Házvezetõ(nõ) - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Házvezetõ(nõ)
- OKJ száma: 33660101
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: Magánpanzióban, szállodában, üdülõben szobaasszonyi, adminisztratív, konyhai és éttermi feladatok, gondnoki teendõk elvégzése; magánháztartásban a háztartásvezetés; a gyermekek, a beteg és az idõs családtagok gondozása és ápolása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 33660101
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Házvezetõnõ (5315)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, hajlott testtartásban, ill. zárt munkahelyen és a szabad ég alatt, járkálva végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
A háztartás napi teendõinek megtervezése, megbeszélése az alkalmazóval; bevásárlás, fõzés, felszolgálás, mosogatás; takarítás, mosás, vasalás; csecsemõk és gyermekek gondozása, betegápolás; háztartási könyv vezetése; egyszerûbb gépelési és adminisztrációs feladatok ellátása; alapvetõ idegenvezetési feladatok ellátása; elsõsegély-nyújtás; a segítõ személyzet (takarítók, szakácsok stb.) munkájának ellenõrzése, irányítása.

Követelmények
Megjelenésével, viselkedésével, esztétikus külsejével feleljen meg a munkaterület kívánalmainak; tudjon kapcsolatot teremteni felnõttel és gyerekkel; tartsa be a munkakörével kapcsolatos etikai és jogi normákat; munkáját önállóan és hatékonyan tudja végezni; ismerje a közegészségügyi elõírásokat; legyen képes a háztartási, konyhai teendõk ellátására; ismerje a csecsemõ és a gyermek gondozásával, a gyermek nevelésével és a beteg ápolásával együtt járó feladatokat és tudja alkalmazni azokat; tudjon szakszerûen elsõsegélyt nyújtani; legyen képes egyszerûbb megrendelések, levelek megírására; rendelkezzen megfelelõ általános mûveltséggel; legyen képes a gyermekek szabadidõs tevékenységét megszervezni; igazodjon el a család mindennapi jogi, adó stb. ügyeiben, tudjon a család jövedelmével gazdálkodni; legyen képes alapvetõ idegenvezetõi feladatok ellátására; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu