Vésnök - 2021 képzés

Vésnök képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145020
 • Szakképesítés megnevezése: Vésnök
 • KEOR kód: 0214 Kézművesség
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vésnök - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vésnök képzés munkaterülete:

  A vésnök olyan fejlett formakultúrával, rajzi és térbeli ismeretekkel, valamint fémtechnikai ismeretekkel rendelkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel valósítja meg a vésnök szakma különböző területein adódó szakmai feladatokat. Vésnöki tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben vagy saját műhelyében végzi.

  Vésnöki munkájában egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelés vagy a megrendelés alapján tárgyakat tervez és készít, vés különféle kézi- és gépi eljárással. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag– és gyártás előkészítést végez. Magas színvonalon és precízen szerkeszt sík lemezen, és térbeli formán egyaránt. Elkészíti a gyártásra szánt tárgyak modelljét. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel.

  A vésnök szakma több, a vésnöki szakmai gyakorlati tevékenységre jellemzően, több területet fog át. A vésnök számára előkészített anyagokból vésnöki munkával készítik el a verőtöveket. A műanyag-feldolgozó és egyéb szerszámokat, bélyegzőket, vagy a különböző célra felhasználható nyomóhengereket. A nemesfémekből készített ékszerek, dísztárgyak gyakran a díszítővésnök munkájával nyerik el teljes szépségüket. A vésnök rajzok, minták, gyártási utasítások alapján készíti el, nagy figyelmet és türelmet igénylő munkával a véseteket. A vésetek lényegében a tárgy felületén, különböző vésőkkel kialakított különböző vésett felületek. A díszítővésés azon belül is a plasztikus vésés, repasszé vésés fontos és előszeretettel használt eleme a mindennapi nemesfémtárgyaknak, például karikagyűrűknek.

  A vésnöki munka nagyfokú elméleti és gyakorlati szaktudást követel meg. Elengedhetetlen a precizitás, a pontos és aprólékos finom műveletek. Meglehetősen nagyfokú koncentrációt, türelmet és kitartást igénylő szakma. Fontos, hogy a vésnök rendelkezzen jó kézügyességgel, ötletgazdagsággal. Szeresse a kézi erővel, szerszámmal, formákkal, vonalakkal végzett munkát, a fémekkel való foglalatosságot.

  A vésnöki tevékenység magas szintű műveléséhez szükséges a szakmán belüli specializálódás, ezért a vésnök által használt anyagok, és technológiák alapján a vésnöki tevékenység több ágra osztható:

  A vésnöki feladatok ellátása az ipar fejlődésével nagyarányú munkamegosztást hozott létre a vésnökszakmán belül:

  • Díszítővésnök

  A nemes-, színes-, valamint könnyűfémből készült dísz- és emléktárgyak, ékszerek, ötvöstárgyak, használati eszközök, feliratait, díszítését végzi. Munkájához tartozik még ezen kívül a címerek, művészi portrék, tájrészletek, épülethomlokzatok vésése is. Sok esetben a díszítővésnök drágakőfoglalási feladatkört is ellát.

  • Fegyvervésnök

  Ábrákat, szövegeket vésnek a különböző fegyverek felületére, előkészítik és elkészítik a különböző fém és egyéb díszítő berakásokat a fegyver felületén.

  • Szerszámvésnök

  Elkészíti a különböző pénzérmek, emlékérmek, plakettek, kitüntetések, jelvények, ékszerek verőtöveit, valamint a gépi véséshez használatos vezetőformákat (sablonokat).

 • Vésnök képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 54 211 06 Ötvös,
  54 211 06 Ötvös-fémműves,
  „Képző- és iparművészeti munkatárs” ötvös szakmairány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Vésnök képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: Szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Vésnök képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vésnök az ötvös szakmacsoport keretén belül önálló szakmai terület. Jellegzetesen sajátos munkáival, már régóta jelentős szerepet töltött be az emberek életében. Mióta az ember a fémeket meg tudja munkálni, szívesen készíti és díszíti a véséssel a fémtárgyait.

  A különböző társadalmi csoportok igényeinek és szükségleteinek kielégítése fejlesztette magas fokra a vésnökszakmát. A fegyvereket, használati tárgyakat, ékszereket a legrégibb időktől kezdve véséssel díszítették. A pénzérmék előállításához szükséges verőtöveket; a hivatalos iratokon, okmányokon, okleveleken elhelyezett pecsétekhez a pecsétnyomókat vésnökök készítették.

  Ebből következően, megrendelői igényeket kielégítve, fegyvereken, használati tárgyakon, ékszereken díszítő vésést végeznek, a forgalomban lévő érvényes fizetőeszköz sokszorosításához szükséges verőtövek vésését végzik, valamint a hivatalos dokumentumok hitelesítését szolgáló pecsétnyomókat is a vésnökök készítik el.

 • Vésnök képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vésnök képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  1. Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint. Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés esetében a képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.
  2. A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.
  3. A Vésnök vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.

  Leadandók:

  • Szakmai portfólió (digitális formában)
  • Vésnök vizsgamunka (eredeti)
  • A vizsgamunkát bemutató prezentáció (digitális)
  • Vésnök gyakorlati vizsgatevékenység (eredeti)
 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: Nincs

  Vésnök szóbeli vizsgatevékenység 

  Szóbeli vizsgatevékenység I.: Vésnök szakmai elmélet vizsgafeladat - Szakismeret, anyagismeret, stílustan és szaktörténet

  A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján öszszeállított, központi tételsorból húzott tétel.

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

  A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra: Szakismeret, anyagismeret, stílustan és szaktörténet

  A Vésnök szakmai ismeret témakörei:

  • Vésnök műhely bemutatása
  • Vésnök szakma területei, alkalmazása
  • Előrajzolás módjai
  • Rögzítési technikák
  • Pozitív-negatív kombinált vésési módok
  • Pénzverés technológiai fejlődésének legfontosabb szakaszai 
  • Vésnök szakmában alkalmazott gépi eszközök
  • A Vésnök szakma területén alkalmazható digitális technikák (3D tervezés-marás, CAD-CAM)
  • Drágakő foglalás alapjai
  • Eszközök jellemző meghibásodásai, javítási technikái

  Anyagismeret témakörök

  • A forgácsolás elmélete
  • Nemesfémötvözetek technológiai tulajdonságai
  • Gépi és kézi felületkikészítési eljárások

  A stílustan és szaktörténet témakörei

  • Egy díszítővésés alkalmazásában gazdag kornak bemutatása fennmaradt tárgyakon keresztül 

  Vésnök szóbeli vizsgatevékenység II.

  A) Szakmai portfólió B) Vésnök vizsgamunka bemutatása

  A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre
  összesen: 30 perc (felkészülési idő nincs)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 30%

  A vizsgafeladat ismertetése:
  Az A) Szakmai portfólió és a B) Vésnök vizsgamunka egymást követő bemutatása, melyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

  A) A Szakmai portfolió bemutatása

  A képzési időben végzett szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása képekkel és rövid ismertető szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Szakmai rajzi előtanulmányokat, kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen minimum 25 oldalas digitális prezentáció.

  Digitális formában készített, megjelenése esztétikus, jól áttekinthető.
  Terjedelme minimum 5 db rajz illetve 15 db a tanműhelyben készült munkadarab bemutatását tartalmazza.

  A rajzos portfólió tematikusan tükrözi, az egyes síkmértani, térgeometriai, illetve a szakmai ábrázolási feladatok bemutatásán keresztül a szakmai fejlődés fokozatait.
  A szakmai munkásságot prezentáló portfolió konstruktívan mutatja be a szakmai gyakorlati munkásság egyes fokozatait az elkészült munkadarabokon keresztül. Az egyszerű műveletektől az összetett feladatok felé haladva lépésről-lépésre, különös tekintettel a mérföldkőnek tekinthető vésnök technikák technológiák, részműveleteken keresztül történő bemutatására (vésési - fémmegmunkálási technikák,).

  A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése

  A vizsgázó a gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret.

  A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.

  B) A Vésnök vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak bemutatása. (vizsgaidőszakot megelőzően elkészített) olyan, a vizsgázó által szabadon választott vésnök munkadarab, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretekről és képességekről. Reprezentatív módon mutassa be a szerzett gyakorlati és elméleti ismeretek meghatározott halmazát.

  • 2 db szabadkézi rajz,
  • 2 db műszaki rajz,
  • részletes technológiai leírás a vizsgaremekről,
  • a készítési folyamatot bemutató fényképfelvételek,
  • a kész tárgyról készült fényképfelvételek,

  A Vésnök szóbeli vizsgatevékenység értékelési súlyaránya összesen 50%

  Vésnök gyakorlati vizsgatevékenység

  Vésnök szakmai gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázónak egy konkrét feladatot forma és mérethűen kell vésni rajz vagy mintadarab alapján.

  A vizsgafeladat leírása: A vizsgázónak egy konkrét tárgyat forma és mérethűen kell vésni a vizsgaszervező által meghatározott szempontok szerint: 

  • díszítő vésnöki vizsgadarabot; a rendelkezésre álló időkeretben valamilyen díszítő motívum elkészítése, vagy
  • fegyvervésnöki vizsgadarabot; egy a rendelkezésre álló időkeretben valamilyen fegyver alkatrészen egy díszítő motívum elkészítése, vagy 
  • szerszámvésnöki vizsgadarabot; egy a rendelkezésre álló időkeretben valamilyen szerszám, alkatrész elkészítése 

  A vizsgafeladat időtartama: vizsgatevékenységre összesen: 300 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya vizsgatevékenységre összesen: 50%

  A Vésnök szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység összesen 100%

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu