Villamos biztonsági felülvizsgáló - 2021 képzés

Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134030
 • Szakképesítés megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgáló
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villamos biztonsági felülvizsgáló - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés munkaterülete:

  Épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

  A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

 • Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági technikus,
  (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
  (42.) Villamosgép és berendezési technikus,
  07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő,
  07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
  07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
  33 5216 03 számú Villanyszerelő,
  33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
  33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő,
  34 522 04 Villanyszerelő,
  4 0713 04 07 számú Villanyszerelő,
  5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus,
  503 számú Villanyszerelő,
  505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
  505-2 Épületvillamossági szerelő,
  505-3 Vasútvillamossági szerelő,
  505-4 Villamoshálózat-szerelő,
  506 számú Általános Villanyszerelő,
  52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
  52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
  52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
  54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
  54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
  625 számú Villanyszerelő,
  épületvillamosítás szakirány [Villamosmérnök (BsC, MsC), oklevélben.],
  villamos energetika szakirány [Villamosmérnök (BsC, MsC), oklevélben.],
  villamos gépek szakirány [Villamosmérnök (BsC, MsC), oklevélben.],
  villamos művek szakirány [Villamosmérnök (BsC, MsC), oklevélben.]
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat
 • Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés időtartama:

  Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

  Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

  1. Elosztó berendezések és védelmek
  2. Energetikai villamos készülékek és berendezése
  3. Épületenergetika
  4. Épületinformatika
  5. Kapcsolástechnika
  6. Nagyfeszültségű technika és berendezések
  7. Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése
  8. Smart Grid laboratórium
  9. Szigeteléstechnika
  10. Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése
  11. Szigetelési rendszerek laboratórium
  12. Túláramvédelem
  13. Védelmek és automatikák
  14. Villamos berendezések és szigetelések
  15. Villamos művek
  16. Villamosenergia-átvitel
  17. Villamos energetika
  18. Villamosenergia-ellátás
  19. Villamos gépek és alkalmazások
  20. Villamos energia kisfeszültségű készülékei
  21. Villamos kapcsolókészülékek
  22. Villamos készülékek
  23. Villámvédelem
  24. Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
   1. Áramütés elleni védelem
   2. Villamos berendezések
   3. Villamos szigetelések és kisülések
 • Minimális óraszám: 180 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A villamos berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni a jogszabályban meghatározottak szerint. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerőpiacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel rendelkező szakemberekre. Ezt a szakmailag összetett tevékenységet más szakmai szereplők nem tudják pótolni.

 • Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, azaz az I. és a II. modul eredményes teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. A tanúsítvány kiállításának alapja, az egyes modulok, képző által szervezett modulzáró vizsgáinak eredményes letétele.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgálói ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Feladatbankból összeállított 40 kérdést tartalmazó feleletválasztós teszt az alábbi A, B és C témakörökből:

  A) Témakör 

  1. Az áramütés elleni védelem fogalma, célja. Alapvédelem, hibavédelem. Felülvizsgálati kötelezettség 
  2. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat általános ismertetése 
  3. Az MSZ EN 60079 szabványsorozat általános ismertetése
  4. Az áramütés elleni védelemmel foglakozó (érvényes és visszavont) alapszabványok általános ismertetése (MSZ HD 60364-1, -4-41, -5-54, 61140, MSZ 172-1) 
  5. A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód: TN-rendszer 
  6. A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód: TT- és IT-rendszerek 
  7. A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód kikapcsoló eszközei
  8. Az áram-védőkapcsolók működése, működési feltételei, fajtái
  9. A kettős vagy megerősített szigetelés védelmi mód ismertetése 
  10. Villamos elválasztás védelmi mód ismertetése 
  11. A SELV- és PELV-törpefeszültség védelmi mód ismertetése
  12. Kiegészítő védelmek, az áram-védőkapcsolók alkalmazása és védő egyenpotenciálú összekötés 
  13. Védőakadályok és elérhető tartományon kívüli elhelyezés alkalmazás és feltételei
  14. A környezet elszigetelése, helyi egyenpotenciálú összekötés, villamos elválasztás egynél több fogyasztó esetén. Alkalmazásuk és feltételei 
  15. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat 5. részének és az MSZ HD 60364-5-1 szabvány ismertetése 
  16. Az MSZ HD 60364-5-54 szabvány ismertetése: Földelőberendezések, védővezetők és védőösszekötő-vezetők
  17. Az MSZ HD 60364-6 szabvány ismertetése. Ebből különösen az áramütés elleni védelemre vonatkozó ellenőrzések ismertetetése 
  18. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat 7. részének ismertetése. Különleges berendezésekre, vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiemelve ebből az áramütés elleni védelem szempontjait 
  19. Ismertesse az MSZ HD 60364-7-701, -7-702, -7-703 szabványok áramütés elleni védelmi követelményeit (fürdőszobák, úszómedencék, szaunák)
  20. Ismertesse az MSZ HD 60364-7-710 és -7-722 szabványok áramütés elleni védelmi követelményeit (gyógyászati helyek, villamos jármű táplálása)
  21. Védettségi fokozatok, IP, IK és CE jelölés ismertetése
  22. A hálózatra való csatlakozás áramütés elleni védelmének szempontjai az MSZ 447 szerint
  23. Nagyfeszültségű berendezések: hálózati jellemzők összefoglalása (feszültségszintek, állomások felépítése, készülék ismeret, csillagpont kezelési módok, sugaras / íves / gyűrűs hurkolt hálózatok felépítése, szekunder berendezések feladata, védelem, irányítástechnikai berendezések általános ismertetése) 
  24. Nagyfeszültségű berendezések: Nem közvetlenül földelt berendezések hibavédelme (szigetelt, kompenzált, hosszúföldelt csillagpontú berendezések áramütés elleni védelem kialakításának elve és ellenőrzésének szempontjai) 
  25. Kis zárlati áramú berendezések áramütés elleni védelme
  26. MSZ EN 61557 és az MSZ 4851 szabványsorozatok ismertetése 
  27. A földelési ellenállás mérés elve és mérése korszerű műszerekkel
  28. A hurok ellenállásmérések elve és mérése korszerű műszerekkel 
  29. Az áram-védőkapcsoló működési elve és méréses ellenőrzése
  30. A védővezető nélküli védelmi módok ellenőrzése 
  31. Szigetelési ellenállásmérések, padló és fal szigetelési ellenállásának mérése

  B) Témakör

  1. A műszaki szabályozás eszközei. Közösségi és nemzeti jogszabályok, műszaki szabályzatok, szabványok, szakági műszaki előírások
  2. A tűzvédelem jogi-műszaki szabályozása. Törvényi, rendeleti szabályozás, tűzvédelmi műszaki irányelvek (TvMI) 
  3. A TvMI 7.4 és a TvMI 12.3 részletes ismertetése
  4. A TvMI 13.1 és a TvMI 14.1 részletes ismertetése
  5. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5.1 általános ismertetése, hatálya
  6. OTSZ: védelmi célok, kockázati osztályok. A kockázati osztályba sorolás feltételei
  7. OTSZ: Gépészeti és villamos átvezetések. Tűzeseti főkapcsoló. Napelemek
  8. OTSZ: Kisfeszültségű berendezések tűzvédelmi létesítési követelményei 
  9. OTSZ: Biztonsági világítás, tűzjelző és tűzoltó berendezések
  10. OTSZ: Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv ismertetése
  11. Az égés elmélete, feltételei. Relatív sűrűség, diffúzió, gyújtóforrások 
  12. A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) általános ismertetése, hatálya
  13. A Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság feladata. A Szakági Műszaki Előírások
  14. A VMBSZ szerinti ellenőrzési rendszer 
  15. VMBSZ: a villamos biztonsági felülvizsgálat. Első ellenőrzés és ismétlődő vizsgálatok
  16. Nagyfeszültségű berendezések vizsgálatai (villamos művek és a VMBSZ hatálya alá tartozó helyek felülvizsgálataira vonatkozó szempontok, követelmények): Ki végezheti? 
  17. VMBSZ: Áram-védőkapcsolók működési próbája [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § előírásai] 
  18. VMBSZ: A villamos kézi szerszámok ellenőrzése: Ki végezheti? 
  19. A villamos járművek szerelése és ellenőrzése: Ki végezheti?
  20. Az ellenőrzésekről és felülvizsgálatokról készítendő dokumentáció; tartalma, formája
  21. Villamos berendezésekről általában. Erősáramú / energetikai és gyengeáramú / információtechnikai berendezések. Jelentős villamos berendezések 
  22. Feszültség alatti munkavégzés (FAM) kisfeszültségű hálózaton, a FAM biztonsági szabályzat hatálya alá nem tartozó egyszerű feszültségalatti műveletek
  23. Előírt szakmai képesítések, ki milyen munkát végezhet, jelentős munkakör, tűzvédelmi szakvizsga 
  24. Az MSZ 1585 szabvány általános ismertetése, tárgya, munkavégzési eljárások, feszültségmentesítés
  25. Az MSZ 1585 szabvány szerinti tevékenységet végző személyek csoport beosztása (4.2. szakasz)
  26. Villamos balesetek és megelőzésük. Áramütés és következményei 
  27. Villamos balesetek. Műszaki mentés és egészségügyi ellátás
  28. Termékbiztonság és -megfelelőség. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékekre vonatkozó követelmények [23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet], CE jelölés és jelentősége, EUmegfelelőségi nyilatkozat

  C) Témakör

  1. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat általános ismertetése
  2. Az MSZ EN 60079 szabványsorozat ismertetése. Robbanóképes közegek
  3. Térségbesorolás, védelmi módok, ellenőrzés 
  4. A létesítés alap biztonsági kérdéseivel foglakozó (érvényes és visszavont) szabványok általános ismertetése (MSZ HD 60364-1, -4-42, -4-43 -4-46, MSZ 1600,1610)
  5. A túláramvédelem és zárlatvédelem alapelvei és eszközei. Túláramvédelem a gyakorlatban
  6. A hőhatások elleni védelem elvei és eszközei. Átívelés érzékelő eszközök
  7. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat 5. részének és a 60364-5-1 szabvány ismertetése
  8. Az MSZ HD 60364-5-52 szabvány ismertetése: kábelek és vezeték rendszerek
  9. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat 5. részének egyes szabványairól: -5-53, - 5-537, -5-551: Kapcsoló- és vezérlőberendezések, leválasztás és kapcsolás kisfeszültségű áramfejlesztés
  10. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat 5. részének egyes szabványairól: -5-557, -5-559, -5-56: segédáramkörök, lámpatestek és világítási áramkörök, biztonsági berendezések 
  11. Az MSZ HD 60364-6 szabvány ismertetése. Ebből különösen létesítési követelmények ellenőrzésének ismertetetése 
  12. Az MSZ HD 60364 szabványsorozat 7. részének ismertetése. Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiemelve a létesítési szempontokat 
  13. Az MSZ HD 60364-7-701, -7-702, -7-703 szabványok létesítési követelményei (fürdőszobák, úszómedencék, szaunák)
  14. Az MSZ HD 60364-7-710 és -7-722 szabványok létesítési követelményei (gyógyászati helyek, villamos jármű táplálása) 
  15. Áramfejlesztők párhuzamos csatlakozása a közcélú hálózatra, MSZ EN 50438 szabvány
  16. Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő készülékek MSZ EN 60947 szabványsorozat 
  17. Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések MSZ EN 61439 szabványsorozat 
  18. Tartalékvilágítás az MSZ EN 1838 szabvány szerint
  19. Kisfeszültségű közcélú hálózatra való csatlakozás az MSZ 447 szabvány szerint 
  20. Alapozásföldelők létesítése az MSZ 18014 szabvány szerint 
  21. Kábelek és tartó szerkezeteik tűzállósága az MSZE 24102 szabvány szerint 
  22. A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet létesítési előírásainak ellenőrzése
  23. A villamos berendezések helyszíni vizsgálata. Személyi és tárgyi feltételek. Előkészítés és a helyszíni munka módszerei
  24. Szabadvezetéki elosztóhálózatok vizsgálata 
  25. Üzemek elosztóhálózatának vizsgálata 
  26. Épületek és helyiségek berendezéseinek vizsgálata 
  27. A vezetékhálózat szigetelési ellenállásának mérése. Mérőműszerek, módszerek. Biztonsági előírások 
  28. Az Erősáramú / villamos-energetikai berendezések első ellenőrzéséről és ismétlődő felülvizsgálatáról készítendő dokumentáció (mérési jegyzőkönyvek, megállapítások és minősítő irat)
  29. Villamos mérések, osztálypontosság, digitális műszerek 
  30. Feszültség és áram mérése, mérőváltók

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontszámot ér. A válasz akkor elfogadható, ha a vizsgázó a helyes választ jelöli meg.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat 

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgálói gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Adott egy épület, vagy építmény kisfeszültségű villamos hálózata, illetve berendezése, vagy adott egy nagyfeszültségű berendezés, amelyen a használatbavételt megelőző, vagy időszakos felülvizsgálatot kell elvégezni.

  Első vizsgarész
  A villamos rendszer (hálózat, berendezések) paramétereinek és a rendelkezésére bocsátott dokumentáció összevetése, értelmezése és azok vizsgálata, a vonatkozó OTSZ 5.1, VMBSZ és az MSZ HD 60364 vagy az MSZ EN 61439-1 szabványsorozat követelményei szerint. Tárja fel az áramütés elleni védelem és a villamos létesítés követelményei alapján a villamos rendszer esetleges hiányosságait, hibáit és azok figyelembevételével tegyen tényszerű és szakszerű javaslatokat azok kijavítására. (30 perc)

  Második vizsgarész
  a) Áram-védőkapcsoló működésének ellenőrzése (kioldó áram, kioldási idő, érintési feszültség mérése)
  b) Hurokimpedancia mérése
  c) Földelési ellenállás mérése
  d) Kettős szigetelésű kéziszerszám szabványossági felülvizsgálata
  e) SELV-és PELV törpefeszültség alkalmazása érintésvételi mód vizsgálata
  f) Fajlagos talajellenállás mérése
  g) Padló szigetelési ellenállásának mérése
  h) Épület, építmény vezetékhálózatának szigetelési ellenállásmérése
  i) Földelési ellenállás mérése két lakatfogóval

  A mérések végrehajtásához, demonstrációs tábla használata megengedett.

  Az a-i) pontokban meghatározott méréseket, egy-egy konkrét mérési feladatként, a kérdésbankban megadott, kihúzandó vizsgatétel formájában kell megadni. A projektfeladat részeként, minden vizsgázónak két tételt kell húznia és mindkét mérést el kell végeznie. A rendelkezésére bocsátott űrlapon dokumentálnia kell és ki kell értékelnie a mérési eredményeket, majd minősítenie kell azokat. Az elvégzett komplex tevékenységet a vizsgázónak szóban is össze kell foglalnia. (70 perc)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Első vizsgarész
  Az OTSZ 5.1 és a VMBSZ előírásainak, valamint az MSZ HD 60364, MSZ EN 60079 szabványsorozatok, MSZ EN 50522 és az MSZ EN 61936-1 szabványok követelményei alapján megfelelően tudja értelmezni, vizsgálni az adott villamos berendezés paramétereit, a dokumentációt. 15%
  Fel tudja tárni és fel tudja sorolni a vizsgált villamos rendszer esetleges hiányosságait, hibáit. 15%
  Tényszerű és szakszerű javaslatokat tud tenni a hibák kijavítására. 20%

  Második vizsgarész
  Ismeri az áramütés elleni védelem felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket, mérési módszereket, biztonsági követelményeket és a projekt feladatban megfelelően alkalmazta azokat. Ismeri az alkalmazott műszer használatát, végre tudja hajtani a méréseket. 20%
  Megfelelően tudja kiértékelni a mérési eredményeket és a követelményeknek megfelelően jegyzőkönyvben is rögzíti azokat. Dokumentálni tudja a felülvizsgálat során tett megállapításait. 20%
  Szóban össze tudja foglalni azokat. 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu