Honvéd altiszt - 2024 képzés

Honvéd altiszt képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakma szakmairányai: Állami légijármű műszerész,
  Állami légijármű szerelő,
  Híradó,
  Katonai informatikai rendszer-üzemeltető,
  Katonai pénzügyi,
  Légi vezetés,
  Műszerész, fegyverműszerész,
  Műszerész, páncéltörő rakétaműszerész,
  Parancsnok, ABV védelmi,
  Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér,
  Repülésbiztosító,
  Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés,
  Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő,
  Szerelő, Műszakigép-szerelő,
  Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő
 • Szakma megnevezése: Honvéd altiszt
 • Szakma azonosító száma: 5 1031 11 04
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Honvéd altiszt - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Honvéd altiszt képzés munkaterülete

 • A tanuló értelmezi a Magyar Honvédség (MH) feladatait, képes a társait (beosztott állományt) motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni, oktatóit, vezetőit felelősen támogatni. Az alapoktatás felkészíti az altiszti pályára készülő tanulót a MH Szolgálati Szabályzatában rögzített feladatainak ellátására. Az alapoktatás során kialakul és megerősödik az a tudás, mellyel képessé válik az altiszti kar és a legénységi állomány motiválására, saját vezetői képességeinek hatékony kihasználására. Saját szintjének megfelelő vezetői tevékenysége során ezen jellemvonásokat képviseli, a gyakorlatban példaként mutatja, illetve erre neveli társait. Megismeri a szervezeti kultúrát, a szervezetek és a közösségek vezetésében – saját szintjének megfelelően – megjelenő társas kapcsolatokat elősegítő kompetenciákat. Elsajátítja és megfelelően alkalmazza a társas kapcsolatokat befolyásoló eszközöket, ezáltal növelve a csoportok hatékonyságát, a bajtársiasság kialakulását és az egymás munkáját megbecsülő közösségek fenntartását. Az alapoktatást követően képessé válik a parancs értelmezésére, végrehajtására, valamint saját szintjének megfelelő parancs kiadására és általános katonai foglalkozás/rész-foglalkozás levezetésére. Az alapoktatás végén a tanuló rálátással rendelkezik az ágazat minden fontos részterületére, ami biztosítja számára, a megalapozott döntés meghozatalát, hogy melyik szakmairányon folytassa tanulmányait.

 • Szakmairány: Állami légijármű műszerész

  Végrehajtja a légijármű üzembentartása során az avionikai rendszerek hibafeltárási, javítási feladatait, a karbantartási terv szerinti munkavégzések során - a mindenkor érvényes és az adott légijárműre vonatkozó dokumentációk alapján - előírt feladatokat. Szükséges berendezéscseréket, működési próbákat hajt végre. Biztosítja a légijárművek folyamatos üzemképességét, a repülési feladatok során szakterületének megfelelően végrehajtja az előkészítési feladatokat, irányítja a földi repülésbiztosítást végző személyzetet. A repülési feladatok befejezését követően elvégzi a tárolási munkálatokat. Tevékenysége során együttműködik a légijármű szerelővel, így biztosítja a légijármű komplex üzemeltetési, javítási és karbantartási tevékenység összehangolt működését.

 • Szakmairány: Állami légijármű szerelő

  Végrehajtja a légijármű üzembentartása során a sárkány- és hajtómű rendszerek hibafeltárási, javítási feladatait, a karbantartási terv szerinti munkavégzések során elvégzi a mindenkor érvényes és az adott légijárműre vonatkozó dokumentációk alapján előírt feladatokat. Szükséges berendezéscseréket, működési próbákat hajt végre. Biztosítja a légijárművek folyamatos üzemképességét, a repülési feladatok során szakterületének megfelelően végrehajtja az előkészítési feladatokat, irányítja a földi repülésbiztosítást végző személyzetet. A repülési feladatok befejezését követően elvégzi a tárolási munkálatokat. Tevékenysége során együttműködik a légijármű műszerésszel, így biztosítja a légijármű komplex üzemeltetési, javítási és karbantartási tevékenység összehangolt működését.

 • Szakmairány: Híradó

  A híradó altiszt ismeri a Magyar Honvédségben rendszeresített stacioner és tábori híradó és infokommunikációs eszközöket, azok rendszertechnikai paramétereit és alkalmazhatóságukat a csapatok vezetésében.Végzi a Magyar Honvédség hírrendszerén belül az analóg és digitális rendszerek (vezetékes, rádió/rádiórelé, mikrohullámú) összeköttetésének biztosítását, technikai kiszolgálását. Üzemelteti a híradó és infokommunikációs eszközöket, biztosítja a hírrendszer elemeihez történő csatlakozások lehetőségeit. Alkalmazza a Magyar Honvédség hírrendszerének információvédelemmel kapcsolatos feladatait a nemzeti és a NATO terminológia előírásai szerint. Szabályosan vezeti az állomásokmányokat, üzemeltetési dokumentumokat. Biztosítja a híradó technikai eszközök, eszközkomplexumok hadrafoghatóságát, eszközjavítási, hibaelhárítási feladatokat végez a szakbeosztásához szükséges szintig. Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben.

 • Szakmairány: Katonai informatikai rendszer-üzemeltető

  A katonai informatikai rendszerüzemeltető elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat, közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában.Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöketHelyi hálózatokat alakít ki, konfigurálja a hálózati elemeket, végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, valamint működteti azokat.Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait, dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével.Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel.Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapfokú biztonsági funkcióit és konfigurálja azok beállításait. Betartja és betartatja a Magyar Honvédség és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat.

 • Szakmairány: Katonai pénzügyi

  A katonai pénzügyi ágazatra felvételt nyert honvéd altiszt-jelöltek a képzés végére civil, illetve katonai vonatkozású pénzügyi és számviteli ismereteket, munkafolyamatokat sajátítanak el.A szakmairányt elvégzettek a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmasak belső kontroll rendszerek felhasználói szintű kezelésére, pénzügyi ellenőrzési, a gazdálkodás támogató feladatok végzésére. A pénzügyi szaktevékenység keretein belül a pénzforgalom kezelését, számlák és személyi járandóságok utalását hajtják végre integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazásával.A szakmairányon belül széles körű lehetőségek állnak rendelkezésre közgazdasági, finanszírozási, ellenjegyző, személyi járandósági, költségvetési, nyugdíjmegállapító, nemzetközi pénzügyi, számviteli, vagy társadalombiztosítási altiszti beosztások ellátására.

 • Szakmairány: Légi vezetés

  A Magyar Honvédség kötelékében légi vezetési altisztként különböző szintű vezetési központban (század, ezred, haderőnemi) teljesít katonai szolgálatot. A legjellemzőbben a légi vezetési szakirányon megszerzett végzettség alapján az alábbi beosztások betöltésére kell alkalmasnak lenni: Légi Irányító Központ: Adatfeldolgozó, Asszisztens: (Azonosító tiszt asszisztens, Légihelyzet Előállító Csoport asszisztens, Légvédelmi Irányító asszisztens és Váltásparancsnok asszisztens). A légierő vezetési pontjain adatfeldolgozó vagy hadműveleti altiszti beosztás.Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

 • Szakmairány: Műszerész, fegyverműszerész

  A szolgálati- és szakmai elöljárói intézkedések, a katonai szervezete éves Technikai Kiszolgálási Terve, illetve a műszak leírások-, üzemeltetési-, technikai kiszolgálási- és javítási szakutasítások technológiai műveleti előírásai szerint, önállóan vagy csoportban végzi a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) rendszeresített- és alkalmazásba vett szárazföldi általános fegyverzettechnikai eszközök- és harcanyagok (a továbbiakban: FVTE-ök és HAG-ok /vagy FVT-i hadfelszerelés) időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását (a továbbiakban: TK), valamint meghatározott szintű javítását, a hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Képes a szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladat végzésére, valamint alárendelt szakállománya vezetés-irányítására, közvetlen szolgálati- és szakmai elöljárói helyettesítésére, feladataik részbeni ellátására. Jellemző foglalkozások: lövészfegyver-, löveg-, optikai eszköz- valamint FVT-i HAG javítóraj technikus altiszt, rajparancsnok helyettes.

 • Szakmairány: Műszerész, páncéltörő rakétaműszerész

  Rakétajavító raj, technikus altiszt és Rakétajavító raj, rajparancsnok helyettes a technikai kiszolgálási- és javítási szakutasításokban foglalt technológiai műveleti utasítások alapján végzi a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazásba vett irányítható páncéltörő rakétatechnikai eszközök tervszerű karbantartását, időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását, valamint szükséges szintű javítását, a folyamatos, előírt szintű hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Rakéta éleslövészetek fegyverzettechnikai biztosítását végzi. A szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladatok önálló végrehajtásán felül vezeti az alárendelt szakállomány szakmai munkavégzését.

 • Szakmairány: Parancsnok, ABV védelmi

  Ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során. Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja, működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Tisztában van az ABV védelmi támogatás és anyagi technikai biztosítás alapelveivel. Vezeti a raj szintű kiképzési foglalkozásokat. Tisztában van a munkavédelmi, biztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendszabályokkal. Vezeti és szervezi az irányítása alatt lévő raj szaktevékenységét. Vezeti a beosztásához kapcsolódó okmányokat. A parancsnokától kapott ABV védelmi szakfeladatot megérti és a rábízott kisalegység tagjai számára ennek alapján meghatározza a feladatot. Szükség esetén együttműködik más fegyvernemekkel, szakalegységekkel. Használja a munkája során szükséges szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat. Alapszinten képes angolul kommunikálni és használja az irodatechnikai szoftvereket és eligazodik a NATO, EU struktúrában.

 • Szakmairány: Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér

  A Magyar Honvédség kötelékében Honvéd altisztként teljesít katonai szolgálatot. A műveleti terveknek és technikai leírásoknak megfelelően telepíti, álcázza és harci munkát végez a rendszeresített haditechnikai eszközével. Felderíti, kategorizálja és elvégzi a légi támadóeszközök azonosítását. Elöljárói parancsra éles légvédelmi rakétát indít. Folyamatosan képezi magát, illetve kis-, fegyvernemi és szakalegysége katonáit elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történő részvétellel, foglalkozások levezetésével. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi rakéta harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

 • Szakmairány: Repülésbiztosító

  A repülésbiztosító szakállományú katonák üzemeltetik és üzemben tartják azokat a földi telepítésű rádió kommunikációs, rádió navigációs, rádiólokációs és fénytechnikai eszközöket, amelyek a katonai repülőtereken a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) légiirányítását, biztonságos le-, és felszállását szolgálják. A repülőtéren telepített eszközök folyamatos üzemét egyidőben több különböző munkakör/beosztás ellátásával lehet biztosítani. A szakállományú katona ügyeleti szolgálatai ellátása során felügyeli, vezéreli a repülőtér repülésbiztosító rendszereinek működését, azok állapotjelzéseit és távvezérlését biztosító szoftverfelügyeleti berendezések segítségével, a repülésirányító szolgálat utasításai alapján. Intézkedik az egyes berendezések meghibásodása esetén azok azonnali javításáról és rendszerbe történő visszaállításáról. A szerviz-raj technikus a repülőtéren telepített berendezések üzemzavara esetén az állomások helyszínén meghatározza a hibaeseményt, hibabehatárolást és kisebb szintű javítást végez, az elvégzett műszaki tevékenységet az előírásoknak megfelelően dokumentálja. Adott típusú rádió-, rádiónavigációs, illetve lokátor állomás technikusa időszakos műszaki kiszolgálás keretében diagnosztikai ellenőrzéseket, konfigurációs adatmentéseket, a pillanatnyi működési állapot szenzoradatainak kiértékelését végzi el a berendezés kezelőszoftverének segítségével, az adott típusú eszköz műszaki gyártói előírásai alapján. A repülésbiztosító altisztek a Magyar Honvédség repülőcsapatainál Szolnokon, Pápán és Kecskeméten teljesítenek szolgálatot.

 • Szakmairány: Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés

  Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában elektronikai hadviselési (elektronikai megfigyelés, elektronikai zavarás) feladatokat végez. Az elektronikai megfigyelés és a más forrásból származó információk alapján elektronikai zavarási feladatot (programozás, valós zavarás) hajt végre. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit. A felfedett adatokat beviszi az alkalmazott adatbázisokba. A meghatározott formában és tartalommal jelentést készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített elektronikai hadviselési és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

 • Szakmairány: Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő

  Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában rádióelektronikai felderítést végez. Ezen belül végrehajtja a kommunikációs felderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési feladatait, illetve a nem-kommunikációs felderítés felfedési, ellenőrzési és előzetes analizálási feladatait. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit. A felfedett adatokat rögzíti az alkalmazott adatbázisokban és elemzéseket végez. Az elemzés eredménye alapján jelentéseket készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített rádiófelderítő és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

 • Szakmairány: Szerelő, Műszakigép-szerelő

  Olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladatvégrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmiszabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot.Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nemoldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint aMH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára.Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerűfenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített műszaki-technikai eszközöket. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát.

 • Szakmairány: Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő

  Olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot. Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára. Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített gépjármű- és kerekes harcjármű-technikai eszközöket, valamint harckocsikat. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát.

 • Honvéd altiszt képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Egységes Alapkiképzés végrehajtásáról szóló igazolás,
  Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Állami légijármű műszerész

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Állami légijármű műszerész

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Állami légijármű szerelő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Állami légijármű szerelő

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Híradó

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Híradó

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Katonai informatikai rendszer-üzemeltető

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Katonai informatikai rendszer-üzemeltető

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Katonai pénzügyi

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Katonai pénzügyi

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Légi vezetés

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Légi vezetés

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Műszerész, fegyverműszerész

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Műszerész, fegyverműszerész

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Műszerész, páncéltörő rakétaműszerész

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Műszerész, páncéltörő rakétaműszerész

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Parancsnok, ABV védelmi

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Parancsnok, ABV védelmi

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Repülésbiztosító

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Repülésbiztosító

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Szerelő, Műszakigép-szerelő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Szerelő, Műszakigép-szerelő

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

 • Szakmairány: Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő

  0210

  Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu