Szigetelő - 2022 képzés

Szigetelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Szigetelő
 • Szakma azonosító száma: 4 0732 06 13
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Kapcsolódó részszakmák: Hő- és hangszigetelő,
  Vízszigetelő
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma

 • Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: -
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szigetelő - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szigetelő képzés munkaterülete

 • A szigetelő szakember ismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető technológi-áit, anyagait. Eszközöket, kéziszerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel. Ismeri az épí-tési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó általános és munkavédel-mi előírásokat. Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és balesetvédelmi, illetve a kör-nyezetvédelmi előírásokat. Egyszerű, az építőiparra jellemző munkafolyamatokat végez. Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat. Felkészül az önálló, illetve csoportos felelős munkavégzésre. Papíralapú és digitális építőipari műszaki rajzokat olvas, értelmez. Anyagjelölésekkel méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít. Ismeri az épületek és építmények alapvető épületszerkezeteit, azok ábrázolási módjait. Egyszerű mennyiségszámításokat végez (hossz, terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról méretet olvas le. Azonosítja a tervdokumentációban ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel. Irodai szoftvereket alapfokon használ, digitális tartalmakat, dokumentumokat és alkalmazásokat kezel.

 • Szigetelő képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szigetelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu