Szociális és rehabilitációs szakgondozó - 2022 képzés

Szociális és rehabilitációs szakgondozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szociális ágazat
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Szociális és rehabilitációs szakgondozó
 • Szakma azonosító száma: 509232206
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 440 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 320 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális és rehabilitációs szakgondozó - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szociális és rehabilitációs szakgondozó képzés munkaterülete

 • Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális és vagy egészségügyi végzettségű
  szakember irányításával végzi tevékenységét. Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az
  ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket. A
  szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek személyes szükségleteinek felmérése után
  hozzásegíti a rászorulót a megfelelő segítség igénybevételéhez. A személyes gondoskodást nyújtó
  szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatások igénybevevői számára szakszerű
  segítséget tud nyújtani az alapápolás, gondozás, a rehabilitáció és a fejlesztés területén. Munkája
  során figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és egészségügyi
  szükségleteit, a szolgáltatásnyújtás során az igénybevevő személyes szükségletei és a
  szolgáltató/intézmény profilja alapján alakítja ki a gondozási tevékenységét. A mindennapos és
  kreatív tevékenységek végzésében segíti az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását,
  munkatevékenységét, fejlesztő foglalkoztatásokat és szabadidős tevékenységek, munka és
  terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Személyi
  segítséget nyújt az egyéni és csoportos tevékenységhez, részt vesz a fogyatékossággal élő
  személy rehabilitációjában, habilitációjában. Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós
  munkára, az önálló életvezetés támogatására. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat,
  foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével. Munkájában
  gondot fordít arra, hogy szakmájával kapcsolatosan innovatív megoldásokat javasoljon. A
  szociális problémamegoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területen önállóan
  dolgozik.

 • Szociális és rehabilitációs szakgondozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu