Uszodamester - 2022 képzés

Uszodamester képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 10883002
 • Szakképesítés megnevezése: Uszodamester
 • KEOR kód: 1088 Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Uszodamester - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Uszodamester képzés munkaterülete:

  Az uszodamester a fürdőszolgáltatás területén tevékenykedik, vendégfelügyeletet, prevenciós tevékenységet és életmentési feladatokat lát el. A fürdőszolgáltatás napi üzemvitelét biztosítja. Együttműködik a műszaki kiszolgáló személyzettel és a fürdőszolgáltatás egyéb beosztású munkavállalóival.

  A szakképesítéssel rendelkező fürdőlétesítményekben medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát, szoláriumot és egyéb élménykamrát, élményelemeket üzemeltet. Prevenciós tevékenységet hajt végre. Vészhelyzet esetén vízből mentést biztonságosan és szakszerűen hajt végre, kisebb laikus csoportokat szervez és irányít a mentés végrehajtása során. Hatékonyan alkalmazza a szuggesztív kommunikációt a vészhelyzetek kezelése során. Ügyfélszolgálati tevékenységet lát el, szolgáltatásokat értékesít. Elektronikus hírközlő eszközöket használ. Szakszerűen helyszíni alapfokú elsősegélynyújtást végez. Gondoskodik a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről és munkájával összefüggő nyilvántartásokat vezet papír alapon és/vagy elektronikus formában.

  A végzettséggel a következő munkakörök tölthetőek be: Uszodamester, Úszómester, Fürdőüzemeltető, Medencefelügyelő, Csúszdakezelő, Csúszdafelügyelő.

 • Uszodamester képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • Uszodamester képzés időtartama:

  Képességek, készségek: 200 m folyamatos úszás teljesítése 7 perc alatt (100 m mellúszás, 100 m gyorsúszás)

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Uszodamester képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A magyar nemzetgazdaság fontos pillére a turizmus, azon belül is a wellness és fürdő turizmus. A turizmuson túl Magyarországon évszázados múltra tekint vissza a balneológia (fürdőkultúra) és a medencei vízi sportok köre, ahol a szakképesítéssel rendelkezők szintén fontos szerepet töltenek be munkájukkal. A modern piaci versenyben nagy hangsúly helyeződik a minél magasabb szintű személyes és csoportos biztonságra. A szakmai képzést végzők e feladat ellátásában tudnak aktív szerepet vállalni. A szakképesítéssel rendelkező munkavállalók nem csak nagyban hozzájárulnak egy magas szintű, vendégbarát országimázs kialakításához, de munkájuk nélkül nem lenne lehetséges fürdőket és uszodákat üzemeltetni.

 • Uszodamester képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Uszodamester képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízimentő ismeretek írásbeli teszt

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat 60 db Vízből mentés alapismeretek és Uszodamesteri feladatok modulok és 20 db Elsősegélynyújtási ismeretek modul tanulási eredményeihez kapcsolódó kérdést tartalmaz. A teszt feleletválasztós és feleletalkotós feladattípusokat tartalmaz.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 80 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez mindegyik rész tesztlapját sikeresen ki kell tölteni. A sikeres vizsgához minimum 54 helyes választ kell adni a Vízből mentés alapismeretek és Uszodamesteri feladatok és 18 helyes választ kell adni az Elsősegélynyújtási ismeretek részből is. Amennyiben valamely részt nem sikerül teljesíteni, úgy az egész írásbeli vizsgatevékenységet meg kell ismételni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 90 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízből mentés gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az előírásoknak megfelelő medencében végrehajtandó feladatok:

  1. 100 m kombinált úszás 4:00 perc alatt (50 m gyorsúszás, 50 m mentőúszás,);
  2. babavontatás: 25 m kitett fejes gyorsúszás, gyakorlóbábú felhozatala, majd 25 m vontatás 1 perc 30 másodperc alatt;
  3. 10 méter víz alatti úszás;
  4. vízbeugrások bemutatása (start fejes, bomba, talpas, mentőugrás);
  5. szimulált mentés bemutatása partközeli távolságról, mentőeszközzel (mentőgyűrű/patkó kötéllel vagy mentőhevederrel vagy dobózsákkal vagy mentőrúddal vagy mentőbójával);
  6. kombinált mentési feladat bemutatása (a feladat a vízbe ugrástól a parton gyakorló babán történő újraélesztés bemutatásával együtt a mentés minden eleme), úgy, hogy a következőket tartalmazza:
   • vízbe jutás a helynek megfelelő technikával,
   • 25 m gyorsúszás úgy, hogy a mentő feje a víz felszíne felett van,
   • bajbajutott vízfelszínre hozatala, majd megfogása megfelelő technika alkalmazásával, amely a mentőre nézve biztonságos és nem okoz további sérülést a bajbajutottnak,
   • a közreműködésre képtelen személy 25 méteren keresztüli vontatása,
   • partra emelése,
   • gyakorló babán újraélesztés bemutatása, ami minimum 2 perc manuális mellkaskompressziót majd AED készülék használatát kell, hogy tartalmazza
  7. Egy életveszélyes elsősegély-nyújtási helyzet ellátásának bemutatása (pl.: erős vérzés, eszméletzavar, beszédzavar, bénulás, súlyos légszomj, aspiratio)

   

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A Projektfeladat megkezdésének feltétele a sikeres írásbeli vizsga. A vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott értékelőlap alapján történik. Minden feladat 1 pontot ér. Az időre mérhető feladatok esetén a pont csak az időhatáron belül szabályosan végrehajtott feladatelvégzés esetén szerezhető meg. Sikertelen a Projektfeladat, ha az e., f., g. pontjai közül bármelyiket a vizsgabizottság elégtelenre (0 pontra) értékeli.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 100 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu