Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens - 2022 képzés

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szociális ágazat
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
 • Szakma azonosító száma: 5 0923 22 04
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 370 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 360 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens képzés munkaterülete

 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és
  gyermekvédelmi szakellátás területén kompetenciájába tartozó feladatok tekintetében önállóan vagy
  felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi feladatait. A különböző életkorú, segítséget
  igénylő személyek, gyermekek, családok számára nyújt segítséget az életvezetésben, valamint
  intézményi keretek között biztosít támogatást problémáik megoldásában. Tematikus, terápiás
  csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. Adminisztrációs, a munkaszervezetben
  döntés-előkészítési feladatokat lát el, kompetenciáját meghaladó problémák megoldásában szakmai
  vezetője irányításával közreműködik. Képes a szakmai információk gyűjtésére, értékelésére,
  információforrások kezelésére. Önállóan végzi az intézményi ügyiratkezelést, szükség esetén
  bevonható a hatósági ügyviteli, ügyirat kezelési feladatokba. A szolgáltatást, ellátását igénybe
  vevőkkel, egyéb szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök
  lehetőségeit alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt, tevékenységét szakszerűen dokumentálja.
  Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Tevékenységét megtervezve
  szervezési, szükség esetén vezetői felhatalmazás mellett irányítási részfeladatokat lát el, projektek
  tervezésében és megvalósításában vezetői irányítással részfeladatokat lát el. A szolgáltatást, ellátást
  igénybe vevők problémái kezelésében, megoldásuk érdekében együttműködik hatóságokkal,
  intézményekkel, szervezetekkel, képviselve az őt foglalkoztató intézményt is. Munkája során
  kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel, a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti
  alapellátásba, a szociális alap és szakosított ellátásba tartozó szolgáltatásokkal és intézményekkel, a
  gyermekvédelmi szakellátást nyújtóintézményekkel, szervezetekkel. Etikai normák betartásával,
  saját tevékenységét is kontrollálva hozzájárul a szakterület fejlődéséhez.

 • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu