Biztonságszervezõ II. - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervezõ II.
- OKJ száma: 34891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: Rendészeti-vagyonvédelmi, õrzési, tûz- és munkavédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok végzése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 34891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások (5369)
- Felelõs minisztérium: BM-OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 400 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 30%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Szakmai elõképzettség: szükséges
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen zárt munkahelyen, járkálva, ill. ülve végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
Rendészeti-vagyonvédelmi, õrzési, munkavédelmi, tûzvédelmi szabályzatok, katasztrófa-elhárítási terv készítése; a szabályok betartásának ellenõrzése; a védekezés, õrzés, megelõzés megszervezése; elsõsegélynyújtás; oktatás megszervezése; jogszabályok figyelése és alkalmazása; vagyonvédelmi eszközök kezelése; jegyzõkönyv készítése.

Követelmények
Ismerje a vagyonvédelem, a tûzvédelem, a polgári védelem technikai eszközeit és legyen képes használatukra; ismerje a fegyveres szolgálat ellátásának, az õrzõ-védõ kutyák tartásának, a jelzõ-, védõ- és kényszerítõeszközök használatának szabályait, a rendészeti feladatokat ellátók jogait és kötelezettségeit, a fegyverekkel kapcsolatos szabályokat; ismerje a tûzveszélyes berendezések használatának szabályait, az anyagok tûzveszélyességi besorolását, a tûzoltó-felszereléseket; ismerje a munkavédelmi elõírásokat, a biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálatok szabályait, a különbözõ veszélyforrásokat, a munkaélettannal, a környezetkárosítással kapcsolatos alapfogalmakat; ismerje a polgári védelmi kötelezettség tartalmát, a katasztrófákkal kapcsolatos tudnivalókat, a rendkívüli események esetén ellátandó teendõket; rendelkezzen vállalkozási, szervezési, számítástechnikai alapismeretekkel; legyen képes a különféle szabályzatok elkészítésére és az azokban foglaltak érvényre juttatására, az élet- és vagyonmentés megszervezésére és végrehajtására, csoportvezetõi szintû feladatok ellátására, szállítmányok õrzésére, kíséretére, tûzoltási feladatok elvégzésére, elsõsegélynyújtásra, a védõfelszerelések karbantartására, mérõeszközök használatára, okmányok, dokumentációk készítésére; tartsa be a munkájára vonatkozó szabályokat, elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu