Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló - 2021 képzés

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134029
 • Szakképesítés megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés munkaterülete:

  • A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki-biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, a gázmérőhelyek kialakításának szabályosságát, azok tömörségét, a gázfogyasztó készülékek, a gázfelhasználó technológiai rendszerek elhelyezésének megfelelőségét és további üzemelésre való alkalmasságát.
  • Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.
  • Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.
  • A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki-biztonsági szempontok alapján minősít.
  • Műszaki-biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.
  • A műszaki-biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.
  • Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelele a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.
 • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 02 5 3129 16 10 06 Gázipari technikus,
  029 7439 02 22 07 Gáz-és olajtüzelő berendezés- szerelő, üzembe helyező,
  05 2 7621 02 23 02 Gázvezeték-és készülékszerelő,
  05 5 3117 16 20 05 Épületgépész technikus,
  302 számú Csőhálózat-és berendezés szerelő,
  31 5216 10 Gázvezeték-és készülékszerelő,
  31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő,
  31 582 21 0001 31 02 Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő,
  312-1 Központifűtés- és csőhálózat szerelő (melegvíz, gőz, gáz),
  312-2 Gázvezeték-és készülékszerelő,
  32 52 36 02 Gáz-és olajtüzelő berendezés- szerelő, üzembe helyező,
  34 582 09 Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő,
  35 582 01 Gáz-és hőtermelő berendezés szerelő,
  5 0732 07 01 Épületgépész technikus,
  514 számú Központifűtés- és csőhálózat szerelő (melegvíz, gőz, gáz),
  517 számú Gázvezetékszerelő,
  518 számú Központifűtés- és csőhálózat szerelő (melegvíz, gőz, gáz),
  52 522 09 0000 00 00 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés,
  52 544 03 Gázipari technikus,
  52 5443 02 Épületgépész technikus,
  52 549905 Gázipari technikus,
  52 582 02 Épületgépész technikus,
  521 számú Víz-és gázvezeték szerelő,
  54 582 01 Épületgépész technikus,
  5454403 Gázipari technikus,
  épületgépész mérnök,
  épületgépész üzemmérnök,
  Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
  Gáz-és tüzeléstechnikai mestervizsga,
  Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
  gázipari mérnök,
  gázipari szakmérnök,
  gázipari szaküzemmérnök,
  Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
  gépészmérnök,
  Központifűtés-és gázhálózat szerelő mestervizsga,
  olaj- és gázmérnök
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges (gázszerelők rendelkeznek munkaköri
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 3 év gáz- és olajipari gyakorlat
 • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 80 óra
 • Maximális óraszám: 100 óra
 • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  • A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálók tevékenysége a lakosság széles körét érinti, az intézmények, ipari, mezőgazdasági és a gázfelhasználó technológiai rendszerek, olajfogyasztó technológiai rendszerek használóinak élet- és vagyonbiztonságának megóvását is szolgálja.

  • A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles.

  • A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés szerepelt a korábbi OKJ jegyzékben, évente több száz gázszerelő szerezte meg az újabb jogosultságokat jelentő szakképesítést.

  • A felülvizsgáló tevékenységet más jogszabály is indokolja:

   • A gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet kötelezően előírja a műszaki biztonsági felülvizsgálatot. A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel.
   • A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.
   • Jogosult meglévő gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjére.
   • A szolgáltatás szüneteltetését követően jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálni.


 • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló ismeretek

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, párosítás, feleletalkotós, igaz/hamis, sorrendbe állítás, rövid válasz, kifejtős kérdés, számításos feladatokat.

  Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányulhat:

  Témakörök:

  1. A 2008. évi XL. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet, 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet
   A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata és a kapcsolódó kéményseprőipari tevékenységet szabályozó jogszabályok előírásainak ismerete
   Kérdések száma: 2

  2. Gázvezeték anyaga, kötése, védelme, gáznyomás-szabályozó, gázmérő elhelyezés szabályossága
   Kérdések száma: 2

  3. Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tanúsított típustól függő feltételei
   Kérdések száma: 3

  4. Gázterhelés, térfogatáram, áramlási sebesség, huzat, hasadó, nyíló felület méretének meghatározásával kapcsolatos számítás
   Kérdések száma: 2

  5. Gázfogyasztó készülékek légellátásával és égéstermék elvezetésével kapcsolatos feladatok
   Kérdések száma: 3

  6. Gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje feltételei
   Kérdések száma: 1

  7. PB-gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések sajátosságai
   Kérdések száma: 1

  8. Olajfogyasztó rendszerekkel kapcsolatos feladat
   Kérdések száma: 2

  9. Gázfelhasználó technológiai rendszerek fogalma, üzemeltetési előírásai
   Kérdések száma: 1

  10. Felülvizsgálat eljárása, jegyzőkönyv tartalma
   Kérdések száma: 1


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Minden helyes válasz 1 pontszámot ér. Pontszám akkor adható, ha a vizsgázó a helyes választ jelöli meg.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Végezze el a vizsga helyszínén kiépített és működő csatlakozóvezeték, és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát és minősítését!
   Műveletek:

   1. Csatlakozóvezeték és fogyasztói vezetékek kialakításának, védőtávolság meglétének ellenőrzése
   2. Üzemelő nyomásszabályozó- és gázmérőállomás és tartozékok ellenőrzése
   3. Hasadó-nyíló felületek kialakításának megfelelősége, gázveszély érzékelő rendszer elhelyezése, működőképessége, vészszellőztető rendszer ellenőrzése
   4. Gázfogyasztó készülék elhelyezésének és üzemelésének ellenőrzése (beszabályozás, indulási, üzemközbeni bekapcsolási idő)
   5. Hidegüzemi vizsgálat
   6. Melegüzemi vizsgálat
   7. Füstgáz összetétel mérése, értékelése

  2. Készítse el a felülvizsgálatról a jegyzőkönyvet!

   1. a jegyzőkönyv kitöltése
   2. a további üzemeltetésre való alkalmasság minősítése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelően ellenőrizte:

   • a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték kialakítását, kötéseit, védőtávolság meglétét 10 %
   • nyomásszabályozó és gázmérőállomás kialakítását 10 %
   • Hasadó-nyíló felületek kialakításának megfelelősége, gázveszély érzékelő rendszer elhelyezése, működőképessége, vészszellőztető rendszer ellenőrzése 10 %
   • Gázfogyasztó készülék elhelyezésének és üzemelésének ellenőrzése (beszabályozás, indulási, üzemközbeni bekapcsolási idő 10 %

  • Az előírásoknak megfelelően elvégezte:

   • A hidegüzemi és melegüzemi vizsgálatot 10 %
   • A füstgáz összetétel mérését, értékelését 15 %

  • Jegyzőkönyv készítés

   • A jegyzőkönyv szabályos kitöltése, minősítés megfelelése 20 %
   • A projekt munka végzés közben a vizsgabizottság feltett kérdésekre a szóbeli válasz 15 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu