Hospice szakápoló, palliatív gondozó - 2021 képzés

Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135006
 • Szakképesítés megnevezése: Hospice szakápoló, palliatív gondozó
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznő képzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hospice szakápoló, palliatív gondozó - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés munkaterülete:

  A hospice szakápoló, palliatív gondozó terminális állapotban lévő betegek ápolását, és gondozását végzi, magas szintű empátiával és elhivatottsággal rendelkező szakember. A hospicepalliatív gondozás során ápolja az aktív kezelést már nem igénylő onkológiai megbetegedésben szenvedő betegeket, valamint az életük utolsó szakaszába érkezett egyéneket. A gyógyító team tagjaként partneri kapcsolatot alakít ki a hospice-palliatív kezelést végző orvossal, a lelki gondozást végző szakemberekkel (pszichológus, mentálhigiénés szakember, lelkész, stb.), segíti a család és a páciens kapcsolatát, és a törekszik az állapotnak megfelelő legmagasabb életminőség megteremtésére, valamint biztosítja a méltóságteljes halálhoz való jogát. A hospice szakápoló, palliatív gondozó megfelelő kommunikációs készségekkel, képességekkel rendelkezik, a gyógyító team tagjaként megfelelően használja a szakmai nyelvet. Feladatai során figyelembe veszi a hatályos jogszabályokat, valamint a hivatás szakmai etikai irányelveit. Ismeri az intézményi és otthoni palliatív ellátásra vonatkozó jogszabályokat és etikai követelményeket.

   

   

 • Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: érettségi végzettséget követő minimum három éves és legalább MKKR 5 besorolású ápoló szakképesítés-ráépülés, csecsemő és gyermekápoló szakképesítés-ráépülés vagy általános ápoló szakma
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és annak minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak alapján az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely általi vizsgálat. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 2 éves, fekvőbeteg-szakellátás területén, ápoló, csecsemő és gyermekápoló munkakörben szerzett gyakorlat.
 • Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A képzés során olyan holisztikus szemléletű, magas elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkező szakember képzése a cél, aki az ápolói hivatás speciális területén kiemelkedően magas színvonalú ellátást tud biztosítani az arra rászorulók számára. Magyarország jelenlegi demográfiai és mortalitási helyzete mellett kiemelten kezelendő területté vált, azon szakemberek képzése, akik koruknál vagy állapotuknál fogva életútjuk végéhez közeledő, ezzel együtt krónikus ellátásra szoruló páciensek ellátását tudják biztosítani. A hospice szakápoló, palliatív gondozó kiemelt feladatai és kötelességei közé tartozik, hogy a terminális állapotba került betegek számára az emberi méltóság teljes tiszteletben tartása mellett a lehető legmagasabb életminőséget biztosító ellátást nyújtson. A képesítés megszerzését követően a meghatározott szakápolói feladatok több területen is felhasználhatók, így: fekvőbeteg ellátó intézmények onkológiai, hospice osztályain, hospice házakban nyújtott gondoskodás során, szociális ellátórendszer bentlakásos intézményeiben, otthon ápolási szolgálatokon belül nyújtott hospice szolgáltatások igénybevétele során.

 • Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hospice szakápolás, palliatív gondozás alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a Szakmai követelményeket tartalmazó táblázat tudáselemeinek mérésére irányul, mely komplexitása révén, a tevékenységkör során szerzett ismeretek integritására és kapcsolatrendszerének átlátására is rávilágít.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A magyarországi hospice-palliatív ellátórendszer felépítése, törvényi és finanszírozási háttere, ellátási formák sajátosságai 10%
  • Multidiszciplináris team tagjai, feladatai, jelentősége 10%
  • A palliatív és szupportív terápia orvosi és ápolói vonatkozásai 25%
  • Életvégi ellátással kapcsolatos jogi, etikai vonatkozások 15%
  • Utolsó órák ellátása, halott ellátás 20% - Gyász, gyásztámogatás 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hospice szakápoló, palliatív gondozó tevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Vizsgarész: Portfólió: A képzésben résztvevő a tanulmányai alatt elvégzett tevékenységeit dokumentálja és portfólióba rendezi. A portfólió kötelező eleme a képzésben résztvevő önéletrajza, motivációs levele, egy, a gyakorlata során megismert osztály tevékenységének bemutatása, a gyakorlat során önmaga fejlődésének, nehézségeinek bemutatása, a gyakorlati mentor véleménye. A kinyomtatott portfóliót 10 nappal a vizsga megkezdése előtt el kell juttatnia a vizsgaközpontba.
  2. Vizsgarész: Adott munkahelyzet és szituáció leírás alapján a palliatív gondozói tevékenységhez kapcsolódó szakápolástani feladat elvégzése, dokumentálása.
  3. Vizsgarész: A munkahelyzet, illetve szituációs feladat során megismert páciens számára, ápolási anamnézis felvétele, vagy ápolási anamnézis ismeretében rövid vagy középtávú ápolási terv készítése, annak elméleti hátterének ismertetése.
  4. Vizsgarész: A szituációs feladat során kapott szakápolási munkatevékenységhez kapcsolódó szakmai beszélgetés.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  1. Vizsgarész: 10 perc
  2. Vizsgarész: 30 perc
  3. Vizsgarész: 30 perc felkészülés, 15 perc az elkészített feladat ismertetése
  4. Vizsgarész: 20 perc felkészülés, 15 perc felelet

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Vizsgarész: Portfólió (Összesen: 30 pont)

  • Önéletrajz, motivációs levél: maximum 5 pont
  • Intézménybemutatás: maximum 5 pont
  • Saját tevékenység, nehézség és fejlődés bemutatása: maximum 10 pont
  • Gyakorlati mentor véleménye: maximum 5 pont
  • Kérdésekre adott válasz: maximum 5 pont

  2. Vizsgarész: szakápolástani feladat végrehajtása (Összesen: 40 pont)

  • A vizsgán való külső megjelenés, higiénés munkavédelmi szabályok betartása: maximum 5 pont
  • A feladat végrehajtási sorrendjének megfelelősége: maximum 5 pont
  • A beteggel és környezetével való kommunikáció: maximum 5 pont
  • A megfelelő előkészítés az adott szakápolástani feladathoz: maximum 10 pont
  • A feladat megfelelő végrehajtása: maximum 10 pont
  • A dokumentálás minősége és megfelelősége: maximum 5 pont

  3. Vizsgarész Ápolási dokumentáció részletessége, annak megalapozottsága és a felmerült ápolási diagnózisok, illetve tervek esetén annak sorrendje és indokoltsága kerül értékelésre. (Maximálisan adható pontszám: 30 pont.)

  4. Vizsgarész A szakápolástani feladathoz kapcsolódó elméleti ismeretekről adott szóbeli felelet során szempontok (Összesen: 30 pont)

  • Adott szakápolástani teendő indikációi: maximum 5 pont
  • Adott szakápolástani feladat során az ápoló feladatai: maximum 10 pont
  • Betegmegfigyelési szempontok az adott feladat végrehajtását követően: maximum 5 pont
  • A nem megfelelően végrehajtott szakápolási feladatból eredő szövődmények ismerete: maximum 5 pont
  • Az adott feladat dokumentációs kötelezettségeinek ismerete: maximum 5 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu