Hajózási technikus - 2021 képzés

Hajózási technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás ágazat
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Hajózási technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 1041 15 01
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 300 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hajózási technikus - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hajózási technikus képzés munkaterülete

 • A hajózási technikus szakembernek fontos szerepe van a hajó gépházi és fedélzeti munkáinak
  elvégzésében, a hajó állagának megőrzésében, a javítási és karbantartási munkák teljesítésében.
  Az elvárásoknak megfelelően biztos kézzel bánik a hajók kikötő berendezéseivel és a
  kötélzetével. Bekapcsolódik az indulási, fordulási, érkezési, tolatmány/vontatmány kezelési,
  horgonyzási manőverek végrehajtásába. Kiveszi részét a hajó egyes részeinek (motorok,
  szivattyúk, csővezetékek, elektromos rendszerek, eszközök stb.) állagmegóvási, karbantartási,
  javítási munkáiból, elvégzi a rábízott részfeladatokat. Szakszerűen és önállóan, lélekjelenlétét
  megőrizve végrehajtja a vízből mentés műveleteit. Személyhajózási elsősegélynyújtó képesítést
  szerez. Elsősegélyt nyújt és újraéleszt. Elvégzi a lékesedési és tűzriadó esetén felmerülő
  teendőket. Ügyel a hajó stabilitására, intézi az utasok és rakományok kezelése kapcsán felmerülő
  teendőket. Idegen nyelven kommunikál és használja a hajózási szaknyelvet. Megszerzi a
  hivatásos kisgéphajó vezetői képesítést, s ennek birtokában önállóan, biztonsággal vezeti a
  kisgéphajót. Táblázatkezelő, szövegszerkesztő programokat felhasználói szinten használ. Kezeli a
  hajó hagyományos és elektronikus navigációs eszközeit (ENC térkép, radar, AIS, rádió,
  mélységmérő stb.). A hajó és a személyzet okmányait naprakészen vezeti. Alkalmazza a
  hajózásra vonatkozó alapvető jogszabályokat és hatósági előírásokat. Betartja és betartatja a tűz,
  munka- és balesetvédelmi, közösségi higiénés, valamint a környezet védelmére vonatkozó
  szabályokat.

 • Hajózási technikus képzés legjellemzőbb FEOR szám
  Szakma szakmairányainak legjellemzőbb FEOR számai

 • Hajózási technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu