Vagyonvédelmi rendszerszerelő - 2021 képzés

Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324020
 • Szakképesítés megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelő
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vagyonvédelmi rendszerszerelő - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés munkaterülete:

  A vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező személy objektumok, ingóságok technikai védelmével kapcsolatos igények pontos, szakszerű kielégítésére hivatott olyan szakember, aki a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Munkaköre gyakorlása során a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő szabványok, MABISZ ajánlások alapján az ügyfél igényének megfelelő szervezési, - kivitelezési javítási, beállítási munkákat teljesít. Ennek érdekében körültekintő helyzetfelmérést, kockázatelemzést végez és árajánlatot ad. Az árajánlat elfogadása után vázlatokat, rajzokat, leírásokat és ütemtervet készít, valamint előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket.

  Telepíti a védett területre a bel- és/vagy kültéri biztonságtechnikai-, valamint a biztonsági videó megfigyelő és képrögzítő rendszereket. A különféle rendszereket számítógéppel felprogramozza és elvégzi a rendszer beállítását, próbáját. Képes és kész számítógépet, internetet alkalmazói szinten önállóan használni, biztonságtechnikai rendszereket tervdokumentáció alapján kiépíteni, az általa telepített/beépített védelmi eszközöket, berendezéseket üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni.

  Érthető, egyértelmű tájékoztatást ad szakszerű használatra vonatkozóan az ügyfélnek/kezelőnek. A kivitelezett rendszerek megvalósult állapotát dokumentálja, ez alapján elkészíti az elszámolást és a munkafolyamat lezárását.

  Biztonságtechnikai, - védelmi rendszer (elektronikus, mechanikai) kialakításához tanácsot, szakmai véleményt ad.

  Olyan személynek ajánlható e szakképesítés, aki elkötelezett a vagyonvédelem technikai kiszolgálása iránt, szeret elektronikai szereléseket végezni, ilyen kihívásoknak eleget tenni.

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész,
  31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
  32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő,
  32 521 04 Órás,
  33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
  34 522 01 Elektromechanikai műszerész,
  34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő,
  34 522 03 Elektronikai műszerész,
  34 522 04 Villanyszerelő,
  34 523 01 Mechatronikus-karbantartó,
  35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész,
  4 0713 04 02 Elektronikai műszerész,
  4 0713 04 07 Villanyszerelő,
  51 523 01 PLC programozó,
  51 523 02 Távközlési üzemeltető,
  54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
  54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
  54 523 01 Automatikai technikus,
  54 523 02 Elektronikai technikus,
  54 523 05 Távközlési technikus,
  55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus,
  55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus,
  55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető szakképesítés,
  55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus,
  biztonságtechnikai mérnök,
  energetikai mérnök,
  gépészmérnök,
  jármű-üzemmérnök,
  mechatronikai mérnök,
  mérnökinformatikus,
  műszaki mérnökasszisztens,
  repülőmérnök,
  üzemmérnök-informatikus,
  villamosmérnök
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vagyonvédelem szerepe az állampolgárok jövedelmi-vagyoni különbségeinek növekedésével párhuzamosan és folyamatosan nő. Abban az esetben, amikor az állam által szolgáltatott biztonság szintje adott személynek, vállalkozásnak már nem elégséges, akkor vagyonvédelmi szolgáltatást vásárol valamely magánbiztonsági cégtől. A különféle ingóságok, munkahelyek, egyéb ingatlanok és azok értékeinek megvédése élőerős, technikai jellegű, de leginkább komplex megoldásokon alapszik.

  A védelmet igénylő objektumok technikai jellegű védelmének megvalósításában vehetnek részt a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakmai képzést sikeresen teljesítő személyek. Mindennapi munkájukkal hozzájárulnak adott közigazgatási terület, hely közbiztonságához, az ott élők nyugalmához.

  A vagyonvédelmi rendszerszerelői képesítéssel rendelkezők könnyen és gyorsan találnak a képesítésüknek megfelelő munkahelyet a vagyonvédelmi szolgáltatások iránti bővülő igények kielégítése okán.

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelői szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat: 

  • a vagyonvédelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos vagyonvédelmi-, munka-, és környezetvédelmi alapismeretek, 
  • a biztonságtechnikai rendszerek (beléptető, - behatolás-jelző, - videó megfigyelő és képrögzítő rendszer, szünetmentes áramforrás, elektromos és optikai rendező) előírásszerű telepítése, kiépítése, 
  • a védelmi berendezés programozási-, szabályozási, karbantartási, javítási és szakmai rendszerismeretre vonatkozó szabályok, előírások, 
  • az ajánlat megfogalmazás tartalma, a helyzetfelmérés, kockázatelemzés lépései, 
  • a kiviteli ütemterv és a vázlatok, rajzok készítésének elvárásai, 
  • számlázásra, elszámolásra vonatkozó követelmények.

  A feladatlapok kérdéssora feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, igaz-hamis kérdéstípusokat tartalmazhat. Egy feladaton belül több kérdés is feltehető.

  A feladatlap megoldásával elérhető maximális pontszám 100 pont.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat 

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelői komplex gyakorlati feladat.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja:

  • komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak dokumentálását), 
  • a gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását.

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a tanulási eredményekben részletesen leírt képességelemek bármelyikét megjelenítő tevékenység elvégzésére irányuló esetleírásokból egyet véletlenszerűen kiválaszt, és a vizsga során gyakorlatban végzi el a leírásban meghatározott vizsgamunkát a megjelölt ügyféligénynek megfelelően. A gyakorlati vizsgamunka során szükség szerint jelző(k) által támogatott feladatvégzés történik.

  A gyakorlati vizsgamunka teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is kísérheti.

  Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a helyzethez kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan feltett kérdésekre szóban válaszol.

  A gyakorlati feladat megvalósítását követően a vizsgabizottság szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a feladat jellegének megfelelően.
  A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.

  A gyakorlati vizsgamunka esetleírása strukturáltan tartalmazza: 

  • a megoldandó vagyonvédelmi és technikai problémákat,
  • a probléma megoldásához szükséges minden releváns információt és körülményt, valamint az esetleges ügyféligényt. 

  A projektfeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc, melyből 5 perc felkészülés, 55 perc gyakorlati vizsgamunka és szóbeli kikérdezés.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

  • a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott vagyonvédelmi rendszerszerelői szakmai ismereteinek a gyakorlatban történő alkalmazása, 
  • a felmérések, elemzések, mérések, kiépítések, beszerelések, beállítások szakszerű, biztonságos végrehajtása, - a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztása, 
  • a vizsgázó kommunikációjának minősége, a feltett kérdésekre adott válaszok szakmai megfelelősége.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu