Táncos II. – Kortárs-, modern táncos - 2023 képzés

Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02154078
 • Szakképesítés megnevezése: Táncos II. – Kortárs-, modern táncos
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Táncos II. – Kortárs-, modern táncos - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés munkaterülete:

  A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki kifejezően igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló vagy kartáncosi feladatokat. A kortárs-modern táncos tevékenységét a kortárs– modern tánc, a színpadi tánc területén fejti ki és hazai, illetve külföldi környezetben gyakorolja. Balett társulatoknál, kortárs- modern együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint egyéb színházaknál végezheti művészeti tevékenységét, illetve munkát vállalhat az amatőr táncművészeti élet színterein is. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el. A táncművészet régi és új alkotásait képes a saját egyéniségével gazdagítva interpretálni a közönség számára.

  A szakképesítéssel rendelkező táncos képes: rendezői, koreográfusi instrukciókat értelmezni; megvalósítani - próbarendet, értelmezni - fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra - gyakorlaton részt venni - próbán részt venni - új darabokat betanulni - régi darabokat felújítani - markírozni (lejáró próbán részt venni) - színpadot bejárni - főpróbán részt venni - az új szakmai törekvéseknek megfelelni - előadásokban részt venni - vendégszerepléseken, tájelőadásokon, turnékon részt venni - mindenütt és mindenkor megfelelő felkészültséggel, ugyanolyan intenzitással táncolni.
  Elvárás a megfelelő tánctechnikai tudás birtoklása, fizikai és lelki állóképesség, színpadi szerepformálási képesség, előadókészség, stílusérzék, muzikalitás, harmonikus mozgáskoordináció, elhivatottság, motiváltság, intenzív munkavégzés, kreativitás, ötletgazdagság, emlékezőképesség (ismeretmegőrzés), önfegyelem, felelőségtudat, együttműködő készség, kommunikáció.

 • Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 0 óra
 • Maximális óraszám: 0 óra
 • Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A professzionális táncos olyan szakember, aki a magas szintű szakmai tudásával színházak tánckarában, nemzeti és kiemelt balett- és táncegyüttesekben, vagy független együttesekben képes munkát vállalni, és a magas színvonalú produkciók létrehozásában aktívan részt venni.

  A táncművészet elsősorban az egyetemes kultúra hagyományainak megőrzését szolgálja, amihez a képzett táncos a művészeti tevékenységével hozzájárul.
  A tánc a nagyközönség igényeinek megfelelően a kulturális, szórakoztatási és szabadidős tevékenységek ágazatába tartozik, melynek értelmében a táncos tevékenysége nem csak az értékmegőrzés szempontjából fontos, de a közösségben, társadalomban vállalt szerepe is meghatározó.

  A táncoktatásban nevelkedett ember egy komplex oktatásban vesz részt, amely az egyetemes tudást és a művészetekben való eligazodást együttesen biztosítja. A tánctanulás olyan kompetenciákat ad, amelyek az élet többi területein is sikeres tevékenységek eléréséhez vezetnek. Magas szintű fizikai képességeket, a külvilágra és a közösségre való érzékeny figyelmet, magas fokú munkabírást, állandó önkontrollt, valamint a rugalmas, nyitott munkához való hozzáállást biztosít. Az egész életen át tartó tanulás a magas szakmai szint elérésének velejárója, valamint a professzionális táncos sikeres karrier elérésének feltétele.
  A táncos szakmában gyakran a pedagógiai, segítő, vagy gyógyító területeken lévő továbbtanulás jellemző. A társadalomban vállalt szerep ilyen értelemben további értékeket teremt. Helyi, országos és nemzetközi szinten a színházakban, kulturális intézményekben, oktatási intézményekben, illetve a szórakoztató iparban is értéknövelő tevékenységeket végez a táncos szakmát magas szinten művelő munkavállaló. A szaktudása, a magas szinten fejlett kommunikációs képessége (a metakommunikáció és kommunikáció együttes kombinációja) a kulturális intézményekben való szervezői, rendezői, tanácsadói tevékenységekben is alkalmassá teszi a munkavállalásra.

 • Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Táncos II. – Kortárs-, modern táncos képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu