képes azok alkalmazására; legyen képes egy vállalkozásban közremûködni, illetve egy vállalkozás üzleti tervét kidolgozni a gazdasági élet alapfogalmainak, alapösszefüggéseinek ismeretében; tartsa be a titkári munkával kapcsolatos etikai elvárásokat; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu