Díszítő festő - 2021 képzés

Díszítő festő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145043
 • Szakképesítés megnevezése: Díszítő festő
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Díszítő festő - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Díszítő festő képzés munkaterülete:

  A díszítő festő megbízható rajzi- és képi tudással, alapos művészettörténeti, festészettörténeti és átfogó technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, különböző táblaképfestészeti és főleg murális festészeti ismeretekkel rendelkezik. A díszítő festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel és/vagy alkotó módon valósítja meg. A díszítő festészeti tevékenységét önállóan vagy alkotócsoportban, saját műhelyében végzi. Magabiztosan alkalmazza a hagyományos és a legújabb falfestészeti és dekorációs formákat. A díszítőfestő új és felújításra váró vagy műemléki védettség alatt álló épületekben díszítőfestő munkálatokat végez. Stílus– és eljáráshű rekonstrukciós feladatokat old meg, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző– és iparművész, illetve tervező építész szakmai irányításával. Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelő szakmai színvonalon elkészítsen külső– és belső téri, hagyományos és modern díszítőfestéseket. A díszítőfestészet műfajában részt vesz a technikai előkészítés, kivitelezés megszervezésének az anyagszükséglet felmérésének munkálataiban. Alapos szakmai, elméleti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon.

  Együttműködik a megrendelővel, a munkacsoportokkal, megbízhatóan kommunikál. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Munkáját digitálisan dokumentálja. Szakmai munkásságát digitális prezentációval vagy portfólióval be tudja mutatni. Megrendelőivel és szakmai partnereivel tartja a kapcsolatot, munkáját archiválja. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek képzőművészeti szakterületein folytathatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • freskófestést készíteni
  • szekkófestést készíteni
  • sgraffitót készíteni
  • stukkófestést készíteni
  • aranyozási technikákat alkalmazni
  • faerezési technikákat alkalmazni
  • márványozási technikákat alkalmazni
  • a patinázás technikáit alkalmazni
  • plasztikus vonalazást alkalmazni
  • kőmozaikot készíteni
  • kerámiamozaikot készíteni
  • antikolt felületeket létrehozni
  • sablonnal készíteni el a feliratot, reklámfestményt
  • magabiztosan megválasztani anyagait és eszközeit alkotói céljához
  • csoportosítani a festészeti eljárások során használt anyagokat
  • megkülönböztetni a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti korszakok vonatko- zásaiban
  • további szakmai fejlődése érdekében művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Díszítő festő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A Képző- és iparművészeti munkatárs Festő szakirány, vagy a jogelőd Festő szakmai végzettségek
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Díszítő festő képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Díszítő festő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A középfokú szakmai képesített díszítőfestő új és felújításra váró vagy műemléki védettség alatt álló épületekben díszítőfestő munkálatokat végez. Stílus– és eljáráshű rekonstrukciós feladatokat old meg, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző– és iparművész, illetve tervező építész szakmai irányításával. Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelő szakmai színvonalon elkészítsen külső– és belső téri, hagyományos és modern díszítőfestéseket. A díszítőfestészet műfajában részt vesz a technikai előkészítés, kivitelezés megszervezésének az anyagszükséglet felmérésének munkálataiban. Alapos szakmai, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve tanulmányait tovább folytassa főiskolán vagy egyetemen. Összetett anyagismereti, technológiai ismeretekkel rendelkezik, amelyeket számtalan hordozón fel tud használni. Szakmai munkája során megismerkedik az élet minden területén alkalmazható kreatív probléma megoldási módszerekkel, és a projektalapú szemlélettel. Feladatait vagy az egymást követő munkafolyamatokat képes felmérni és határidőhöz kötötten strukturálni. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik. Megőrzi a kulturális hagyatékot, a hagyományos és legújabb médiumokban is természetesen mozog.

 • Díszítő festő képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Díszítő festő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint. Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés esetében a képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.
  • Vizsgaremek elkészítése és leadása (a képző intézmény, ill. a programkövetelményben meghatározott időben)
  • Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
 • Vizsgatevékenységek:

  Személyi feltételek

  Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
  Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható:

  • Felsőfokú szakirányú (képzőművész, művészettörténész) végzettség

  Tárgyi feltételek

  • Számítógépes munkaállomás, nyomtató
  • Internet-kapcsolat
  • Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb prezentációtechnikai megjelenítő egység)

   

  Vizsgatevékenységek részletes leírása

  Megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység A) vizsgafeladat: Művészettörténeti korszakokhoz, stílusokhoz kapcsolódó szakmai rajz készítése  

  Időtartama: 240 perc

  Egyes vizsgatételek és feladatok bemutatása: Meghatározott stílusú geometrikus vagy ornamentális festészeti motívumok léptékarányos szerkesztése, rajzolása.

  A mérés módszere: pontozás, maximum 30 pont

  Az értékelés szempontjai: A szakmai vizsgarajzból megismerjük a vizsgázó manuális tervezési képességeit, stílusismeretét, rajztechnikáját, kompozíció- és tónusérzékét, szakmai igényességét. Maximum pont akkor adható, ha a vizsgarajz ezekről a kritériumokról jól olvasható képet ad.

  Súlyozása - százalékos arányban kifejezve a vizsga egészének értékelésében: 15%

   

  Megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység B) vizsgafeladat: Szakmai vizsgaremek és a vizsgaremek portfólió bemutatása

  Időtartama: 15 perc

  Egyes vizsgatételek és feladatok bemutatása: A Szakmai vizsgamunka bemutatása, portfólió és teljes dokumentáció elkészítése. Adott koncepció alapján meghatározott méretű, díszítőfestészeti vagy murális festészeti vizsgaremek készítése.

  A mérés módszere: pontozás, maximum 70 pont

  Az értékelés szempontjai: Vizsgamunka: amelynek alapján megítélhető a vizsgázó szakmai felkészültsége, igényessége és kreativitása megmutatkozik. A választott murális technológiát alapos szakmai ismeretekkel készíti elő és hozza létre. Maximális pont akkor adható, ha a vizsgamunka tervezési, a technológiai és kivitelezési kritériumoknak maradéktalanul eleget tesz.

  Súlyozása - százalékos arányban kifejezve a vizsga egészének értékelésében: 35%

  Megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység C) vizsgafeladat: Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

  Időtartama: 15 perc

  Egyes vizsgatételek és feladatok bemutatása: Szakmai portfólió bemutatása

  A mérés módszere: pontozás, maximum 70 pont

  Az értékelés szempontjai: A portfólió elemeiben részletesen és jól áttekinthetően tartalmazza a vizsgamunkát megelőző műhelymunkák válogatott anyagát, előtanulmányokat, rajzokat, technológiai kísérleteket, ezek dokumentációját és az ahhoz vezető szakmai lépcsőket. Maximális pontszám akkor adható, ha valamennyi követelménynek megfelel és a portfóliót átgondoltan és tervezetten mutatja be.

  Súlyozása - százalékos arányban kifejezve a vizsga egészének értékelésében: 35%

  Megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

  Időtartama: 45 perc

  Egyes vizsgatételek és feladatok bemutatása: Válaszadás a programkövetelmények alapján összeállított, központi tételsorból húzott kérdésekre

  A mérés módszere: pontozás, maximum 30 pont

  Az értékelés szempontjai: Maximális pontszám akkor adható, ha a kihúzott tétel témájának kifejtése a követelményeknek megfelelő tartalmi elemeket tartalmazza, és rendszerezett tudást tükröz. A vizsgázó tisztában van művészettörténet, a szaktörténet és a technológia, a tételben szereplő legfontosabb területeivel, azokról szakszerű összegzést ad.

  Súlyozása - százalékos arányban kifejezve a vizsga egészének értékelésében: 15%

   

  A képesítő vizsga egészének értékelése

  A gyakorlati vizsgatevékenység B) és C) vizsgafeladatának sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható.
  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  • 81 – 100 pont 5 (jeles)
  • 71 – 80 pont 4 (jó)
  • 61 – 70 pont 3 (közepes)
  • 51 – 60 pont 2 (elégséges)
  • 0 – 50 pont 1 (elégtelen)

  Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a szakmai képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre értékelt, illetve pótlóvizsga esetén csak a nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

  A) A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténeti korszakokhoz, stílusokhoz kapcsolódó szakmai rajz készítése

  A vizsgafeladat ismertetése: Meghatározott stílusú geometrikus vagy ornamentális festészeti motívumok tervezése, léptékarányos szerkesztése, rajzolása, festése

  A vizsgafeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a teljes képesítő vizsgán belül: 15 %

  A vizsgafeladat akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  A) A Művészettörténeti korszakokhoz, stílusokhoz kapcsolódó szakmai rajz készítése vizsgafeladat értékelési szempontjai

  • Rajzi tudás: 8 pont
   • Az arányok helyes, pontos alkalmazása: 3 pont
   • Tudatos térábrázolás: 3 pont
   • Vonalkezelés, tónusok helyes használata: 2 pont
  • Stílusismeret: 4 pont
   • Stílusnak megfelelő összkép: 2 pont
   • Térbeli formák kezelése: 1 pont
   • A színek tudatos alkalmazása: 1 pont
  • Szakmai tervezés: 6 pont
   • A gondolatmenet és a tervezési folyamat következetessége: 2 pont
   • Léptékarányos rajzátviteli technikák alkalmazása: 2 pont
   • Az eredeti elképzelés megvalósítása: 2 pont
  • Technológia és kivitelezési feladatok: 8 pont
   • Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége: 3 pont
   • Egységes, kivitelezés: 2 pont
   • A különböző technológiák megvalósítása, alkalmazott technikában való jártasság: 2 pont
  • A gyakorlati vizsgafeladat összképe: 4 pont

  A) ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont

  B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek és a vizsgaremek portfólió bemutatása

  A vizsgafeladat ismertetése: Adott koncepció alapján meghatározott méretű, díszítőfestészeti vagy murális festészeti vizsgamunka készítése. Teljes dokumentációval és archiválással (digitális), portfólió

  A Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció:

  A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely a képző intézmény felügyelete alatt zajlik, és amely önmagában is alkalmas arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretekről és képességekről.
  Az elkészült vizsgaremeket a vizsgázó a vizsgamunka portfólióval együtt szóbeli beszámolóval kísérve a vizsgán bemutatja. A vizsgaremek feladatot a képző intézmény adja ki illetve hagyja jóvá. A vizsgaremek tervezése és készítése önálló tevékenység, ami a képző intézmény által kontrollált körülmények között folyik.
  A kész vizsgaremeket a szakmai képesítő vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
  A vizsgaremeket eredetiben kell prezentálni a szakmai vizsga idején és helyszínén, a vizsgaremek tervezését és elkészülését dokumentáló digitális portfolióval együtt. Az összefűzött képanyag legalább 12 lapból áll, 10 lap a vizsgaremek tervezés, előkészítés, elkészítés folyamatát és a kész vizsgaremeket mutatja be + előlap, hátlap. Az előlapon szerepeljen a szakképző intézmény neve, a vizsgázó neve, a képzés időpontja és az, hogy vizsgaremek portfólió.
  A szakmai portfóliót a vizsga előtt legalább egy héttel központi tárhelyre fel kell tölteni digitálisan összefűzött (pdf, ppt) formában és különálló képenként mappában ömlesztve is.
  A feltöltendő file- és mappanevek tartalmazzák a vizsgázó nevét, a szak nevét a vizsga évét és a „ vizsgaremek.” megjelölést is.
  A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).

  B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció vizsgafeladat értékelési szempontjai:

  • Témaválasztás: 6 pont
   • A vizsgaremek témaválasztása kreatív/ötletes/kiírásnak megfelel: 2 pont
   • Megvalósítható: 2 pont
   • A kiválasztott téma a vizsgaremek elkészültekor is egyértelmű: 2 pont
  • Tervezés: 6 pont
   • Tervet készít, azt dokumentálja: 2 pont
   • Megközelítés felépített, ötleteket/előképeket gyűjt: 2 pont
   • Tervezésnél a szakmai szempontokat szem előtt tartja: 2 pont
  • Kivitelezés: 30 pont
   • Eszközök, alapanyagok szakszerű használata: 10 pont
   • Precíz, igényes: 10 pont
   • Átgondolt, következetes, szakszerű technológia: 10 pont
  • Stílus: 15 pont
   • Stílusérzék, stílusjegyek: 5 pont
   • Stílusnak megfelelő összkép: 5 pont
   • Kreatív, ötletes megoldások: 5 pont
  • Színhasználat: 6 pont
   • A színek tudatos használata: 3 pont
   • A színkeverés: 3 pont
  • A vizsgaremek összképe: 7 pont

  B) ÖSSZPONTSZÁM: 70 pont 

  A vizsgafeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a teljes képesítő vizsgán belül: 35 %

  A vizsgafeladat akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  C) Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

  A vizsgafeladat ismertetése: A portfólió elemeiben részletesen és jól áttekinthetően tartalmazza a vizsgamunkát megelőző műhelymunkák válogatott anyagát, előtanulmányokat, rajzokat, technológiai kísérleteket, ezek dokumentációját és az ahhoz vezető szakmai lépcsőket.

  A szakmai portfólió:
  A képzés végén a vizsgázó szakmai portfóliót készít a képzés alatt készült munkáiból digitálisan összefűzött formában, és ezt a vizsgán szóbeli beszámolóval kísérve bemutatja.
  A szakmai portfolió alkalmas arra, hogy a vizsgázó szakmai fejlődését, a képzéssel elért szakmai színvonalát, szakmai eszköztárát, kreativitását bemutassa.
  Az összefűzött képanyag legalább 17 lapból áll, 5 rajzi feladat fotója, 10 szakmai feladat dokumentálása + előlap, hátlap. Az előlapon szerepeljen a szakképző intézmény neve, a vizsgázó neve, a képzés időpontja és a „szakmai portfólió” megjelölés. A képek időrendi sorrendben kerüljenek bemutatásra. A képekhez feliratok, feladat neve, méret, technika mellékelendő. A feladatok részletes bemutatása szóban történik.
  A szakmai portfóliót a vizsga előtt legalább egy héttel központi tárhelyre fel kell tölteni digitálisan összefűzött (pdf, ppt) formában és különálló képenként mappában ömlesztve is A feltöltendő file- és mappanevek tartalmazzák a vizsgázó nevét a szak nevét és a vizsga évét is.

  C) A szakmai portfólió anyagának értékelési szempontjai

  • Tanulmányrajzok: 12 pont
   • Az arányok helyes, pontos megfigyelése és a kompozíció: 4 pont
   • Perspektivikus térábrázolás: 4 pont
   • Vonalkezelés, tónusok helyes használata: 4 pont
  • Festészeti feladatok: 12 pont
   • A színek tudatos alkalmazása vagy a térbeli formák kezelése: 4 pont
   • Az arányok helyes megválasztása és a kompozíció: 4 pont
   • Az alkalmazott technikában való jártasság: 4 pont
  • Kép és szöveg együttese a prezentáció egészében: 6 pont
   • Áttekinthető, felépített elrendezés: 2 pont
   • Komponálás, kompozíció: 2 pont
   • Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz: 2 pont
  • Szakmai tervezési és kivitelezési feladatok: 30 pont
   • Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége: 10 pont
   • A gondolatmenet és a tervezési folyamat bemutatása: 10 pont
   • A különböző festmények/technológiák megvalósítása: 10 pont
  • A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai: 5 pont
   • A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása: 3 pont
   • Előadásmód, szaknyelv alkalmazása: 2 pont
  • A Portfólió összképe: 5 pont

  C) ÖSSZPONTSZÁM: 70 pont 

  A vizsgafeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a teljes képesítő vizsgán belül: 35 %

  A vizsgafeladat akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elmélet és szaktörténet

  A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a programkövetelmény alapján összeállított, központi tételsorból húzott kérdésekre

  A központi szóbeli tételsor kérdései a programkövetelmény alapján kerülnek összeállításra és a „Szakmai elméleti és szaktörténeti témakörök” alatt felsorolt területek mindegyikét tartalmazzák. A szóbeli vizsgán a tételekhez összeállított képanyagot a vizsgaszervező biztosítja.

  A vizsgafeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a teljes képesítő vizsgán belül: 15 %

  A vizsgafeladat akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Szakmai elméleti és szaktörténeti témakörök:

  Egy-egy tétel tartalmaz szaktörténeti és szakismereti témaköröket is.

  •    Az őskori és az ókori falfestészet sajátosságai
   Az adott korszakra jellemző festészet technikái
  •    A középkor és a gótika fal- és táblakép festészetének sajátosságai
   Az adott korszakra jellemző festészeti technikák
  •    Reneszánsz festészet sajátosságai
   Az adott korszakra jellemző festészeti technikák
  •    A barokk, valamint a 18. és 19. század festészetének sajátosságai
   Az adott korszakra jellemző festészeti technikák
  •    A modernista stílusok és ahhoz köthető festészeti sajátosságok
   Újszerű festészeti technikák a 19. századtól napjainkig
  •    A hazai kortárs festészet domináns irányzatai, meghatározó alkotói
   Új médiumok alkalmazása a festészetben
   Műtárgyvédelem és a díszítőfestészet aktuális alkalmazási területei

  A szóbeli vizsga értékelési szempontjai 

  • Téma (tartalom) felismerhetősége: 6 pont
   • A vizsgázó minden részletében az adott témáról beszél: 2 pont
   • Felelete felépített, tartalmilag koherens: 2 pont
   • A tételben szereplő minden kérdésre válaszol: 2 pont
  • Szakmai nyelvezet: 6 pont
   • Az adott témához tartozó szakkifejezéseket használja: 2 pont
   • A szakkifejezéseket el tudja magyarázni köznyelven is: 2 pont
   • A szakmai nyelvezetet következetesen használja: 2 pont
  • . Történeti helyesség: 6 pont
   • Történeti távlatban/stílusban elhelyezi a témát: 2 pont
   • Komponálás, kompozíció: 2 pont
   • Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz: 2 pont
  • Gyakorlati megközelítés: 6 pont
   • Szakmai szemszögből közelíti meg a témát: 2 pont
   • Stílus és technika közötti különbséget érti: 2 pont
   • A különböző festmények/technológiák megvalósítását bemutatja: 2 pont
  • A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai: 4 pont
   • A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása: 2 pont
   • Előadásmód meggyőző: 2 pont
  • A szóbeli felelet összbenyomása: 2 pont

  ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont

   

   

   

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu