Színész I. Színházi- és filmszínész - 2023 képzés

Színész I. Színházi- és filmszínész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02155064
 • Szakképesítés megnevezése: Színész I. Színházi- és filmszínész
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színész I. Színházi- és filmszínész - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés munkaterülete:

  A szakképesítéssel ellátható munkaterület:

  A Színész I. Színházi- és filmszínész olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiai szempontból jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.

  A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, munkaköre:

  • a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik
  • megfelelő beszéd– és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
  • színpadi és forgatási feltételrendszerben
  • dramaturgiai jelentőségű szerepben
  • alkotó módon gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
  • szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
  • szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza beszéd–, mozgás– és alakító készségét, széles körű gyakorlati ismereteit
  • különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltat meg
  • szerepformálása során, alkalmazkodik az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez
  • a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium–művészet, média–műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni
 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 54 212 03 Színész II.,
  Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 2 év, illetve a Színész II. vagy Gyakorlatos színész szakképesítés gyakorlati képzési ideje 50 %–ának ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges (a magas szintű előadói, színészi ismeretek elsajátításához szükséges fizikai, mentális, pszichés, intellektuális adottságok, képességek, készségek, jártasságok vizsgálata)

  Gyakorlati és elméleti képzési idő aránya: gyakorlat: 80% (50%–ban színpadi, előadó-művészeti szakmai gyakorlat); elmélet: 20%

 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Színész I. Színházi- és filmszínész a művészet, a kultúra, a közművelődés intézményrendszerében, intézményeiben, előadó-művészeti produkciókban, színházi, filmes, televíziós, média területeken és felületeken széles körben alkalmazható, önálló művészi alkotómunkára alkalmas szakember.

  Előadó-művészeti szaktudása és képességei révén alkalmas a helyi, valamint szélesebb közösségek, közönség és befogadói rétegek kulturális identitásának, hagyományainak, esztétikai érzékének fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti, szórakoztató ipari, valamint didaktikai és pedagógiai feladatok színvonalas ellátásával, a társadalmi kulturális igények felkészült és színvonalas szolgálatára.

  Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom művészeti, közművelődési intézményrendszerében jelenik meg, erősítve e közösségek szociális viszonyhálózatának kialakulását, fejlődését, együttműködésük eredményes megvalósulását.

 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Színész I. Színházi- és filmszínész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak sikeres megvalósítása a szorgalmi időszak végéig.
  A képzési programban előírt színpadi, előadói gyakorlat (1 év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %– ának megfelelő) teljesítéséről szóló igazolás

  Az iskolarendszeren kívüli képzésben a modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve képzési tanúsítvány
  A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (legalább 1 év) teljesítéséről szóló igazolás Színpadi–, filmszínészi tevékenységgel kapcsolatos referencia, ajánlás (igazgató, rendező) bemutatása
  A modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alóli felmentés feltétele: a Színész II. vagy Gyakorlatos színész képesítés megszerzését követő legalább egy éves – a hatályos rendeletben nemzeti vagy kiemelt színházi szervezetként besorolt intézményben teljesített – szakmai gyakorlat során eljátszott több szerep igazolása

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: -

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: Összetett, dramaturgiai szempontból jelentős szerep színpadi vagy bábszínpadi repertoáron szereplő színpadi előadásban vagy nyilvános vizsgaelőadásban, professzionális keretek között történő megformálása

  Egyéb követelmények: A vizsgaelőadásban kijelölt, dramaturgiai szempontból jelentős szerepfeladat megvalósítása

  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (a vizsga-előadás teljes játékideje)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelményekben megfogalmazott színházelméleti, esztétikai, működéstani, szervezési, jogi alapismeretek bemutatása kötelező, illetve ajánlott szakirodalom, valamint a tételsorban szereplő vizsgakérdések alapján

  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (30 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

  A képesítő vizsga gyakorlati vizsgatevékenységének elégtelen értékelése esetén javító vizsga egy év múltán tehető.

  Iskolarendszeren kívüli vizsgáztatás esetén a gyakorlati vizsga időpontja a színházi előadást bemutató színház műsorrendje szerint alakul.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu