Színész II. Színházi- és filmszínész - 2023 képzés

Színész II. Színházi- és filmszínész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02154062
 • Szakképesítés megnevezése: Színész II. Színházi- és filmszínész
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színész II. Színházi- és filmszínész - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés munkaterülete:

  A szakképesítéssel ellátható munkaterület:

  A Színész II. Színházi- és filmszínész előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.

  A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, munkaköre:

  • ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel– és szabályrendszerét
  • betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályokat
  • az alkotófolyamatok során alkalmazza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint szerepépítési technikáit
  • a rendezői utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formál
  • a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat lát el
  • felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt
  • színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátssza színpadi előadás, filmfelvétel során.
 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges (az előadói, színészi ismeretek elsajátításához szükséges fizikai, mentális, pszichés, intellektuális adottságok, képességek, készségek, jártasságok vizsgálata)

  Gyakorlati és elméleti képzési idő aránya: gyakorlat: 70% (50%–ban színpadi, előadó-művészeti szakmai gyakorlat); elmélet: 30%

 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 960 óra
 • Maximális óraszám: 1440 óra
 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Színész II. Színházi- és filmszínész a művészet, a kultúra, a közművelődés intézményrendszerében, intézményeiben, előadó-művészeti produkciókban, színházi, filmes, televíziós, média területeken és felületeken széles körben alkalmazható szakember.

  Előadó-művészeti szaktudása és képességei révén alkalmas a helyi, valamint szélesebb közösségek, közönség és befogadói rétegek kulturális identitásának, hagyományainak, esztétikai érzékének fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti, szórakoztató ipari, valamint didaktikai és pedagógiai feladatok színvonalas ellátásával, a társadalmi kulturális igények felkészült szolgálatára.

  Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom művészeti, közművelődési intézményrendszerében jelenik meg, erősítve e közösségek szociális viszonyhálózatának kialakulását, fejlődését, együttműködésük eredményes megvalósulását.

 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Színész II. Színházi- és filmszínész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak sikeres megvalósítása a szorgalmi időszak végéig.

  A képzési programban előírt színpadi, előadói gyakorlat (2 év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %– ának megfelelő) teljesítéséről szóló igazolás

  Az iskolarendszeren kívüli képzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve képzési tanúsítvány

  A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (legalább 2 év) teljesítéséről szóló igazolás Színpadi–, filmszínészi tevékenységgel kapcsolatos referencia, ajánlás (igazgató, rendező) bemutatása

  A modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alóli felmentés feltétele: legalább kétéves – a hatályos rendeletben nemzeti vagy kiemelt színházi szervezetként besorolt intézményben teljesített – szakmai gyakorlat során eljátszott több szerep igazolása

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: -

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: Színpadi szerep repertoáron szereplő színpadi előadásban vagy nyilvános vizsgaelőadásban, professzionális színpadi feltételrendszerben történő megformálása

  A vizsgafeladat időtartama: min. 60 perc (a vizsga-előadás teljes játékideje)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: A dráma– és színháztörténeti, művelődéstörténeti filmtörténeti és műelemző, dramaturgiai ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom, valamint a tételsorban szereplő vizsgakérdések alapján

  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (30 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

  A képesítő vizsga gyakorlati vizsgatevékenységének elégtelen értékelése esetén javító vizsga egy év múltán tehető.

  Iskolarendszeren kívüli vizsgáztatás esetén a gyakorlati vizsga időpontja a színházi előadást bemutató színház műsorrendje szerint alakul.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu