Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) - 2021 képzés

Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02144025
 • Szakképesítés megnevezése: Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós)
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés munkaterülete:

  A szakképesítéssel rendelkező a megszerzett ismeretei alapján szakmai irányítás és felügyelet mellett képes:

  • a hangszercsalád tagjain a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat elvégezni, a hangszercsalád tagjain javítási, készítési és hangolási alapfeladatokat megoldani,
  • a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni,
  • szakszerűen használni és karbantartani eszközeit, szerszámait,
  • a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni,
  • balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni,
  • együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre,
  • a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját.
 • Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges a gyakorlati próbamunka területén

 • Minimális óraszám: 0 óra
 • Maximális óraszám: 0 óra
 • Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Ajánlott mindenki számára, aki a kézművesség és zene világát szereti, s a hangszerek készítésével, javításával alkotó munkát szeretne végezni. Magyarország „zenei nagyhatalom”. Ezt a státuszát hangszerek nélkül, így hangszerészek nélkül sem tudja fenntartani. Tehát kultúránk és kulturális életünk fontos alapfeltétele, hogy a Hangszerkészítő és -javító szakmára folyamatos és minőségi utánpótlást tudjon felnevelni.

 • Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  1. Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint. 
  2. A vizsgára bocsátás feltétele egy, a képzőintézmény által meghatározott vagy jóváhagyott témában megírt és az előírt tartalmi és formai követelmények szerint elfogadott záródolgozat.

  Záródolgozat elkészítésével kapcsolatos paraméterek:

  1. A záródolgozat tagolása:
   - Köszönetnyilvánítás
   - Tartalomjegyzék
   - Hangszertörténet (A választott hangszer rövid története: 3-5 oldal)
   - Záródolgozati téma kifejtése
   - Szakirodalom

  2. A záródolgozat elkészítésével szembeni általános elvárások:
   A záródolgozathoz legalább 3 db. A4-es (vagy ennél nagyobb), a szabványnak megfelelő műszaki rajzot kell mellékelni a szakrajz tanárának követelményei szerint.
   Továbbá, amennyiben a záródolgozat témájához kapcsolódó akusztikai mérés is készült, akkor azt az akusztika tanár elvárásai alapján a záródolgozattal egybekötve érdemes mellékelni.

  3. A záródolgozat minimális terjedelme:
   25 számítógépen szerkesztett oldal (a választott téma írásos kidolgozása) Word formátumban – képek, ábrák, az akusztikai mérési eredmények, valamint a Köszönet, a Tartalomjegyzékek, az általános Hangszer-történeti fejezet, a Bibliográfia és a Szakfolyóiratok jegyzéke nélkül.
   A4-es papírméret kötelező. Oldalanként kb. 34 sorban, 80-90 karakter/sor. Ettől eltérő elrendezés, de ennek megfelelő mennyiség indokolt esetben elfogadható. Kérdéses (vitás) esetben: min. 72000 karakter (az érdemi rész). Természetesen, több lehet.

  4. A záródolgozat beadási határideje:
   - Témaválasztás az oktató mester és a szaktanár jóváhagyásával: a leadást megelőző évfolyam során, május első hetében.
   - Témavázlat, tartalomjegyzék, rövid történet, bibliográfia; könyvészet: október 31.
   - Bekötetlen változat: január 31.
   - A kész záródolgozat leadási határideje: április első hetének végéig (2 bekötött példányban és 1db. számítógépes mentett változatban - CD-n, pendrive-on, file-ban, stb.)
    
  5. Konzultációs Naplót rendszeresen vezetni kell a benne előírt módon, egyet a záródolgozathoz, egyet az Akusztikai méréshez (amennyiben a záródolgozat témájához kapcsolódik) és ezek eredetijét a záródolgozathoz kötelező mellékelni. (Nélkülük a záródolgozat nem értékelhető.)
 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgafeladat

  A vizsgafeladat ismertetése: Öt témakörből összeállított különálló vizsgafeladat megoldása az alábbiak szerint:

  1. Szakismeret témakörben a feladat: esszéírás. Elérhető maximális pontszám: 40 pont
  2. Anyagismeret témakörben a feladat: esszéírás. Elérhető maximális pontszám 15 pont 
  3. Szakrajz témakörben a feladat: alkatrész tervezése, rajzolása, megadott formában (szakrajz, műhelyrajz, ill. szabadkézi rajz) Elérhető maximális pontszám 15 pont 
  4. Hangszeresztétika témakörben a feladat: esszéírás Elérhető maximális pontszám 15 pont 
  5. Hangszerakusztika témakörben a feladat: A.) szakmai számítás és B.) esszéírás Elérhető maximális pontszám 15 pont

  A vizsgafeladat időtartama összesen 240 perc

  A vizsgafeladat értékelése: Elméleti ismeretek helyes visszaadása, szakszerű, rendszerezett, összeszedett fogalmazás

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Javítási és/vagy alkatrész-készítési feladat

  A vizsgafeladat ismertetése: A hangszercsoporthoz tartozó, gyakran előforduló többrétű javítási és/vagy alkatrész-készítési feladat végrehajtása szakrajz, táblázat, vagy a vizsgabizottság útmutatása alapján.

  A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

  A vizsgafeladat értékelése: Pontos, esztétikus, szakmailag jól átgondolt és kivitelezett gyakorlat

  A vizsgafeladat egyéb követelménye: Balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elméleti feladatok

  A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli beszámoló a programkövetelmény alapján összeállított központi tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből, valamint C) feladat szerint történő szakmai megbeszélés

  A) Vizsgafeladat: Szakmai elmélet témakörei
  Elérhető maximális pontszám: 70 pont

  B) Vizsgafeladat: Rokon-szakirányokkal kapcsolatos témakörök
  Elérhető maximális pontszám: 15 pont

  C) Vizsgafeladat: Záródolgozat bemutatása Szakmai megbeszélés a záródolgozatban feldolgozott témáról és a feldolgozás pozitív és negatív részleteiről.
  Elérhető maximális pontszám: 15 pont

  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgafeladat értékelése:

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  A képesítő vizsga egészének értékelése: Elméleti ismeretek helyes visszaadása, szakszerű, rendszerezett, összeszedett fogalmazás

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

  Vizsgafeladatonként külön-külön kell teljesíteni a minimumkövetelményt. Ha 1-1 vizsgatevékenység (írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli) értékelése elégtelen, akkor csak abból a vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tenni. Szóbeli vizsgatevékenység esetében, ha a rokon-szakiránnyal kapcsolatos témakörök általános ismertetését minimum alatt teljesíti, akkor a szóbeli vizsga elégtelen, sikertelen.

  Az írásbeli szakmai ismereti kérdésre minimum 50%–ot, az anyagismereti, szakrajzi, akusztikai és esztétikai kérdésre külön–külön min. 25 %–ot kell teljesíteni. (Ha mindenből csak minimumot teljesít, még nem éri el az elégséges osztályzatot.)

  Az összesen elért pontszám alapján a következőképpen osztályozható:

  0 – 50 pont elégtelen (1)
  51 – 60 pont elégséges (2)
  61 – 70 pont közepes (3)
  71 – 80 pont jó (4)
  81 – 100 pont jeles (5)


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu