Bronzműves és szoboröntő - 2021 képzés

Bronzműves és szoboröntő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145042
 • Szakképesítés megnevezése: Bronzműves és szoboröntő
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bronzműves és szoboröntő - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Bronzműves és szoboröntő képzés munkaterülete:

  A bronzműves és szoboröntő által készített plasztikák különleges igényességgel kivitelezett alkotások, legyen az egyéni vagy szériában gyártott. Beszerzi, megrendeli a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket; megszervezi a szükséges technológiai hátteret, kialakítja az önálló műhelyfeltételeket.
  A bronzműves és szoboröntő szakma alapvetően három tevékenységből áll: formázás, öntés és cizellálás. Elkészíti az egyedi vagy sorozatgyártásra szánt plasztika, bronzöntéshez szükséges sokszorosító formáit.
  A hagyományos öntési technikákra építve a modern technológia adta lehetőségeket is a kívánalmaknak megfelelően használja.
  A bronzműves és szoboröntő által elsajátított öntési technika lehetővé teszi a bronz mellett, egyéb fémek öntési lehetőségét is.
  A nyers öntvényt a megrendelő igényeit figyelembe véve, különböző kézi és gépi eszközök segítségével cizellálja, majd patinázza.
  Az elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel.

 • Bronzműves és szoboröntő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: „Képző- és iparművészeti munkatárs” Ötvös szakirány, vagy a jogelőd Ötvös szakmai végzettségek,
  „Képző- és iparművészeti munkatárs” Szobrász szakirány, vagy a jogelőd Szobrász szakmai végzettségek
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Bronzműves és szoboröntő képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Bronzműves és szoboröntő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A bronzműves és szoboröntő önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. Megőrzi, folytatja a bronzöntés évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az alapanyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a bronztárgyak, szobrok elkészítésére. A bronzműves és szoboröntő alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és szériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg.

 • Bronzműves és szoboröntő képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bronzműves és szoboröntő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  1. Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint. Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés esetében a képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.
  2. A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.
  3. A Bronzműves vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.

  Szakmai portfólió leadása digitális formában

  Bronzműves és szoboröntő vizsgamunka leadása az eredeti formájában

  A vizsgamunkát bemutató prezentáció digitális formában

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: -

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgafeladat megnevezése Szakmai elmélet vizsgafeladat (A-B)

  Az A) és a B) vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

  A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján összeállított, központi tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből.

  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra:

  A) Szaktörténet B) Anyagismeret, technológia

  A) A szaktörténet témakörei

  A bronzművesség történetének kiemelkedő korszakai, fontos fordulópontjai, jellemzően az európai kultúra, illetve a magyar vonatkozású tárgyak tükrében.

  1. A réz– és bronzkor – a bronzművészet kezdetei
  2. Az archaikus kultúrák bronzművessége
  3. Görög és római kori bronzművesség
  4. Európa bronzművessége a középkorban
  5. A reneszánsz és barokk bronzművesség
  6. A modern bronzműves technikák és eljárások
  7. Ázsiai, afrikai bronzművesség

  B) Anyagismeret, technológia témakörei A bronzöntés hagyományos és modern technológiáinak ismertetése.

  1. A gipsz és szilikongumi negatív készítése
  2. Gipsz vagy viasz öntőminta készítése
  3. Homok vagy viaszveszejtéses öntőforma készítése
  4. A bronz olvasztása és rézötvözetek készítése
  5. A fém öntése, a nyers öntvény tisztítása, kezelése
  6. A szobor öntvény művészi igényű cizellálása és patinázása
  7. Egyedi alkotások, illetve sorozatok öntésének sajátosságai

  Az értékelés szempontja: Maximális pontszám akkor adható, ha a kihúzott tétel témájának kifejtése a követelményeknek megfelelő tartalmi elemeket tartalmazza és rendszerezett tudást tükröz. A vizsgázó tisztában van a szaktörténet és a technológia, a tételben szereplő legfontosabb területeivel,azokról szakszerű összegzést ad.

  Súlyozása százalékos arányban kifejezve a vizsga egészének értékelésében: 30%

  Maximális pontszám: 30 pont

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A) Szakmai portfólió B) Bronzműves és szoboröntő vizsgamunka bemutatása

  A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 30 perc (felkészülési idő nincs)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 70%

  A vizsgafeladat ismertetése: Az A) Szakmai portfólió és a B) Bronzműves és szoboröntő vizsgamunka egymást követő bemutatása, melyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

  A) A Szakmai portfolió bemutatása

  A képzési időben végzett szakmai tárgyalkotó tevékenység bemutatása képekkel és rövid ismertető szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Szakmai rajzi előtanulmányokat, kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen minimum 15 oldalas digitális prezentáció.

  A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése

  A vizsgázó az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.

  B) A Bronzműves és szoboröntő vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak bemutatása.

  A vizsgamunka témáinak listáját a képző intézmény állítja össze, amelyből a vizsgázó kiválaszthatja a saját vizsgafeladatát. A vizsgamunka feladata, a szakmai területéről vett tervezést és kivitelezést igénylő összetett feladat, amelynek alapján mérhetők a vizsgázó szakmai kompetenciái.

  A Szobrász vizsgamunka anyagának és bemutatásának értékelése

  A vizsgázó az előzetesen leadott digitális portfólióját és az eredeti vizsgamunkát mutatja be. Értelmezi a munkát és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.

  Az értékelés szempontja: Portfólió: a szakmai felkészülés állomásainak egyenletes, magas szintű teljesítése Vizsgamunka: melynek alapján megítélhető a vizsgázó szakmai felkészültsége, igényessége és kreativitása.

  Súlyozása százalékos arányban kifejezve a vizsga egészének értékelésében: 70%

  Maximális pontszám: 70 pont

   

   


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu