Ezüstműves - 2021 képzés

Ezüstműves képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145021
 • Szakképesítés megnevezése: Ezüstműves
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ezüstműves - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Ezüstműves képzés munkaterülete:

  Az ezüstműves olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel valósítja meg az ezüstművesség különböző területein adódó szakmai, tárgyalkotói feladatokat. Az ezüstműves a kézműves mesterségek egyikeként, egyedi és tartós tárgyakat készít jellemzően ezüstötvözetből. Az ezüstműves tevékenysége többrétű: egyik része a megrendelővel való egyeztetéshez kapcsolódik, míg a másik része magához az alkotó folyamathoz, például a felületkezelési, felületképzési-díszítési eljárások révén az ezüstötvözet megformázásához, a tárgyak megalkotásához. Mindezek során az alábbi tevékenységeket végzi: Megtervezi a tárgyat. Az elképzelését, ötletét papírra veti, lerajzolja. Szükség esetén gépi képalkotó/tervező program segítségével lemodellezi a tervet. Elkészíti hozzá a gyártási dokumentációt, meghatározza az elkészítés módját, technológiáját. Szükség esetén tömegvázlatot készít modellező anyag segítségével. Akár a megrendelő igényeihez, akár a saját elképzeléseihez igazodik, a megfelelő tervezési szempontok szerint állítja össze a létrehozni kívánt tárgy felépítését, formai kialakítását, az anyagminőségeket és anyagvastagságokat, a fém (jellemzően ezüst) mellett használt kiegészítő anyagok szerepét, helyét és azok kialakítását Az ezüstművesek jellemzően nemesfémekkel, azon belül is ezüstötvözetekkel dolgoznak, azok képlékeny alakíthatósága miatt. A felhasznált anyagok, egyfajta értékőrző, vagy befektetési szerepet is kölcsönöznek az elkészült ezüstműves tárgyaknak.

  Az ezüstműves szakma magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudást követel meg. Az előállítás során nagyfokú koncentrációra, másfelől kitartó és monoton munkavégzésre van szükség. A megmunkálás komoly fizikai állóképességet feltételez, az elméleti ismeretekben való jártasság pedig az tervezett alakíthatóság miatt szükséges. Ezek az ismeretek elsősorban az anyagfizika tárgykörébe tartoznak. Az ezüstművesség alapvetően öt alapműveletből álló kézműves szakma. Ezek az alapműveletek: kézi fűrészelés, reszelés, hajlítás, kalapálás, forrasztás. A kalapálás művelete külön hangsúlyt kap, az úgynevezett képlékeny alakítás sokrétű ismerete, magas szintű gyakorlata alapkövetelmény. Ebbe a tárgykörbe tartozik a cizellálás is, ennek magas szintű gyakorlata. Az ezüstműves mesterség alapvető kézműves jellege ellenére használja a modern technika nyújtotta lehetőségeket is, (gépesített alkatrészgyártás, fémnyomás, precíziós öntési eljárások, egyéb gépi, magas színvonalú sokszorosító eljárások) melyekkel egyrészt lerövidül az egyes munkafolyamatokhoz szükséges idő, másrészt nagyobb mennyiségben, kisszériában előállítható a nagyméretű nemesfémtárgy. Jellemzően nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készít és régebben készült tárgyakat javít (nem restaurál!), a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjelezteti.

 • Ezüstműves képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 54 211 06 Ötvös,
  54 211 06 Ötvös-fémműves,
  korábbi jogelőd végzettségek,
  „Képző- és iparművészeti munkatárs” ötvös szakmairány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Ezüstműves képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: Szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Ezüstműves képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az ezüstművesek által készített nemesfémtárgyak, nagyméretű ezüsttárgyak jellemzően egyedi kivitelezést igényelnek, tervrajz, vagy mintadarab után készülnek, ezért nagyon fontos a fejlett formakultúra, rajzi és plasztikai ismeretek, fémtechnikai tudás, és esztétikai érzék. Fontos, hogy képes legyen értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ezüstműves feladatok terveit, illetve a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagok felhasználásával kivitelezni a különböző nemesfémtárgyakat, nagyméretű ezüst használati tárgyakat vagy azok egyes alkatrészeit. Magas szintű szakmai tudás szükséges, hogy a kor követelményeinek megfelelően legyen képes használni a tradicionális, illetve modern technológiákat, figyelembe véve az ezüstműves szakmai elvárásokat.

  Az ezüstműves végzettséggel rendelkezők alapvetően egyedi – megrendelői igényeket elégítenek ki. Megrendelőkkel – munkaadókkal állnak szoros, mindennapi kapcsolatban. Végzettségük alapján lehetőségük van különböző művészeti egyetemen történő továbbtanulásra, illetve alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan gyakorlati munkát végezni. Tekintetbe véve a jelen tendenciákat, kellő szakmai felkészültséggel és művészi attitűddel a kortárs nemesfémtárgy tervezés és készítés területén találhatnak piacilag is releváns kihívásokra.

  Tudásukat kamatoztathatják régi ezüstműves tárgyak felújítása esetében, gyűjtők és galériák megrendeléseire.

 • Ezüstműves képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Ezüstműves képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  1. Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint. Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés esetében a képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.
  2. A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.
  3. Az ezüstműves vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.
   Leadandók:
   - Szakmai portfólió (digitális formában)
   - Ezüstműves vizsgamunka (eredeti)
   - A vizsgamunkát bemutató prezentáció (digitális)
   - Ezüstműves gyakorlati vizsgatevékenység (eredeti
 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: Nincs

  Ezüstműves szóbeli vizsgatevékenység

  Szóbeli vizsgatevékenység I: Ezüstműves szakmai elmélet vizsgafeladat - Szakismeret, anyagismeret, stílustan és szaktörténet

  A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján öszszeállított, központi tételsorból húzott tétel.

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  - A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra: Szakismeret, anyagismeret, stílustan és szaktörténet

  • Szakismeret:
   műhelyberendezés, lemezmegmunkálás
   képlékeny alakítás és eszközei
   cizellálás eszközei, műveleti sorrendje
   ezüstműves tárgyak készítésének műveletei
   magyarországi fémjelzési korszakok bemutatása, jellemzése
   gépi képalkotó/tervező programok
   drágakő foglalási technikák, és eszközei
   gépi fémnyomó eljárások
   vésés szerszámai
   meghibásodások és azok szakszerű javítása
   felületkikészítési eljárások
   gépi képalkotó/tervező programok

  • Anyagismeret:
   anyagelőkészítés, nemesfém ötvözetek, és forraszanyagok tulajdonságai
   az acélok fajtái
   drágakövek csoportosítása
   képlékeny alakítás során bekövetkező változások
   felület kezelési és védelmi eljárások

  • Stílustan és szaktörténet:
   Az ezüstművesség történetének kiemelkedő korszakai, fontos fordulópontjai, jellemzően az európai kultúra, illetve a magyar vonatkozású tárgyak tükrében.
   Kortárs nemzetközi ötvösség.
   Ezüstműves szakmatörténeti állomások, különös tekintettel a technikai fejlődésre.

  Ezüstműves szóbeli vizsgatevékenység II.

  A) Szakmai portfólió B) Ezüstműves vizsgamunka bemutatása

  A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre

  összesen: 30 perc (felkészülési idő nincs)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 30%

  A vizsgafeladat ismertetése:

  Az A) Szakmai portfólió és a B) Ezüstműves vizsgamunka egymást követő bemutatása, melyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

  A) A Szakmai portfolió bemutatása
  A képzési időben végzett szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása képekkel és rövid ismertető szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Szakmai rajzi előtanulmányokat, kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen minimum 25 oldalas digitális prezentáció.

  Digitális formában készített, megjelenése esztétikus, jól áttekinthető.
  Terjedelme minimum 5 db rajz illetve 5 db a tanműhelyben készült munkadarab bemutatását tartalmazza.

  A rajzos portfólió tematikusan tükrözi, az egyes síkmértani, térgeometriai, illetve a szakmai ábrázolási feladatok bemutatásán keresztül a szakmai fejlődés fokozatait.
  A szakmai munkásságot prezentáló portfolió konstruktívan mutatja be a szakmai gyakorlati munkásság egyes fokozatait az elkészült munkadarabokon keresztül. Az egyszerű műveletektől az összetett feladatok felé haladva lépésről-lépésre, különös tekintettel a mérföldkőnek tekinthető ezüstműves technikák technológiák, részműveleteken keresztül történő bemutatására (ezüstműves technikák, különös tekintettel a képlékeny alakításra).

  A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése

  A vizsgázó a gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret.

  A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.

  B) Az Ezüstműves vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak bemutatása. (vizsgaidőszakot megelőzően elkészített) olyan, a vizsgázó által szabadon választott ezüstműves munkadarab, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretekről és képességekről. Reprezentatív módon mutassa be a szerzett gyakorlati és elméleti ismeretek meghatározott halmazát.

  • 2 db szabadkézi rajz,
  • 2 db műszaki rajz,
  • részletes technológiai leírás a vizsgaremekről,
  • a készítési folyamatot bemutató fényképfelvételek,
  • a kész tárgyról készült fényképfelvételek,

  Az Ezüstműves szóbeli vizsgatevékenység értékelési súlyaránya összesen 40%

  Ezüstműves gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgán, a vizsgázónak egy konkrét feladatot forma és mérethűen kell elkészíteni rajz, vagy mintadarab alapján.

  A vizsgafeladat leírása: A vizsgázónak ezüstműves vizsgadarabot (nagyméretű nemesfémtárgy – használati tárgy) kell elkészítenie a vizsgaszervező által meghatározott szempontok szerint réz- vagy ezüstötvözetből, keményforrasztással.

  A vizsgafeladat időtartama: vizsgatevékenységre összesen: 300 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya vizsgatevékenységre összesen: 40%

  Az Ezüstműves szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység összesen 100%

  A képesítő vizsga egészének értékelése

  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 – 100 pont 5 (jeles)
  71 – 80 pont 4 (jó)
  61 – 70 pont 3 (közepes)
  51 – 60 pont 2 (elégséges)
  0 – 50 pont 1 (elégtelen)


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu