Államháztartási mérlegképes könyvelő - 2022 képzés

Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115005
 • Szakképesítés megnevezése: Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási mérlegképes könyvelő - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés munkaterülete:

  A szakmai képzettség megszerzését követően képessé váljon arra, hogy szakmai irányítója legyen egy államháztartási szervezet számviteli részlegének. Ellátja az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

  Tisztában van az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges gyakorlattal. Képes az ilyen szervezet működtetésében részt venni, a szakmai csapatban munkát végezni, javaslatokat tenni.

  Képes összeállítani egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait

  Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez. A könyvvezetés során ellátja a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.

  Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Elkészíti az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

  Kapcsolatot tart a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismeri az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

  Részt vesz a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékeli a felmerülő kockázatokat és javaslatokat fogalmaz meg mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).

  Elvégzi, és szükség esetén megszervezi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

  Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre és képes a folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

  Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és a szolgálati és gazdálkodási titok megőrzésére.

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő,
  54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon),
  54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (egyéb szervezeti szakon),
  54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon),
  54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő,
  54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés,
  54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő,
  Okleveles könyvvizsgáló,
  regisztrált mérlegképes könyvelő
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 240 óra
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az államháztartási szervezetspecialitását ismerő számviteli képesített szakember iránt a kereslet az államháztartás működtetésének igényéből következően magas. Ezt egyfelől indokolja a kimondottan speciális, csak a területet jellemző részletes szabályozásnak való megfelelési kötelezettség és az a szabályozási környezet, amely bizonyos kérdésekben eltér a piaci törvényszerűségtől/igényektől.

  Az említett tényezők következtében a képesítést megszerző könyvelők biztonsággal számíthatnak arra, hogy a munkaerő piacon keresettek lesznek, illetve az is nyilvánvaló, hogy középtávon még az automatizáció térnyerése ellenére sem várható a munkaerőpiac szűkülése e területen.

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

  Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

  A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magába: Államháztartási szervezetek szabályozása, Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Államháztartási szervezetek szabályozása és Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

  Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.

  1. Államháztartási szervezetek szabályozása: a vizsgázó a szabályozás tartalma alapján az elméleti tudásáról ad számot, a feladatban megadott helyzetet értő módon értékel írásban a 9.1.1 pontban megadott szakmai követelmények alapján kiemelten a következőkre:
   • államháztartási szervezetek működési sajátosságai
   • államháztartási szervezetek intézményi rendszere
   • gazdálkodási kötöttségek, ellátható feladatok köre
   • államháztartási szervezetek személyi állományával kapcsolatos elvárások
   • belső szabályozottsággal összefüggő feladatok
   • tevékenységgel kapcsolatos kérdések
   • állami vagyon kezelésének szabályszerűségével és célszerűségével kapcsolatos ismeretek
   • belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok
   • külső ellenőrzéssel összefüggő feladatok

    A feladatok típusai:

   • feleletválasztás (pl. alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
   • feleletalkotás (rövid válasz, esszé, érvelés).

  2. Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: Külső adatok alapján államháztartási szervezeti beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése, elemzési feladatok megoldása az "Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése" mudul szakmai követelményei alapján. A kiemelt témakörök:
   • működési környezet megismerése, annak számviteli következményei
   • számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartás szerveinél,
   • a számviteli elszámolások megközelítései (pénzügyi számvitel vs. költségvetési számvitel)
   • a vagyon és bemutatásának sajátosságai, a mérleg tartalma
   • a vagyoni elemek értékelésének szabályai
   • az eredmény értelmezése és prezentálása
   • a maradvány értelmezése és prezentálása
   • a költségvetési jelentés tartalma és értékelése
   • a beszámoló egyéb kimutatásainak tartalma és értékelése
   • a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a többszörös nyilvántartás sajátosságai
   • analitikus nyilvántartások köre, tartalma
   • támogatások fajtái és kezelésük
   • a zárlati munkálatokkal kapcsolatos specialitások
   • a költségvetési beszámoló és a kötelező jelentések (pl. időközi költségvetési jelentés, mérleg jelentés) elkészítése, felülvizsgálata, továbbítása
   • belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények és az azt jellemző módszertan
   • külső ellenőrzés fajtái, esetkörei és az azt jellemző módszertan

  A vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán a belső és külső ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű kérdéseket, majd konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai elvárásokra is (pl. a dokumentumkészítés).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) Államháztartási szervezetek szabályozása: 60 perc
  B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A) Államháztartási szervezetek szabályozása: 20%
  B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  A) Államháztartási szervezetek szabályozása vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az elméleti kérdésekre adott válaszok helyesek-e (ezek tipikusan olyan kérdések, amelyekre egy helyes válasz adható, zárt megoldókulcs készíthető). Az értékelést igénylő feladat kapcsán, azt kell vizsgálni, hogy az adott megoldás a helyzetnek megfelelő választ ad a felvetett problémára.

  B) Az államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válasz mennyiben helyes (ha értelmezhető), vagy mennyiben adekvát és ésszerű (amennyiben a helyesség kategória nem értelmezhető). E vizsgarész során a megoldás minőségét a megkérdezett terület szabályainak, gyakorlatának és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell megállapítani, ahol pedig ekként releváns, értékelni kell, hogy a vizsgázó válasza/érvelése egy adott kérdés kapcsán mennyire okszerű vagy mennyiben oldja meg a felvetett kérdést, mennyiben informatív az adott megoldás (tipikusan: elemzéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kérdések). A vizsgarész természete miatt tipikusan több lehetséges helyes válasz képzelhető el, amelyből mindent el kell fogadni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében (A) Államháztartási szervezetek szabályozása és B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

  Az államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása projektfeladat egy szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (központi tételsor), mely kiemelten a következőket tartalmazza:

  • működési környezet megismerése, annak számviteli következményei
  • számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartás szerveinél,
  • a számviteli elszámolások megközelítései (pénzügyi számvitel vs. költségvetési számvitel)
  • a vagyon és bemutatásának sajátosságai, a mérleg tartalma
  • a vagyoni elemek értékelésének speciális szabályai
  • az eredmény értelmezése és az eredménykimutatás sajátosságai
  • a maradvány értelmezése és maradvány kimutatás tartalma
  • a költségvetési jelentés tartalma
  • a beszámoló egyéb kimutatásainak tartalma
  • a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a többszörös nyilvántartás sajátosságai
  • analitikus nyilvántartások köre, tartalma
  • támogatások fajtái és kezelésük
  • a zárlati munkálatokkal kapcsolatos specialitások
  • a költségvetési beszámoló és a kötelező jelentések (pl. időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés) tartalma
  • belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények és az azt jellemző módszertan
  • külső ellenőrzés fajtái, esetkörei és az azt jellemző módszertan

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési idő 20 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő.

  Maximálisan adható pontszám 100 pont.

  Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%.

  Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

   

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu