Ezüstműves - 2021 képzés

Ezüstműves képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145021
 • Szakképesítés megnevezése: Ezüstműves
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ezüstműves - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Ezüstműves képzés munkaterülete:

  Az ezüstműves olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel valósítja meg az ezüstművesség különböző területein adódó szakmai, tárgyalkotói feladatokat. Az ezüstműves a kézműves mesterségek egyikeként, egyedi és tartós tárgyakat készít jellemzően ezüstötvözetből. Az ezüstműves tevékenysége többrétű: egyik része a megrendelővel való egyeztetéshez kapcsolódik, míg a másik része magához az alkotó folyamathoz, például a felületkezelési, felületképzési-díszítési eljárások révén az ezüstötvözet megformázásához, a tárgyak megalkotásához. Mindezek során az alábbi tevékenységeket végzi: Megtervezi a tárgyat. Az elképzelését, ötletét papírra veti, lerajzolja. Szükség esetén gépi képalkotó/tervező program segítségével lemodellezi a tervet. Elkészíti hozzá a gyártási dokumentációt, meghatározza az elkészítés módját, technológiáját. Szükség esetén tömegvázlatot készít modellező anyag segítségével. Akár a megrendelő igényeihez, akár a saját elképzeléseihez igazodik, a megfelelő tervezési szempontok szerint állítja össze a létrehozni kívánt tárgy felépítését, formai kialakítását, az anyagminőségeket és anyagvastagságokat, a fém (jellemzően ezüst) mellett használt kiegészítő anyagok szerepét, helyét és azok kialakítását Az ezüstművesek jellemzően nemesfémekkel, azon belül is ezüstötvözetekkel dolgoznak, azok képlékeny alakíthatósága miatt. A felhasznált anyagok, egyfajta értékőrző, vagy befektetési szerepet is kölcsönöznek az elkészült ezüstműves tárgyaknak.

  Az ezüstműves szakma magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudást követel meg. Az előállítás során nagyfokú koncentrációra, másfelől kitartó és monoton munkavégzésre van szükség. A megmunkálás komoly fizikai állóképességet feltételez, az elméleti ismeretekben való jártasság pedig az tervezett alakíthatóság miatt szükséges. Ezek az ismeretek elsősorban az anyagfizika tárgykörébe tartoznak. Az ezüstművesség alapvetően öt alapműveletből álló kézműves szakma. Ezek az alapműveletek: kézi fűrészelés, reszelés, hajlítás, kalapálás, forrasztás. A kalapálás művelete külön hangsúlyt kap, az úgynevezett képlékeny alakítás sokrétű ismerete, magas szintű gyakorlata alapkövetelmény. Ebbe a tárgykörbe tartozik a cizellálás is, ennek magas szintű gyakorlata. Az ezüstműves mesterség alapvető kézműves jellege ellenére használja a modern technika nyújtotta lehetőségeket is, (gépesített alkatrészgyártás, fémnyomás, precíziós öntési eljárások, egyéb gépi, magas színvonalú sokszorosító eljárások) melyekkel egyrészt lerövidül az egyes munkafolyamatokhoz szükséges idő, másrészt nagyobb mennyiségben, kisszériában előállítható a nagyméretű nemesfémtárgy. Jellemzően nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készít és régebben készült tárgyakat javít (nem restaurál!), a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjelezteti.

 • Ezüstműves képzés megkezdésének feltételei:
 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 54 211 06 Ötvös,
  54 211 06 Ötvös-fémműves,
  korábbi jogelőd végzettségek,
  „Képző- és iparművészeti munkatárs” ötvös szakmairány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Ezüstműves képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: Szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Ezüstműves képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az ezüstművesek által készített nemesfémtárgyak, nagyméretű ezüsttárgyak jellemzően egyedi kivitelezést igényelnek, tervrajz, vagy mintadarab után készülnek, ezért nagyon fontos a fejlett formakultúra, rajzi és plasztikai ismeretek, fémtechnikai tudás, és esztétikai érzék. Fontos, hogy képes legyen értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ezüstműves feladatok terveit, illetve a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagok felhasználásával kivitelezni a különböző nemesfémtárgyakat, nagyméretű ezüst használati tárgyakat vagy azok egyes alkatrészeit. Magas szintű szakmai tudás szükséges, hogy a kor követelményeinek megfelelően legyen képes használni a tradicionális, illetve modern technológiákat, figyelembe véve az ezüstműves szakmai elvárásokat.

  Az ezüstműves végzettséggel rendelkezők alapvetően egyedi – megrendelői igényeket elégítenek ki. Megrendelőkkel – munkaadókkal állnak szoros, mindennapi kapcsolatban. Végzettségük alapján lehetőségük van különböző művészeti egyetemen történő továbbtanulásra, illetve alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan gyakorlati munkát végezni. Tekintetbe véve a jelen tendenciákat, kellő szakmai felkészültséggel és művészi attitűddel a kortárs nemesfémtárgy tervezés és készítés területén találhatnak piacilag is releváns kihívásokra.

  Tudásukat kamatoztathatják régi ezüstműves tárgyak felújítása esetében, gyűjtők és galériák megrendeléseire.

 • Ezüstműves képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu