Artista I. (Zsonglőr) - 2023 képzés

Artista I. (Zsonglőr) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02155012
 • Szakképesítés megnevezése: Artista I. (Zsonglőr)
 • KEOR kód: 0215
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Artista I. (Zsonglőr) - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Artista I. (Zsonglőr) képzés munkaterülete:

  Az Artista I. (Zsonglőr) végzettségű személy olyan mozgásművészi képzettséggel rendelkező szakember, aki cirkuszban, varietében, színházban és egyéb előadóművészeti helyeken artistaprodukciókat mutat be művészi kivitelezésben. Az artista az előadóművészet rokon területein (színház–, tánc–, film–, pantomimes, kaszkadőr) képzettségének, képességeinek megfelelő művészi feladatokat lát el. Artista produkciót tervez saját vagy mások ötletei alapján. Mások által alkotott előadásokat dolgoz fel, meglévő műsoranyagot adaptál alkalomhoz, helyszínhez.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • hagyományos–, modern–, “új cirkuszi”–, kortárs cirkuszi, cirkusz–színházi, fizikai színházi előadásban önállóan artista mozgásanyag művészi bemutatására
  • társművészetek: zene, tánc, pantomim, színjátszás, kaszkadőr elemek felhasználására a produkciókészítés folyamatában
  • új eszközök, fejlesztésére, meglévők új kombinációban történő alkalmazására
  • artista tevékenysége folyamatos elemzésére, értékelésére, és tapasztalatai alapján művészi munkájának fejlesztésére
  • tájékozódni a szakmai trendekről, követelményekről, felmérni saját kompetenciáit, forrásanyagot gyűjteni
  • partnereinek betanítani, betaníttatni a mozgásanyagot, összehangolni tevékenységét partnereivel.
 • Artista I. (Zsonglőr) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, Artista II. vagy Artista (Zsonglőr) szakképesítés, párhuzamos oktatás esetén az általános iskola befejezett 4. évfolyama
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Artista I. (Zsonglőr) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Artista I. (Zsonglőr) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Artista I. képzettséggel rendelkező személy elsősorban cirkuszban, varietében, valamint az előadóművészet rokon területein: színház-, tánc-, film-, pantomimművészet, kaszkadőr munkakör vállal képzettségének, képességeinek megfelelő előadóművészi feladatokat. Gyakorlati ismeretei alapján mozgásművészeti társulatokban, fizikai színházban társulati munkára vagy szóló szerepre is alkalmazható.

  A magyar cirkuszművészet az elmúlt évtizedek alatt jelentős változásokon ment át. A színházi műfajokhoz történő közeledése új színházi-cirkuszi irányzatot hozott létre, mely a hagyományos artista tudástól eltérő azt a kortárs művészet elemeit ötvözni képes előadóművészeket, magasabb szintű mozgásművészeti tudást feltételez. A kortárs előadóművészet területén a sokoldalúan képzett artistatudás az elmúlt évtizedben különösen keresetté vált. A fizikai színház megjelenése, és népszerűségének növekedése egyre több munkahelyet biztosít az Artista I. képzettségű előadóművészeknek. Hazai és nemzetközi társulatokban, hagyományos cirkuszban és kortárs társulatokban folyamatos a munkaerőpiaci igény. A cirkusz valamely formája a legnagyobb városoktól a legkisebb településekig megtalálható. Működésével, újcirkuszi irányzataival szórakoztatva gondolkodtat el.

 • Artista I. (Zsonglőr) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Artista I. (Zsonglőr) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Artista I. (Zsonglőr) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A Cirkuszművészeti- és Társművészeti ismeretek modulok tartalmából választott írásos vagy digitális dokumentum készítése, és leadása a vizsgaszervezőnek a vizsga megkezdése előtt a vizsgaszervező által meghatározott határidőre. Tartalma lehet az artista terület valamely szakképesítés kimenetében számtervezet, saját portfólió (offeranyag), cirkuszműsor vagy egyéb cirkuszművészetet felölelő előadás forgatókönyve.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: nincs

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Artista produkció bemutatása

  A vizsgafeladat ismertetése: A Gyakorlati vizsgatevékenység nyilvános vizsgaelőadásban prezentálva, kiemelt hangsúllyal kell megjelennie a művészi koreográfia és a trükkanyag harmóniájának.

  I.) Akrobata, Egyensúly, Légtornász, Zsonglőr:
  Az adott szakképesítés kimenet tananyag tartalmából előadás keretében, betanult 5-10 perces produkció bemutatása egyéni, páros, csoportos formában, legalább 30 % koreográfia tartalommal, zenei anyaggal, kosztümben.

  II.) Bohóc:
  A szakképesítés kimenet tananyag tartalmából előadás keretében, betanult szöveges vagy zenei anyaggal kísért bohóc jelenetek (egy entré és két passzázs) bemutatása kosztümben, legalább 15 perc időtartamban összesen. A vizsgaanyagnak tartalmaznia kell legalább egy egyéni, önálló jelenetet és egy páros/csoportos jelenetet.

  III.) Társulati artista:
  Legalább 30 perces mozgásszínházi előadás keretében egy szerep megformálása, kettő választott szakon (Akrobata, Egyensúlyozó, Légtornász vagy Zsonglőr) 4-5 perces önálló vagy partnerrel bemutatott artista produkcióval az előadásba komponáltan.

  A vizsgafeladat időtartama: 30-120 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A) A vizsgafeladat megnevezése: Cirkusz- és társművészeti ismeretek szóbeli vizsgafeladatok A vizsgafeladat ismertetése: Tételsor alapján, amely a Cirkuszművészeti- és Társművészeti ismeretek modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 15 perc felkészülés)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  B) A vizsgafeladat megnevezése: Dokumentumvédés

  A vizsgafeladat ismertetése: A Cirkuszművészeti- és Társművészeti ismeretek modul tartalmának megfelelően készített írásos vagy digitális dokumentum bemutatása, és a bizottság által megadott szempontok szerinti megvitatása.

  A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

  A képesítő vizsga egészének értékelése: A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu