Segédkönyvtáros - 2021 képzés

Segédkönyvtáros képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Újságírás és más információszolgáltatás
 • Szakképesítés azonosító száma: 03225002
 • Szakképesítés megnevezése: Segédkönyvtáros
 • KEOR kód: 0322
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Segédkönyvtáros - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Segédkönyvtáros képzés munkaterülete:

  A segédkönyvtáros szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei alapján, okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban elvégzi a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatait, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig a könyvtár munkafolyamatok végrehajtásával önállóan működteti azt. Munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használókat információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal látja el. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával, hivatása etikai alapelveivel azonosulva, szakmai kapcsolatait folyamatosan fenntartva végzi.

 • Segédkönyvtáros képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Segédkönyvtáros képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 420 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Segédkönyvtáros képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtárosok mellett a munkaerőpiaci és szakmai megfontolások alapján, az információs társadalom differenciálódó kihívásai következtében a színvonalasan dolgozó nem diplomás könyvtári szakemberek: a segédkönyvtárosok jelenléte a könyvtárakban feltétlenül szükséges. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMIrendeletben meghatározott szakmai munkakör betöltése a nyilvános és nem nyilvános könyvtárakban elengedhetetlenül fontos: a segédkönyvtárosok a felnőttképzésben megszerzett szakmai ismereteket és kompetenciákat alkalmazva olyan feladatokat látnak el, amelyekkel segíteni tudják az új típusú használói igények minél eredményesebb kielégítését.

 • Segédkönyvtáros képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Segédkönyvtáros képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Teszt a könyvtártörténet, az információhordozók fejlődése és a dokumentumtípusok jellemzői, a könyvtári szakmai kapcsolatok, a könyvtári szaksajtó, a működési dokumentumok tartalma és felépítése, az Országos Dokumentumellátási Rendszer és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a Könyvtári Intézet szolgáltatásai, az állományvédelem alapjai, a magyar közös katalógusok, a digitális könyvtárak, gyűjtemények és a digitalizálás szerzői jogi háttere, könyvtári minőségbiztosítási alapismeretek témakörökből

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A témakör sorszáma A témakör megnevezése A vizsgakérdések száma
  1. könyvtártörténet 2-3
  2. az információhordozók fejlődése; a dokumentumok csoportosítása, jellemzői 2-3
  3. könyvtári szaksajtó, könyvtárszakmai kapcsolatok 1-2
  4. a működési dokumentumok tartalma, felépítése 2-3
  5. az Országos Dokumentumellátási Rendszer, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2
  6. a Könyvtári Intézet szolgáltatásai 1
  7. az állományvédelem alapjai 1
  8. magyar közös katalógusok 1
  9. digitális könyvtárak, gyűjtemények, a digitalizálás szerzői jogi háttere 1
  10. könyvtári minőségbiztosítási alapismeretek 1

  A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás/aláhúzás, többszörös választás/aláhúzás, válaszok illesztése, összekötés, párosítás, csoportosítás, felsorolás), igazhamis döntést, kakukktojás-kiválasztást és kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A teszt javítása megoldókulcs alapján történik.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 45%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A teszt maximális pontszáma: 100 pont, azaz értéke 100%.

  A témakör sorszáma A megszerezhető pontszám összesen
  1. 15
  2. 12
  3. 12
  4. 20
  5. 15
  6. 5
  7. 5
  8. 5
  9. 5
  10. 10

  Értékelés a megszerzett pontszámok alapján:

  • 0-50% elégtelen (1)
  • 51-63% elégséges (2)
  • 64-76% közepes (3)
  • 77-89% jó (4)
  • 90-100% jeles (5)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  1. Könyvtárhasználati szabályzat vagy gyűjtőköri szabályzat elemzése
  2. Konkrét szituáció megoldása ismertetése a beiratkozással, a kölcsönzéssel és feltételeivel, a könyvtárközi dokumentumszolgáltatással kapcsolatban

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. A kihúzott könyvtárhasználati / gyűjtőköri szabályzat jellemzőinek bemutatása a következő szempontok szerint:
   • létrehozásának jogszabályi környezete / könyvtári szabályzatok között elfoglalt helye
   • kötelező elemei
   • a kihúzott, konkrét példa megfelelő és nem megfelelő elemeinek bemutatása

  2. Helyzetgyakorlat a beiratkozással, a kölcsönzéssel és feltételeivel, a könyvtárközi dokumentumszolgáltatással kapcsolatban a következő szempontok szerint:
   • az adott felhasználói igény kielégítésének lehetséges módjai
   • az adott szolgáltatás jogszabályi környezete / előírásai a vonatkozó könyvtári szabályzatokban
   • a beszélgetés lépései a konkrét felhasználói igény esetén, a felhasználóval való kommunikáció során alkalmazott módszerek

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  1. 10 perc felkészülés, 15 perc szakmai beszélgetés
  2. 10 perces helyzetgyakorlat a vizsgán jelenlévő, oktatási és könyvtárszakmai gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező könyvtáros / informatikus könyvtáros kollégával

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 55%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Gyakorlathoz kapcsolódó szóbeli kikérdezés a kihúzott könyvtárhasználati szabályzatról vagy gyűjtőköri szabályzatról
   • létrehozásának jogszabályi környezete / könyvtári szabályzatok között elfoglalt helye 15 pont
   • kötelező elemei 15 pont
   • a kihúzott, konkrét példa megfelelő és nem megfelelő elemeinek bemutatása 20 pont
  2. Helyzetgyakorlat
   • az adott felhasználói igény kielégítésének lehetséges módjai 20 pont
   • az adott szolgáltatás jogszabályi környezete / előírásai a vonatkozó könyvtári szabályzatokban 15 pont
   • a beszélgetés lépései a konkrét felhasználói igény esetén, a felhasználóval való kommunikáció során alkalmazott módszerek 15 pont

  A projektfeladat maximális pontszáma: 100 pont, azaz értéke 100%. Értékelés a megszerzett pontszámok alapján:

  • 0-50% elégtelen (1)
  • 51-63% elégséges (2)
  • 64-76% közepes (3)
  • 77-89% jó (4)
  • 90-100% jeles (5)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu