Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) - 2021 képzés

Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145033
 • Szakképesítés megnevezése: Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós)
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés munkaterülete:

  Ezzel a képzéssel a hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezze. A hangszercsalád tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon.
  Szükség szerint önállóan kipróbálja, ellenőrzi, méréseket végez, előkészít, összeállít, épít, javít, helyreállít, felújít, átalakít, működtet, együttműködik, dokumentál.
  Képes:

  • a megfelelő ismereteket jól és önállóan alkalmazni:
  • a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni;
  • használni és karbantartani eszközeit, szerszámait;
  • a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni;
  • balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni;
  • együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre;
  • a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját.
 • Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Hangszerkészítő és -javító II. (fafúvós), valamint a jogelőd végzettségek
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Minimális óraszám: 0 óra
 • Maximális óraszám: 0 óra
 • Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Ajánlott mindenki számára, aki a kézművesség és zene világát szereti, s a hangszerek készítésével, javításával alkotó munkát szeretne végezni. Magyarország „zenei nagyhatalom”. Ezt a státuszát hangszerek nélkül, így hangszerészek nélkül sem tudja fenntartani. Tehát kultúránk és kulturális életünk fontos alapfeltétele, hogy a Hangszerkészítő és -javító szakma folyamatos és minőségi utánpótlást tudjon felnevelni.

 • Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgafeladat

  A vizsgafeladat ismertetése: Öt témakörből összeállított különálló vizsgafeladat megoldása az alábbiak szerint: 

  1. Szakismeret témakörben a feladat: esszéírás. Elérhető maximális pontszám: 40 pont 
  2. Anyagismeret témakörben a feladat: esszéírás. Elérhető maximális pontszám 15 pont 
  3. Szakrajz témakörben a feladat: alkatrész, részegység, szerszám tervezése, rajzolása, megadott formában (szakrajz, műhelyrajz, ill. szabadkézi rajz) Elérhető maximális pontszám 15 pont 
  4. Hangszeresztétika témakörben a feladat: esszéírás Elérhető maximális pontszám 15 pont
  5. Hangszerakusztika témakörben a feladat: A.) szakmai számítás és B.) esszéírás Elérhető maximális pontszám 15 pont

  A vizsgafeladat időtartama összesen 240 perc

  A vizsgafeladat értékelése: Elméleti ismeretek helyes visszaadása, szakszerű, rendszerezett, összeszedett fogalmazás

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  Gyakorlati vizsgatevékenység

   A vizsgafeladat megnevezése: Javítási és/vagy alkatrész-készítési feladat

  A vizsgafeladat ismertetése: A hangszercsoporthoz tartozó, gyakran előforduló javítási és/vagy alkatrész-készítési feladat végrehajtása szakrajz, táblázat, vagy a vizsgabizottság útmutatása alapján.

  A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

  A vizsgafeladat értékelése: Pontos, esztétikus, szakmailag jól átgondolt és kivitelezett gyakorlat

  A vizsgafeladat egyéb követelménye: Balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elméleti feladatok

  A vizsgafeladat ismertetése: Szakmai elmélet témaköreiből központilag összeállított tételsorból húzott tétel részletes kifejtése
  Elérhető maximális pontszám: 100 pont

  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgafeladat értékelése: Elméleti ismeretek helyes visszaadása, szakszerű, rendszerezett, összeszedett fogalmazás

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

  Vizsgafeladatonként külön-külön kell teljesíteni a minimumkövetelményt. Ha 1-1 vizsgatevékenység (írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli) értékelése elégtelen, akkor csak abból a vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tenni.

  Az írásbeli szakmai ismereti kérdésre minimum 50%–ot, az anyagismereti, szakrajzi, akusztikai és esztétikai kérdésre külön–külön min. 25 %–ot kell teljesíteni. (Ha mindenből csak minimumot teljesít, még nem éri el az elégséges osztályzatot.)

  Az összesen elért pontszám alapján a következőképpen osztályozható:

  0 – 50 pont elégtelen (1)
  51 – 60 pont elégséges (2)
  61 – 70 pont közepes (3)
  71 – 80 pont jó (4)
  81 – 100 pont jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu