Drágakõ-meghatározó - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Drágakõ-meghatározó
- OKJ száma: 34789901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: A vizsgálatra kapott drágakõ, szintetikus kõ, drágakõutánzat vagy ragasztott kõ szakszerû vizsgálatának elvégzése, a vizsgált anyag meghatározása, a vizsgálat eredményének és az eredmény indoklásának jegyzõkönyvbe, bizonyítványba foglalása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 34789901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Ékszerkészítõ, ötvös, drágakõcsiszoló (7522)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 300 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Szakmai elõképzettség: szükséges
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, hajlott testhelyzetben végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
A drágakõ vizsgálata szemrevételezéssel és mûszerekkel; a mérési adatok kiértékelése; a vizsgálati jegyzõkönyvek, bizonyítványok elkészítése. Betölthetõ alapmunkakörök: 5119 Drágakõmeghatározó Szükséges tulajdonságok: Jó megfigyelõképesség, színérzék, formaérzék, intelligencia.

Követelmények
Ismerje a drágakõ-meghatározáshoz szükséges ásványtani, kémiai és fizikai fogalmakat; ismerje az egyes drágakövek ismertetõjegyeit, a felismerésükre szolgáló módszereket; legyen képes a drágakövek mesterséges megfelelõinek és a drágakõutánzatoknak a felismerésére és a valódi kövektõl való megkülönböztetésére; ismerje és tudja használni a drágakõ-meghatározáshoz szükséges mûszereket; legyen képes a vizsgálatok és jegyzõkönyvek gazdasági és jogi következményeinek megítélésére; legyen képes a szabályos bizonylatok, dokumentumok elkészítésére.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu