Nyíltvízi vízimentő - 2022 képzés

Nyíltvízi vízimentő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 10883003
 • Szakképesítés megnevezése: Nyíltvízi vízimentő
 • KEOR kód: 1088 Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nyíltvízi vízimentő - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Nyíltvízi vízimentő képzés munkaterülete:

  A nyíltvízi vízimentő a fürdőszolgáltatás területén tevékenykedik, vendégfelügyeletet, prevenciós tevékenységet és életmentési feladatokat lát el. Együttműködik a műszaki kiszolgáló személyzettel és a fürdőszolgáltatás egyéb beosztású munkavállalóival.

  A szakképesítéssel rendelkező mesterséges és természetes (nyílt- és belvízi) strandokon, fürdőlétesítményekben, továbbá úszólétesítményekről prevenciós tevékenységet hajt végre, vészhelyzet esetén biztonságosan és szakszerűen vízből ment. Vészhelyzetek esetén kisebb laikus csoportokat szervez és irányít a mentés végrehajtása során. Hatékonyan alkalmazza a szuggesztív kommunikációt a vészhelyzetek kezelése és az elektronikus hírközlő eszközökön végzett kommunikációja során. Helyszíni alapfokú elsősegélyt nyújt és gondoskodik a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről. Munkájával összefüggő nyilvántartásokat vezet papír alapon és/vagy elektronikus formában.

  A szakképesítéssel a következő munkakörök tölthetőek be: Nyíltvízi vízimentő, Fürdőüzemeltető, Medencefelügyelő, Csúszdakezelő, Csúszdafelügyelő.

 • Nyíltvízi vízimentő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • Nyíltvízi vízimentő képzés időtartama:

  Képességek, készségek: 400 m folyamatos úszás teljesítése 11 perc alatt (150 m mellúszás, 250 m gyorsúszás)

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Nyíltvízi vízimentő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A magyar nemzetgazdaság fontos pillére a turizmus, azon belül is a szabadvízi turizmus. A modern piaci versenyben nagy hangsúly helyeződik a minél magasabb szintű személyes és csoportos biztonságra. A szakmai képzést elvégzők e feladat ellátásában tudnak aktív szerepet vállalni. A szakképesítéssel rendelkező munkavállalók nagyban hozzájárulnak egy magas szintű, vendégbarát országimázs kialakításához. A vízimentők aktívan részt vesznek az egészségügyi sürgősségi betegellátásban, csökkentve ezzel az egészségügy szezonális túlterhelődését.

 • Nyíltvízi vízimentő képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Nyíltvízi vízimentő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízimentő ismeretek írásbeli teszt

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat 60 db a Vízből mentés alapismeretek és Nyíltvízi vízből mentés modulok és 20 db az Elsősegélynyújtási ismeretek modul tanulási eredményeihez kapcsolódó kérdést tartalmaz. A teszt feleletválasztós és feleletalkotós feladattípusokat tartalmaz.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 80 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez mindegyik rész tesztlapját sikeresen ki kell tölteni. A sikeres vizsgához minimum 54 helyes választ kell adni a Vízből mentés alapismeretek és Nyíltvízi vízből mentés és 18 helyes választ kell adni az Elsősegélynyújtási ismeretek részből is. Amennyiben valamely részt nem sikerül teljesíteni, úgy az egész írásbeli vizsgatevékenységet meg kell ismételni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 90 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízből mentés gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész:

  Nyílt vízen vagy az előírásoknak megfelelő medencében végrehajtandó feladatok:

  1. 50 m gyorsúszás (kiemelt fejjel) 50 másodperc alatt;
  2. 400 m kombinált úszás 8:00 perc alatt (50 m mellúszás, 100 m gyorsúszás, uszony felvétel kapaszkodás nélkül, majd 150 m uszonyos mentőúszás, 100 m uszonyos gyorsúszás);
  3. 200 m gyorsúszás ruhában 7:00 perc alatt, a feladat a ruházat kapaszkodás nélküli levételével és partra tételével ér véget (hosszú ujjú felső, hosszú szárú alsó, ami nem lehet testhez álló, testre simuló);
  4. vízbeugrások bemutatása (start fejes, bomba, talpas, mentőugrás); Időtartam: 60 perc

   

  2. vizsgarész:

  Kötelezően nyílt vízi környezetben végrehajtandó feladatok:

  1. 20 m víz alatti úszás;
  2. 20 m felszíni úszást követően, bójákkal megjelölt 4x4 m-es területen lévő, 2-3 m közötti vízmélységből mentőbábú megkeresése és felhozatala 3:00 perc alatt;
  3. babavontatás: 50 m kitett fejes gyorsúszás, gyakorlóbábú felhozatala, majd 50 m vontatás 2 perc alatt;
  4. 200 m futás – 200 m úszás – 200 m futás 7:00 perc alatt;
  5. szimulált mentés bemutatása 10 m távolságról, mentőeszközzel (mentőgyűrű/patkó kötéllel vagy mentőhevederrel vagy mentőbójával vagy dobózsákkal);
  6. kombinált mentési feladat bemutatása (a feladat a vízbe ugrástól a parton gyakorló babán történő újraélesztés bemutatásával együtt a mentés minden eleme), úgy, hogy a következőket tartalmazza:
   • vízbe jutás a helynek megfelelő technikával,
   • 25 m gyorsúszás úgy, hogy a mentő feje a víz felszíne felett van,
   • a bajbajutott vízfelszínre hozatala, majd megfogása megfelelő technika alkalmazásával, amely a mentőre nézve biztonságos és nem okoz további sérülést a bajbajutottnak,
   • a közreműködésre képtelen személy 25 méteren keresztüli vontatása,
   • partra emelése,
   • gyakorló babán újraélesztés bemutatása, ami minimum 2 perc manuális mellkaskompressziót majd AED készülék használatát kell, hogy tartalmazza
  7. Egy életveszélyes elsősegély-nyújtási helyzet ellátásának bemutatása (pl.: erős vérzés, eszméletzavar, beszédzavar, bénulás, súlyos légszomj, aspiratio)

   

  Időtartam: 140 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A Projektfeladat megkezdésének feltétele a sikeres írásbeli vizsga. A vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott értékelőlap alapján történik. Minden feladat 1 pontot ér. Az időre mérhető feladatok esetén a pont csak az időhatáron belül szabályosan végrehajtott feladatelvégzés esetén szerezhető meg. Sikertelen a Projektfeladat vizsgatevékenység 2. vizsgarésze, ha az e., f., g. pontjai közül bármelyiket a vizsgabizottság elégtelenre (0 pontra) értékeli.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 100%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu