Önkormányzati természetvédelmi őr - 2021 képzés

Önkormányzati természetvédelmi őr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324021
 • Szakképesítés megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Önkormányzati természetvédelmi őr - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Önkormányzati természetvédelmi őr képzés munkaterülete:

  Az önkormányzati természetvédelmi őr felügyeli és védi a helyi jelentőségű védett természeti területeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról, élőhelykezelési feladatai részeként részt vesz a faj- és élőhelyvédelmi projektek megvalósításában. Közreműködik a természetvédelmi területek kezelői feladatainak ellátásában, kezdeményezi a védett természeti terület fejlesztését, javaslatot tesz a védetté nyilvánításra, az őrzésére és fenntartásra. Felméri a védett természeti értékeket, elhelyezkedésükről, megjelenési helyükről, állapotukról nyilvántartást vezet.

  Prevenciós környezeti nevelési programok összeállításával bemutatja a helyi védett területeket.

  Megállapítja az élőhelyek kezelésének szükségességét, meghatározza a kezelési feladatok módszerét és sorrendjét, értékeli azok hatásait, eredményességét.

  Az illetékességi területével kapcsolatban felkérésre szakértőként nyilatkozik, illetve közigazgatási eljárás keretében megkeresésre szakhatósági állásfoglalást ad ki. A területére vonatkozóan kiadott engedélyek véleményezését, ellenőrzését ellátja. A természetvédelmi területek károsításának és károsításának megelőzésére prevenciós tervet készít.

  Őr- és járőrszolgálatot lát el a helyi jelentőségű védett természeti területeken. Intézkedést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz. Együttműködés keretében, a közszolgálati etika és a szolgálati előírások betartásával kapcsolatot tart a rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Irodatechnikai, informatikai, térinformatikai, kommunikációs és képfelvevő eszközöket, berendezéseket kezel, használ, adatrögzítést végez.

  Írásban és szóban eredményesen kommunikálva, a kialakult konfliktushelyzetet szakszerűen kezelve tájékoztatja az ügyfelet vagy az intézkedés alá vont személyt az általa kezdeményezett intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés módjáról.

  Napi tevékenységéről és megtett intézkedéseiről írásban jelentést készít és szóban jelent a szervezeti előírások szerint. Meghozott döntéseiért felelősséget vállal.

 • Önkormányzati természetvédelmi őr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Önkormányzati természetvédelmi őr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 700 óra
 • Önkormányzati természetvédelmi őr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A természetvédelem, a biodiverzitás, mint megőrzendő egyetemes érték a mai, fejlődő világban egyre nagyobb figyelmet kap, továbbá - ezzel párhuzamosan - az állami és önkormányzati természeti tulajdon megőrzése és védelme is egyre kiemeltebb társadalmi igénnyé vált. Az önkormányzatok tulajdonában álló, természetvédelmi szempontból védettnek minősített területek élőhelyeinek védelmében, fennmaradásának elősegítésében és a jövő generációival történő megismertetésében való közreműködés társadalmi és gazdasági értelemben is értéket teremt. A gyakorlatban is jól helytállni képes szakemberek képzése és szolgálatba állítása a természeti tulajdon megóvásának egyik fontos eszköze.

 • Önkormányzati természetvédelmi őr képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu