Vésnök - 2021 képzés

Vésnök képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145020
 • Szakképesítés megnevezése: Vésnök
 • KEOR kód: 0214 Kézművesség
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vésnök - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vésnök képzés munkaterülete:

  A vésnök olyan fejlett formakultúrával, rajzi és térbeli ismeretekkel, valamint fémtechnikai ismeretekkel rendelkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel valósítja meg a vésnök szakma különböző területein adódó szakmai feladatokat. Vésnöki tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben vagy saját műhelyében végzi.

  Vésnöki munkájában egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelés vagy a megrendelés alapján tárgyakat tervez és készít, vés különféle kézi- és gépi eljárással. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag– és gyártás előkészítést végez. Magas színvonalon és precízen szerkeszt sík lemezen, és térbeli formán egyaránt. Elkészíti a gyártásra szánt tárgyak modelljét. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel.

  A vésnök szakma több, a vésnöki szakmai gyakorlati tevékenységre jellemzően, több területet fog át. A vésnök számára előkészített anyagokból vésnöki munkával készítik el a verőtöveket. A műanyag-feldolgozó és egyéb szerszámokat, bélyegzőket, vagy a különböző célra felhasználható nyomóhengereket. A nemesfémekből készített ékszerek, dísztárgyak gyakran a díszítővésnök munkájával nyerik el teljes szépségüket. A vésnök rajzok, minták, gyártási utasítások alapján készíti el, nagy figyelmet és türelmet igénylő munkával a véseteket. A vésetek lényegében a tárgy felületén, különböző vésőkkel kialakított különböző vésett felületek. A díszítővésés azon belül is a plasztikus vésés, repasszé vésés fontos és előszeretettel használt eleme a mindennapi nemesfémtárgyaknak, például karikagyűrűknek.

  A vésnöki munka nagyfokú elméleti és gyakorlati szaktudást követel meg. Elengedhetetlen a precizitás, a pontos és aprólékos finom műveletek. Meglehetősen nagyfokú koncentrációt, türelmet és kitartást igénylő szakma. Fontos, hogy a vésnök rendelkezzen jó kézügyességgel, ötletgazdagsággal. Szeresse a kézi erővel, szerszámmal, formákkal, vonalakkal végzett munkát, a fémekkel való foglalatosságot.

  A vésnöki tevékenység magas szintű műveléséhez szükséges a szakmán belüli specializálódás, ezért a vésnök által használt anyagok, és technológiák alapján a vésnöki tevékenység több ágra osztható:

  A vésnöki feladatok ellátása az ipar fejlődésével nagyarányú munkamegosztást hozott létre a vésnökszakmán belül:

  • Díszítővésnök

  A nemes-, színes-, valamint könnyűfémből készült dísz- és emléktárgyak, ékszerek, ötvöstárgyak, használati eszközök, feliratait, díszítését végzi. Munkájához tartozik még ezen kívül a címerek, művészi portrék, tájrészletek, épülethomlokzatok vésése is. Sok esetben a díszítővésnök drágakőfoglalási feladatkört is ellát.

  • Fegyvervésnök

  Ábrákat, szövegeket vésnek a különböző fegyverek felületére, előkészítik és elkészítik a különböző fém és egyéb díszítő berakásokat a fegyver felületén.

  • Szerszámvésnök

  Elkészíti a különböző pénzérmek, emlékérmek, plakettek, kitüntetések, jelvények, ékszerek verőtöveit, valamint a gépi véséshez használatos vezetőformákat (sablonokat).

 • Vésnök képzés megkezdésének feltételei:
 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 54 211 06 Ötvös,
  54 211 06 Ötvös-fémműves,
  „Képző- és iparművészeti munkatárs” ötvös szakmairány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Vésnök képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: Szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Vésnök képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vésnök az ötvös szakmacsoport keretén belül önálló szakmai terület. Jellegzetesen sajátos munkáival, már régóta jelentős szerepet töltött be az emberek életében. Mióta az ember a fémeket meg tudja munkálni, szívesen készíti és díszíti a véséssel a fémtárgyait.

  A különböző társadalmi csoportok igényeinek és szükségleteinek kielégítése fejlesztette magas fokra a vésnökszakmát. A fegyvereket, használati tárgyakat, ékszereket a legrégibb időktől kezdve véséssel díszítették. A pénzérmék előállításához szükséges verőtöveket; a hivatalos iratokon, okmányokon, okleveleken elhelyezett pecsétekhez a pecsétnyomókat vésnökök készítették.

  Ebből következően, megrendelői igényeket kielégítve, fegyvereken, használati tárgyakon, ékszereken díszítő vésést végeznek, a forgalomban lévő érvényes fizetőeszköz sokszorosításához szükséges verőtövek vésését végzik, valamint a hivatalos dokumentumok hitelesítését szolgáló pecsétnyomókat is a vésnökök készítik el.

 • Vésnök képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu