Szórakoztató zenész II. (fafúvós) - 2023 képzés

Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02154068
 • Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész II. (fafúvós)
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szórakoztató zenész II. (fafúvós) - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés munkaterülete:

  A szórakoztató zenész II. képzettségű hangszeres zenész és énekes szólista, zenekar, vagy vokál tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi-cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával

  • nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken,
  • vendéglátóhelyeken,
  • a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson, hang- és képfelvételen.

  A szakképesítéssel rendelkező szórakoztató zenész képes:

  • egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni
  • felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
  • a bemutatott zenei anyagot előadni
  • együttessel próbálni
  • hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
  • a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
  • értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
  • hangszerét kezelni
  • a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni
  • a vendéglátás területén - figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére - zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni.

  Munkakörök, tevékenységek: szórakoztató zenész, vendéglátóhelyi zenész, népi-cigányzenész, tánczenész, rockzenész, popzenész, stúdiózenész, énekes, vokalista, magyarnóta-cigánydal énekes, lakodalmi zenész

 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 2135 óra
 • Maximális óraszám: 2171 óra
 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szórakoztató zenész teljesítménye főszolgáltatásként jelenik meg koncerteken, előadásokon, felvételeken, kiegészítő szolgáltatásként a vendéglátásban. Jellemzően megbízási, vállalkozási típusú tevékenység, közvetlen munkaerő-piaci relevanciája nem állapítható meg.

 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szórakoztató zenész II. (fafúvós) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: szolfézs, zeneelmélet, könnyűzenetörténet írásbeli teszt kérdések alapján
  Mérés módszere: A válaszok értékelése a vizsgafeladatok megoldása szerint
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet a kihúzott tétel megválaszolásával
  Mérés módszere: A válaszok értékelése a kihúzott tételek megoldása szerint
  A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészüléssel együtt)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: hangszeres/énekes zenei játék egyedül és kísérettel
  Mérés módszere: A gyakorlati teljesítmény értékelése
  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészüléssel együtt)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  A három vizsgatevékenység eredménye alapján, úgy, hogy az írásbeli és szóbeli vizsgaeredmény átlagának és a gyakorlati vizsga értékelés átlagának összegzésével és kettővel történő elosztásával kell kiszámítani a vizsgaeredményt.

  A képesítő vizsga menetének leírása: a három vizsgatevékenység különböző napokon zajlik, a jelöltek írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége az írásbeli esetében csoportosan, a szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egyénileg történik.

  A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai: A vizsga során segédeszközt – ide nem értve a szokásos íróeszközöket, saját hangszereket - nem lehet használni. A vizsgabizottság elnöke engedélyezheti a kották használatát.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu