Vegyész technikus - 2022 képzés

Vegyész technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar ágazat
 • Szakma szakmairányai: Általános laboráns,
  Termelési folyamatirányító
 • Szakma megnevezése: Vegyész technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0711 24 08
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 70 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 80 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyész technikus - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vegyész technikus képzés munkaterülete

 • Előkészíti a vizsgálatokhoz, méréshez szükséges vegyszereket, anyagokat és eszközöket, az eszközök tisztítását szakszerűen végzi. Egyszerű laboratóriumi és tanműhelyi eszközöket használ, berendezéseket üzemeltet. Alapvető laboratóriumi műveleteket (ülepítés, szűrés, desztilláció, adszorpció, kristályosítás) leírás alapján végrehajt. A tömeggel, térfogattal, hőmérséklettel, sűrűséggel, viszkozitással, nedvességtartalommal kapcsolatos méréseket, alapvető számításokat és mértékegység átváltásokat végez. Műszaki ábrákat értelmez, vegyipari mérésekhez és szerelésekhez eszközöket kiválaszt, egyszerű ipari szerelvényeket (csap, szelep, tolózár) kezel, képes az önellenőrzésre. Munkája során a vegyiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat alkalmazza. Megfigyeléseit, eredményeit értelmezi, digitális ismereteit felhasználva azokat jegyzőkönyvben dokumentálja.

 • Szakmairány: Általános laboráns

  Az általános laboráns vegyipari üzemi-, minőségellenőrző, minőségbiztosító és kutató laboratóriumokban előírások, szabványok szerint, magasabb képzettségű munkatárs szakmai irányítása és felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját.Kémiai és fizikai vizsgálatokat, klasszikus mennyiségi és minőségi analitikai és műszeres elemzéseket készít elő, végez és dokumentál. Közreműködik utasítások, előírások alapján laboratóriumi műveletek, kísérletek önálló végrehajtásában, ellenőrzésében, vegyi anyagok előállításában; szerves és szervetlen preparatív laboratóriumi vagy félüzemi munkát végez. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, a mintákat előkészíti a vizsgálatokhoz. Kezeli a vegyszereket, és előkészíti a vizsgálatokhoz a szükséges anyagokat, eszközöket és műszereket. Elvégzi és kiértékeli a laboratóriumi szabványok szerinti vizsgálatokat, az eredményeket dokumentálja. Gondoskodik a laboratórium általános rendjéről. Munkáját munkavédelmi és környezetvédelmi előírások szerint végzi.

 • Szakmairány: Termelési folyamatirányító

  A termelési folyamatirányító önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz nagyüzemi vegyi folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében.Munkája során részt vesz a folyamatosan vagy szakaszosan működő vegyipari technológiák üzemeltetésében, a működés közben esetlegesen fellépő hibákat felismeri, és a hibaforrás elhárításával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket és beavatkozásokat megteszi. Folyamatosan figyeli, ellenőrzi és biztosítja a technológiák működési paramétereit, a technológiákban előforduló anyagáramok előírt specifikációnak megfelelő minőségét. Ellenőrzi a berendezések, tárolók tisztaságát és a helyiségek gyártásra megfelelő állapotát, részt vesz a karbantartási munkákban. Üzemi minőségellenőrzési vizsgálatokat végez.Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi.

 • Vegyész technikus képzés legjellemzőbb FEOR szám
  Szakma szakmairányainak legjellemzőbb FEOR számai

 • Vegyész technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Általános laboráns

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Általános laboráns

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3115

  Anyagvizsgáló, minősített

  laboráns

  Drog- és toxikológiai

  laboratóriumi technikus

  Gyógyszeripari

  (finomvegyipari)

  laboráns

   

  Gyógyszeripari

  laboratóriumi

  technikus

   

  Gyógyszervizsgáló laboráns

  Gyógyszervizsgáló technikus

  Laborasszisztens, vegyészet

  Vegyészeti laboráns

  Vegyésztechnikus

  Vegyipari méréstechnológus

   

  3134

  Környezetvédelmiésvízminőségi

  laboráns

  Vízminőség-vizsgáló laboráns

 • Szakmairány: Termelési folyamatirányító

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Termelési folyamatirányító

   

   

   

  3115

  Vegyésztechnikus

  Vegyészmérnök asszisztens

  Gyógyszeripari technikus

  Gyógyszervizsgáló technikus

  Kőolajipari technikus

   

  3153

  Finomvegyipari

  géprendszer-

  üzemeltető

   

  Folyamatoperátor, vegyipar

   

   

  3132

  Vegyi-,  műanyag-  és  gumiipari

  anyagkezelő,                alapanyag-

  előkészítő

  Vegyianyaggyártó

  3133

  Gyógyszeralapanyag-gyártó

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu