Fegyveres biztonsági őr - 2022 képzés

Fegyveres biztonsági őr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324022
 • Szakképesítés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fegyveres biztonsági őr - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fegyveres biztonsági őr képzés munkaterülete:

  A Fegyveres biztonsági őr a vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el hajt végre. Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány- , személyőrzési és kísérési szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja. Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti. Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat – megelőző, fokozott és teljes készenlét –, illetve minősített időszakban a rendőrség vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. 2 A megfelelő elem kiválasztandó. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

 • Fegyveres biztonsági őr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • Fegyveres biztonsági őr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 250 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Fegyveres biztonsági őr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kiemelt létesítmények vagy tevékenységek törvényben szabályozott, magasabb védelmi szintet biztosító fegyveres biztonsági őr szakképesítés alkalmazási területe az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt, a különféle állami szervek által létrehozott őrségek folyamatos munkaerő-hiánnyal küzdenek. A végzettséget megszerző fegyveres biztonsági őrök egy magasabb szintű, de stabilnak tekinthető munkahely reményében szívesen szerzik meg a képesítést az elmúlt évek tapasztalatai szerint.

 • Fegyveres biztonsági őr képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fegyveres biztonsági őr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. Lőgyakorlat sikeres végrehajtása, amiről a képző intézmény tanúsítványt állít ki. 

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu