Biztonságszervezõ I. - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervezõ I.
- OKJ száma: 54891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: Rendészeti-vagyonvédelmi, õrzési, tûz- és munkavédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok végzése, ill. az ilyen tevékenységek megszervezése és irányítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások (5369)
- Felelõs minisztérium: BM-OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 300 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 30%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Szakmai elõképzettség: szükséges
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen zárt munkahelyen, járkálva, ülve, monitor elõtt végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
Rendészeti-vagyonvédelmi, õrzési, munkavédelmi, tûzvédelmi szabályzatok, katasztrófa-elhárítási terv készítése; a szabályok betartásának ellenõrzése; a védekezés, õrzés, megelõzés megszervezése; elsõsegélynyújtás; oktatás tartása, ill. megszervezése; jogszabályok figyelése és alkalmazása; vagyonvédelmi eszközök kezelése; jegyzõkönyv készítése.

Követelmények
Ismerje a vagyonvédelem, a személyvédelem, a tûzvédelem, a polgári védelem technikai eszközeit és legyen képes használatukra, az elektromos-elektronikus eszközök esetén karbantartásukra; ismerje a fegyveres szolgálat ellátásának, az õrzõ-védõ kutyák tartásának, a jelzõ-, védõ-, mozgást korlátozó eszközök használatának szabályait; ismerje az objektumok védelmi rendszerének kiépítésével, a rendészeti, vagyonvédelmi szervezet felépítésével, az õrséggel, õrzéssel, fegyveres õrszolgálattal kapcsolatos szabályokat és elveket; rendelkezzen alapvetõ kriminalisztikai, krimináltechnikai, pszichológiai, minõségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi, sugárvédelmi, vegyvédelmi, gazdasági, adatvédelmi, informatikai ismeretekkel; ismerje a fegyverekkel kapcsolatos szabályokat; ismerje a tûzveszélyes berendezések használatának szabályait, az anyagok tûzveszélyességi besorolását, a tûzoltó-felszereléseket, a különbözõ szakterületekre vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat; ismerje a munkavédelmi elõírásokat, a biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálatok, a minõsítés és minõségtanúsítás, a balesetkivizsgálás szabályait, a különbözõ veszélyforrásokat, az egészséges munkahely kialakításának elveit; ismerje a polgári védelmi kötelezettség tartalmát, a katasztrófákkal kapcsolatos tudnivalókat, a rendkívüli események esetén ellátandó teendõket; legyen képes a különféle szabályzatok elkészítésére és az azokban foglaltak érvényre juttatására, oktatás megszervezésére és megtartására, az élet- és vagyonvédelem megszervezésére és végrehajtására, szállítmányok õrzésének, kíséretének megszervezésére, rendezvények biztosítási tervének elkészítésére, bûncselekmény felderítését elõsegítõ intézkedések megtételére, az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, tûzvédelmi és tûzoltási feladatok elvégzésére, tûzveszélyességi besorolás készítésére, elsõsegélynyújtásra, a védõfelszerelések karbantartásának megszervezésére, a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározására, munkavédelmi szemle, üzembe helyezési eljárás szervezésére, okmányok, dokumentációk készítésére; tartsa be a munkájára vonatkozó szabályokat, elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu