Szállodai recepciós - 2021 képzés

Szállodai recepciós képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10135001
 • Szakképesítés megnevezése: Szállodai recepciós
 • KEOR kód: 1013
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szállodai recepciós - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szállodai recepciós képzés munkaterülete:

  Szállodai recepciós szakképesítéssel betölthető munkakör a szálláshely földszinti munkaköreinek hármas tagolása esetén a szállodai recepciós.. Ebben a munkakörben elsődleges feladata, hogy fogadja és nyilvántartja a vendégek különböző formában érkező szobafoglalásait és gazdálkodik a rendelkezésre álló szobakapacitással. További feladata a vendégek érkeztetése, bejelentése és tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. Kisebb egységekben, vagy ott, ahol nem különülnek el ezek a munkakörök a szállodai recepciós ellátja a portás és a pénztáros feladatait is. Ebben az esetben a munkakör része a szobák árazása, értékesítése, a vendégek érkeztetése és informálása mellett a számlázás és a fizettetés is. Nagyobb egységekben feladata a kocsirendező, a londiner, a bellboy, a hostess, a transzfer gépkocsivezető, a Business Centerben dolgozó alkalmazottak, a ruhatáros, a garázsmester irányítása, munkájuk megszervezése és ellenőrzése is. A szállodai recepciós kapcsolatot tart a szálloda más egységeivel úgy, mint az emeleti munkakörök (Housekeeping), vendéglátás (Food - Beverage), műszak és ügyvitel.

 • Szállodai recepciós képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus,
  5 1015 23 07 Turisztikai technikus,
  52 7822 02 Vendéglátó technikus,
  52 7872 02 Idegenforgalmi technikus,
  52 7872 03 Idegenforgalmi ügyintéző,
  52 811 02 Vendéglős,
  54 7872 02 Idegenvezető,
  54 811 01 Vendéglátás-szervező,
  54 811 01 Vendéglátásszervező,
  54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős,
  54 812 01 Idegenvezető,
  54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Szállodai recepciós képzés időtartama:

  Szakmához köthető további sajátos követelmények: egy idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga a szakmai vizsga megkezdésekor

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Szállodai recepciós képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szállodai recepciós felkészült, művelt, a világnyelvek közül legalább egy nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik. A szállodai frontvonalban elsősorban ő képviseli a vendéglátót és testesíti meg a vállalkozást. A hazai és külföldi vendégek a szállodai recepcióson keresztül közvetlen ismereteket szereznek a szállodával kapcsolatban és a szállodán belüli és kívüli étkezési valamin szórakozási lehetőségekről, programokról. A külföldiek a szállodai recepciós tájékoztatásán keresztül információkat kapnak az ország és a régió történelméről, kultúrájáról, így munkája aktívan hozzájárul az országimázs kialakításához. A szakember tevékenységével hozzájárul az úgynevezett „láthatatlan export” bevételek növeléséhez, indirekt módon javítja nemzetközi kereskedelmi mérleget és növeli a bruttó nemzeti terméket. A munkaerőpiacon a szállodai recepciós keresett munkaerő, így képzése szükséges.

 • Szállodai recepciós képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szállodai recepciós képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a vizsgaszervező által összeállított esettanulmányban meghatározott foglalási feltételekre elektronikus levélben visszaigazolás küld, szállodai szoftver segítségével egy korábbi foglalást a vizsgaszervező által megadott új feltételek szerint áthelyez. Az esettanulmányban megadottak alapján, vendégérkeztetést-elutaztatást hajt végre, szolgáltatásokat terhel és végszámlát állít ki, legalább 2 különböző fizetési módnak megfelelően.

  A különböző fizetési módok és pénzhelyettesítők használata POS terminálon, és készpénzkezelés

  Az esettanulmányban megjelölt adatok alapján elvégzett feladatok dokumentumait a vizsgázó kinyomtatja, vagy a vizsgaszervező által megjelölt helyre elmenti.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  91 – 100%

  • a levél tartalma kiváló szakmai ismeretekre utal 
  • a levél nyelvezete kiváló 
  • a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása hibátlan 
  • a különböző fizetési módok és pénzhelyettesítők használatával tökéletesen tisztában van, és helyesen alkalmazza az ismereteit

  81 – 90%

  • a levél tartalma szakmailag jó felkészültséget mutat
  • a levél nyelvezete helyes vendégkommunikációra utal 
  • a szakmai szállodai szoftveres munka kisebb hiányossággal sikeres 
  • a fizettetés során kisebb hibát vétett, ami nem befolyásolja a kasszát

  71 – 80% 

  • a levél tartalma kissé hiányos, de célját eléri
  • a levél megfogalmazása kívánni valókat hagy maga után 
  • a vendégforgalmi feladat során segítséget igényelt, de végrehajtotta 
  • a vendég fizettetés során több hibát vétett, de helyesbítette

  60 – 70%

  • a levél tartalma a szükséges minimumot tartalmazza 
  • a levél megfogalmazása még elfogadható 
  • a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása során több hibát vétett, de segítséggel kijavította
  • A vendég fizettetése akadozott, hibákat vétett, segítséget igényelt, de számszakilag helyes volt

  0 – 59% 

  • a levél tartalma hiányos 
  • a levél megfogalmazása elfogadhatatlan 
  • a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása során bármelyiket segítséggel sem tudta végrehajtani 
  • A vendég fizettetése során súlyos hibát vétett, ezért vagy a vendéget, vagy az üzletet károsította

  Értékelési szempontok: 

  • a vizsgázó az írott kommunikációban szakmaiságát tükrözi, az elkészített levél formai és tartalmi előírásai, magyar és idegen nyelven nyelvhelyes.
  • a foglalás áthelyezésének helyessége, a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása
  • a szállodai szoftverrel határozott sebességgel végzi a feladatot.
  • pontosan ismeri a lehetséges fizetési módokat és a készpénz helyettesítők használatát, elszámolását.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte. 

  Projektfeladat 

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a tanulmányai során információkat gyűjt a szállodai szolgáltatásokról, portfóliójában bemutatja legalább kettő, különböző típusú szálloda prospektusát, azok árjegyzékét és az alkalmazott ártípusokat, az interneten információkat gyűjt és dokumentál a régiót és szálláshelyek környezetét bemutató anyagokból, különös tekintettel a turisztikai látványosságokra, történelmi és kulturális értékekre, programokra és eseményekre.

  A portfólióban bemutatja a tanulmányai során magyar és valamely világnyelven elektronikusan megírt szállásajánlatait (legalább kettőt), a szállásajánlatokra érkezett foglalásokra küldött visszaigazolásait (legalább kettőt) a kiállított gyakorló számlákról késztett digitális másolatokat (legalább kettőt), valamint minden olyan dokumentálható szakmai anyagot, amivel tanulmányai során találkozott és szakmailag érdekesnek és fontosnak vél.

  A portfólió követelményei:

  Terjedelem: minimum 10, maximum 15 A4-es oldal, fedlap (téma megnevezése, készítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek a mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni.

  Betűforma és méret: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság

  A portfólió leadási határideje: a vizsgaszervező határozza meg

  A vizsgázó egy vendég érkezését és távozását szimulálva érkezteti és elutaztatja a vendéget, kulcskártyát készít és tájékoztat, valamint fizettet. Az eljátszott szituációs gyakorlat során a vizsgázó panaszhelyzetet kezel. 

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  91 – 100%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok kiváló szaktudásra utalnak 
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő kommunikáció magyar és idegen nyelven is kiváló 
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása, lendületes, gördülékeny, és szakmailag hibátlan 
  • a vendégpanasz kezeléses során a szakmai és emberi hozzáállásával vendégelégedettséget képes elérni

  81 –90%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok jó szaktudásra utalnak
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során kisebb hibát ejt, ami nem zavarja a megértést
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása a gyakorlat hiányára utal, de a végrehajtás során a célokat eléri
  • a vendégpanasz kezelés a rutin hiányát mutatja, de szakmai és emberi hozzáállása jó

  71 – 80%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok szakmai hiányosságokra utalnak 
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során nem azonnal érthető, ismétlésekre, és magyarázatokra kényszerül 
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása hiányosságokat mutat, és csak segítséggel tudja teljesíteni 
  • a vendégpanasz kezelése nehézkes, de célját még eléri.

  61 – 70% 

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött hiányosak, nem mind releváns
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során sok hibát vét, megértése nehézségekbe ütközik, és sok segítséget igényel
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása során sokat hibázik, segítséget igényel, de végre tudja hajtani a feladatot
  • a vendégpanasz kezelése elakad, segítségre szorul, de végül sikeres

  0 – 60% 

  • Nem gyűjtött anyagokat 
  • kommunikációja nem érthető, illetve nem érti a vendéget
  • a szituációs gyakorlat során a feladatok közül egyet segítséggel sem tud végrehajtani 
  • a vendégpanasz kezelése sikertelen

  Értékelési szempontok: 

  • a vizsgázó írásban magyar és idegen nyelven a vendégekkel az elvárásoknak megfelelően kommunikál, 
  • tájékozottságot tanúsít a vendégeket érdeklő információkról és szakmai érdeklődését mutatja a gyűjtött anyag sokszínűsége, relevanciája. 
  • A szituációs gyakorlat során a vendéggel folytatott magyar és idegen nyelvi kommunikációja szakmailag helytálló és nyelvileg helyes, a hozzáállása határozott és segítőkész.

  Minősítések:

  91-100 % JELES (5)
  81-90 % JÓ (4)
  71-80 % KÖZEPES (3)
  60-70 % ELÉGSÉGES (2)
  0 - 59 % ELÉGTELEN

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu