Erőművi blokkgépész - 2022 képzés

Erőművi blokkgépész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134019
 • Szakképesítés megnevezése: Erőművi blokkgépész
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erőművi blokkgépész - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erőművi blokkgépész képzés munkaterülete:

  Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis tüzelőanyagokat és/vagy biomasszát égetnek el.

 • Erőművi blokkgépész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 0713 4 017 Erőművi gőzturbina gépész és 0713 4 015 Gázturbina gépész szakképesítés ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Erőművi gépész munkakörben összességében eltöltött 2 éves, vagy Erőművi gőzturbina gépész és ...
  Bővebben
 • Erőművi blokkgépész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Erőművi blokkgépész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Hazánkban évről évre növekvő tendenciát mutat a villamosenergia-fogyasztás. Ezért a munkaerő piac továbbra is igényli azokat a szakembereket, akik képesek energetikai gépeket kezelni.

 • Erőművi blokkgépész képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erőművi blokkgépész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Erőművi blokkgépészeti feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység 15 db teszt jellegű, 10 db rövid és hosszabb választ igénylő és 2 db problémakifejtés kérdéstípusokból áll.

  Teszt feladatok témakörei:

  • a hőtan, áramlástan, vezérléstechnika, az erőművek csoportosítása az energiafelhasználás szerint

  Rövid és hosszabb választ igénylő feladatok témakörei:

  • az erőművi blokk felépítésével és az erőművi blokk vízellátási rendszerével kapcsolatos kérdések

  Problémakifejtés témakörei:

  • az erőművi blokk indításának fel/leterhelésének, leállításának feladataival, az erőművi üzemzavarokkal és kezelésükkel, valamint az erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelményekkel kapcsolatos kérdések
  • Magyar villamosenergia rendszer. Szállítás, elosztás, teherelosztás, koordináció. Szigetüzem. Tartalékok az erőmű rendszerben. Primer, szekunder tartalék.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Teszt feladatok 30 %
  Rövid és hosszabb választ igénylő feladatok 40 %
  Problémakifejtés 30 %

  • Az értékelés javítási-értékelési útmutató alapján történik.
  • Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javításiértékelési útmutató tartalmazza.
  • Teljes pontszám az egyes feladatok esetén a hibátlan feladatmegoldásért adható. Ha a vizsgázó a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a helytelen válaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. Az egyes feladatok javítása során a pontszám negatív nem lehet. Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. A javítás során részpontszám adható, ennek feltételeit a javítási-értékelési útmutató határozza meg részletesen.
  • Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
  • Az értékelés a pontszámok alapján százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Erőművi blokkok üzemeltetésének végrehajtása

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása: Műszaki leírás alapján, valós üzemi körülmények között:

  • Blokk leállás és visszaindulás fő lépései.
  • Blokk le/felterhelés átmeneti teljesítményüzemben.
  • Blokk karbantartásával kapcsolatos munkák.
  • A blokk védelmi rendszereinek ellenőrzése és próbái.
  • Blokk normál üzemvitele és paraméterek beállítása és ellenőrzése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A folyamatban szereplő tevékenységek szakszerű végrehajtása a biztonságtechnikai előírások betartása mellett. A vizsgatevékenység értékelése értékelőlap alapján történik az alábbi szempontok figyelembevételével: 

  • A blokk üzemközbeni és eseti próbáinak, retesz- és védelmi próbáknak a végrehajtása 10 %
  • A blokk terhelésével kapcsolatos operátori feladatok végrehajtása 20 %
  • Az átmeneti üzemállapothoz előírt próbák végrehajtása és dokumentálása 20 %
  • A blokk terhelés változtatásával és az új üzemállapot fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása 20 %
  • A karbantartás feltételeinek biztosítása 5 %
  • Adott berendezés karbantartásának végrehajtása, üzembe helyezése 5 %
  • Védelmi rendszerek működésének ellenőrzése 5 %
  • Az üzemzavari jelenségek felismerése és beazonosítása 5 %
  • Az üzemzavarok elhárításával kapcsolatos utasítások végrehajtása 5 %
  • Esetleges meghibásodások és azok okainak felderítése 5 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu