Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) - 2022 képzés

Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02155057
 • Szakképesítés megnevezése: Népzenész I. (népzenész (fafúvós))
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés munkaterülete:

  A népzenész hangversenyeken, ismeretterjesztő, élőzenei előadásokon, rendezvényeken lép fel. Ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban. Végezhet szervezői, népdalkör– vagy népzeneiegyüttes-vezetői feladatokat, illetve népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező– ügyintézői feladatait.

 • Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Népzenész II.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 620 óra
 • Maximális óraszám: 1085 óra
 • Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos szerepe jut a Népzenész képzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni.

 • Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Népzenész I. (népzenész (fafúvós)) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgatevékenységek:

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  1. Gyakorlati vizsgatevékenység (főtárgy)
   A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei összeállítások megszólaltatása nyilvános vizsgahangverseny keretében
   A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
   A vizsgafeladat értékelése: játéktechnika, játékbiztonság, intonáció, ritmika, zenei memória, muzikalitás, hangképzés, artikuláció (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 30%

  2. Gyakorlati vizsgatevékenység (társhangszer)
   A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei összeállítások megszólaltatása nyilvános vizsgahangverseny keretében
   A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
   A vizsgafeladat értékelése: játéktechnika, játékbiztonság, intonáció, ritmika, zenei memória, muzikalitás, hangképzés, artikuláció (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 20%
   Egyéb követelmények: Ha a vizsgázó a társhangszer óra terhére a népzeneelmélet tárgyat választotta, akkor a társhangszer vizsgafeladat pontszámát a szóbeli népzeneelmélet felelet pontjával megegyezően kell kitölteni.

  3. Gyakorlati vizsgatevékenység (kötelező zongora)
   A vizsgafeladat ismertetése: Szabadon választott műsor hangversenyszerű bemutatása
   A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
   A vizsgafeladat értékelése: játékbiztonság, ritmika, zenei memória, muzikalitás (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 10%
   Egyéb követelmények: A kamarazenei- és kortárszenei művek kivételével a műsort fejből kell játszani.

  Írásbeli vizsgatevékenység

  1. Írásbeli vizsgatevékenység (Népzeneelmélet- és történet)
   A vizsgafeladat ismertetése:
   1.)Autentikus népzenei felvételről lejátszott népdalok, hangszeres dallamok származási helyének, műfajának és funkciójának felismerése, a hangszer (vagy hangszerek) megnevezésével 
   2.)Egy autentikus népzenei felvételről származó népdal első versszakának lejegyzése szöveggel és díszítőhangokkal
   3.)A lejegyzett népdal stílusának felismerése (főstílus, stílusréteg) és elemzése beleértve a főbb zenei jellemzőket (hangsor, kadencia, ambitus, szótagszám, forma, ritmusképlet)
   A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
   A vizsgafeladat értékelése: zenei hallás, zenei íráskészség, elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazása (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 10%

  2. Írásbeli vizsgatevékenység (Néprajz)
   A vizsgafeladat ismertetése: A magyar népi kultúra szellemi, tárgyi és szociális jelenségeiből választott témájú esszé írása
   A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
   A vizsgafeladat értékelése: elméleti ismeretek, szakszerű fogalmazás (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 10%

  Szóbeli vizsgatekvékenység

  1. Szóbeli vizsgatekvékenység (Népzeneelmélet- és történet)
   A vizsgafeladat ismertetése: Egy előre meghatározott tételsorból húzott vizsgakérdés kifejtése
   A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
   A vizsgafeladat értékelése: elméleti ismeretek, szakszerű fogalmazás (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 10%

  2. Szóbeli vizsgatekvékenység (Néprajz)
   A vizsgafeladat ismertetése: Egy előre meghatározott tételsorból húzott vizsgakérdés kifejtése
   A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
   A vizsgafeladat értékelése: elméleti ismeretek, szakszerű fogalmazás (100 pont)
   A vizsgafeladat súlyozása a vizsga egészének értékelésében: 10%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.

  Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:

  81 – 100 pont 5 (jeles)
  71 – 80 pont 4 (jó)
  61 – 70 pont 3 (közepes)
  51 – 60 pont 2 (elégséges)
  0 – 50 pont 1 (elégtelen)

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik vizsgafeladata sikertelen.

  Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.

  A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:

  Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu