Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) - 2022 képzés

Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02155017
 • Szakképesítés megnevezése: Egyházzenész I. (kántor-énekvezető)
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés munkaterülete:

  Az egyházzenész (kántor-énekvezető) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas egyházzenei művek – gregorián énekek, értékes, hagyományos népénekek, történeti és kortárs vokális egyházi művek – előadását teljesíti, az adott templomi közösség és liturgiai felekezet elvárásainak megfelelően.

 • Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Egyházzenész II.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 620 óra
 • Maximális óraszám: 1085 óra
 • Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos szerepe jut az Egyházzenész képzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni.

 • Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Egyházzenész I. (kántor-énekvezető) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgatevékenységek:

   

  Gyakorlati vizsga:

  • Orgona: 15 perc - Szabadon választott műsor hangversenyszerű bemutatása (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: játéktechnika, játékbiztonság, ritmika, muzikalitás, artikuláció.  (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 15%)
  • Vezénylés, karvezetés: 15 perc - Énekes együttes vezénylése, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek megszólaltatása nyilvános liturgia vagy nyilvános vizsgahangverseny keretében (100 pont)
   • Az értékelés szemponjai: elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, muzikalitás, intonáció, ritmika. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 15%)
  • Kötelező zongora: 10 perc - Szabadon választott műsor hangversenyszerű bemutatása (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: játékbiztonság, ritmika, zenei memória, muzikalitás.  (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 8%)
    • Egyéb követelmény: A kamarazenei- és kortárszenei művek kivételével a műsort fejből kell játszani.

   

  Írásbeli vizsga:

  • Szolfézs: 45 perc - Hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: zenei hallás, zenei íráskészség, elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazása. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 8%)
  • Zeneelmélet: 45 perc - Hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat kidolgozása (100 pont) 
   • Az értékelés szempontjai: zenei hallás, zenei íráskészség, elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazása. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 8%)
  • Egyházzeneirodalom: 30 perc - Válaszadás a felekezetek zenei gyakorlatával kapcsolatos ismeretek alapján (100 pont) 
   • Az értékelés szempontjai: elméleti ismeretek. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 10%)
  • Hittan, liturgia: 30 perc - Válaszadás a szakmairányhoz kapcsolódó vallási, liturgikus ismeretek alapján (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: elméleti ismeretek. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 10%)

   

  Szóbeli vizsga:

  • Szolfézs: 10 perc - 1. lapról olvasás. 2. kamara-, vagy zongorakíséretes (egyéb hangszerkíséretes) éneklés (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: intonáció, ritmika, muzikalitás, artikuláció. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 8%)
  • Zeneelmélet: 15 perc - 1. Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján 2. zenemű harmóniai, formai elemzése (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazása, szakszerű fogalmazás.  (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 8%)
  • Gregorián, népének, egyházzeneirodalom: 10 perc - Az énekek megszólaltatása és elemzése, zenetörténeti hátterének ismertetése (100 pont)
   • Az értékelés szempontjai: muzikalitás, elméleti ismeretek, szakszerű fogalmazás. (súlyozása a vizsga egészének értékelésben 10%)

   

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó. Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:

  • 81 – 100 pont 5 (jeles)
  • 71 – 80 pont 4 (jó)
  • 61 – 70 pont 3 (közepes)
  • 51 – 60 pont 2 (elégséges)
  • 0 – 50 pont 1 (elégtelen)

   

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik vizsgafeladata sikertelen. Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu