Egészségügyi asszisztens - 2024 képzés

Egészségügyi asszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakma szakmairányai: Audiológiai asszisztens,
  Endoszkópos asszisztens,
  Fogászati asszisztens,
  Gyógyszertári asszisztens,
  Kardiológiai és angiológiai asszisztens,
  Klinikai neurofiziológiai asszisztens,
  Perioperatív asszisztens,
  Radiográfiai asszisztens
 • Szakma megnevezése: Egészségügyi asszisztens
 • Szakma azonosító száma: 5 0913 03 02
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 440 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi asszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Egészségügyi asszisztens képzés munkaterülete

 • Alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek (alvás, pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, testhőmérséklet, ürítés, biztonság) kielégítésében. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolataiban.

 • Szakmairány: Audiológiai asszisztens

  Az audiológiai asszisztens az ép hallásúak és a hallássérültek vizsgálatával foglalkozik. Tevékenységét részben önállóan, és az audiológus szakorvos felügyeletével végzi. Vizsgálati, gondozási időpontokat egyeztet. Megtervezi a hallásvizsgálatok helyes sorrendjét, a szükséges eszközöket, műszereket előkészíti, gondoskodik azok megfelelő működéséről. A vizsgálatok előtt kompetenciájának megfelelő betegtájékoztatást végez. Korszerű diagnosztikai eszközöket használva, szubjektív és objektív hallásvizsgálati módszereket alkalmaz, részt vesz a halláscsökkenés mértékének, típusának, helyének pontos meghatározásában, kivizsgálásában, dokumentálásában. Feltárja a hallássérült páciens fizikai és pszichikai állapotát, szükségleteit, hallásjavító eszközének kiválasztásában és egyénre szabott beállításában segédkezik. Az ép hallás megőrzése érdekében prevenciós tevékenységet, egészségügyi felvilágosítást végez a hallást érintő, befolyásoló, károsító civilizációs és egyéb ártalmakról. A kivizsgálást, rehabilitációt alkotó team tagjaival együttműködik, kommunikációjában szakmai nyelvezetet használ. Munkája során betartja a szakmai protokollokat, az etikai, higiéniai, adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, társadalombiztosítási szabályokat. Tudását, ismereteit folyamatosan bővíti, nyitott és érdeklődik a szakterületét érintő és ahhoz szorosan kapcsolódó társterületek új diagnosztikai eljárásai és a hallásrehabilitáció újdonságai iránt.

 • Szakmairány: Endoszkópos asszisztens

  Az endoszkópos asszisztens az endoszkópos beavatkozások kivitelezésének aktív közreműködője, az endoszkópos team egyik tagja. Az emésztőrendszer betegségeinek felderítésében, kivizsgálásában, terápiájában segíti az endoszkópiát végző orvos munkáját, asszisztál a beavatkozások kivitelezése során. Az endoszkópos beavatkozásokhoz szükséges pszichés és szomatikus beteg előkészítést végzi, kompetenciájának megfelelően. Szövettani mintavételi eljárásokat kivitelez, a mintát, a kísérő dokumentum elkészítése után, eljuttatja a patológiai osztály részére. A beavatkozásokhoz használt endoszkópokat előkészíti, és szaktudásának megfelelően ellenőrzi azok működését. Az endoszkópos diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz szükséges tartozékokat az előírásoknak megfelelőenhasználja. A beavatkozásokhoz használt endoszkópokat magas szintű fertőtlenítési eljárással teszi újra használhatóvá. Az egyszer használatos endoszkópos tartozékokat az előírt hulladékkezelési szabályoknak megfelelően tárolja. A többször használatos eszközöket az előírásnak megfelelően fertőtleníti és sterilizáltatja. Az adott egészségügyi ellátó rendszerben használt informatikai rendszert ismerve végzi a betegek előjegyzését, szervezi az endoszkópos laboratórium vizsgálatait. A használt dokumentumokat szakmai nyelvezet használatával kitölti és azok archiválásában részt vesz. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken vesz részt.

 • Szakmairány: Fogászati asszisztens

  A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a mindennapi fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál. A fogászati beavatkozások során összefüggéseiben, következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza tudását. Részt vesz az általános és speciális fogászati kezelések előkészítésében, a beavatkozások során közvetlenül segédkezik a fogászati team tagjainak a páciens körüli teendők ellátásban, asszisztál a fogorvosnak. A fogászati eszközök, anyagok, gépek gyártói előírásai alapján üzemelteti a fogászati egységkészüléket és a különböző speciális fogászati gépeket, berendezéseket. Gondoskodik a fogászati eszközök, anyagok, gépek javításáról, pótlásáról.Végzi a páciensesek előjegyzését a fogászati kezelésekre, fogadja a rendelésre érkező pácienseket. Előkészíti a különböző beavatkozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat, gyógyszereket, az érzéstelenítéshez szükséges gyógyszereket. Segédkezik a különféle tömések készítésénél, a fogak gyökérkezelésénél, a fogpótlások készítésénél, szájsebészeti beavatkozásoknál, a szájnyálkahártya és fogíny kezeléseknél, illetve a gyermekfogászati beavatkozásoknál a fogszabályzás menetében. Elkészíti a röntgenfelvételeket, valamit eljuttatja azokat a fogorvos részére. A páciensek részére egészségnevelési és fogászati megelőző felvilágosítást nyújt. Munkája során fertőtlenítő, sterilizálási eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja. Folyamatosan kommunikál a fogorvossal, páciensekkel, a fogászati team tagjaival és szükség esetén a hozzátartozóval, gondozóval. A mindennapi adminisztrációs és dokumentációs munkája során rendszeresen használja az infokommunikációs eszközöket. Rosszullét esetén elsősegélyt nyújt a rendelőben. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon vesz részt.

 • Szakmairány: Gyógyszertári asszisztens

  A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a gyógyszerellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszernagykereskedelemben és kórházakban. Részt vehet gyógynövény forgalmazás területén is. A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológia, ügyviteli, gazdálkodási résztevékenységeket végez. Laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezik, gyógyszerkészítésnél közreműködik, gyógyszerformákat önállóan kialakít, raktározási és tárolási feladatokat végez, ügyviteli, adminisztratív feladatokat lát el.

 • Szakmairány: Kardiológiai és angiológiai asszisztens

  A kardiológiai és angiológiai asszisztens az egészségügyi ágazatba tartozó, járóbeteg szakellátásban, fekvőbeteg intézményekben dolgozó egészségügyi szakdolgozó., aki a gyógyító csapat tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi tevékenységeit.Megfelelő kapcsolatteremtő, jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai és jogi normáit, biztosítja a minőségi betegellátást. A betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen, kompetenciája keretein belül tájékoztatja. Szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégzi a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát. Előkészíti a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket. Gondoskodik azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről. Vizsgálatok és beavatkozások alatt és közvetlenül utána asszisztál, segédkezik, észleli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Szív- és érrendszeri rosszulléteket felismeri, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását megkezdi. Az eszközöket tisztán tartja, előkészíti az aszepszis - antiszepszis szabályai szerint. Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat. Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez, koordinál. A betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket szakszerűen és pontosan dokumentálja. Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt végez. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködik a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában, minőségfejlesztésben.

 • Szakmairány: Klinikai neurofiziológiai asszisztens

  Tevékenysége során, az egészségügyben, az ideggyógyászati szakmához tartozó, diagnosztikai vizsgálatokat végez. A központi és perifériás idegrendszer anatómiáját ismeri, speciális gépekkel vizsgálja működését. Méri, regisztrálja a kapott eredményeket, azokat dokumentálja és archiválja. Vizsgálatok végzéséhez szükséges műszaki ismerettel /földelés, árnyékolás, érintésvédelmi, ellenállás, vezetési sebesség fogalmával/ rendelkezik. Az ideggyógyászati kórképeket ismeri, a kórképekre jellemző eltéréseket, hullámformákat a neurofiziológiai vizsgálatok alatt felismeri. Vizsgálati időpontokat előjegyez, koordinál, informatikai rendszer használatával. Előkészíti a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra. EEG, EP- kiváltott válasz- vizsgálatokat önállóan végez. Felismeri az EEG, EP, ENG, EMG felvétel hullámformáit. Felismeri az epilepsziás rohamot. Elhelyezi a beteget az orvos által végezhető ENG, EMG vizsgálatokhoz, dokumentációt vezet a vizsgálatról. Elvégzi az EEG, EMG gépek hitelesítését, műszaki állapotát biztosító, napi beállításokat, kalibrációkat. A gépek karbantartását részben önállón végzi, a rendszeres karbantartást megrendeli. A vizsgálatokhoz szükséges elektródák, paszták pótlásáról gondoskodik. A rendelő higiénéjéhez szükséges fertőtlenítő, kéztörlő, papírlepedő, kesztyű pótlásáról gondoskodik. A keletkezett hulladékokat a hulladékkezelés szabályai szerint kezeli. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon részt vesz, az új eljárásokat a tevékenységébe beépíti. Megosztja a munkája során szerzett szakmai tapasztalatait, szakmai előadás formájában.

 • Szakmairány: Perioperatív asszisztens

  Az érzéstelenítési eljárások után a beteg megfigyelését és ellátás ápolási szempontjainak elsajátíttatását elvégzi. Segítséget nyújt a diagnosztikus vizsgálatok és terápiás eljárások előkészítésében, elvégzésében és a vizsgálat utáni teendőkben is.A perioperatív asszisztens részt vesz az operáló team tagjaként a munkában, a műtéti beavatkozások során a műtői tevékenység megszervezésében, az anyagok és eszközök megrendelésében, dokumentálásában.

 • Szakmairány: Radiográfiai asszisztens

  A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit. A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el. Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és betegedukációt végez.A vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat (alap-, speciális, és kiegészítő felvételek) végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint diagnosztikus és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál.Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti gyógyszereket, eszközöket. A vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt elváltozásokat azonnal jelzi szakmai felettesének (szakasszisztens, diplomás képalkotó diagnoszta, radiológus), és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények elhárítását.Munkája során fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja.Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi, vagy jelenlegi betegségeiről, szedett gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a beteg állapotáról. Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni teendőkről. Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.

 • Egészségügyi asszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén,
  Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Audiológiai asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Audiológiai asszisztens

   

  3321

  Általános egészségügyi

  asszisztens

 • Szakmairány: Endoszkópos asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Endoszkópos szakasszisztens

   

  3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai

  és terápiás berendezések kezelője

 • Szakmairány: Fogászati asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Fogászati asszisztens

  3325

  Fogászati asszisztens

 • Szakmairány: Gyógyszertári asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Gyógyszertári asszisztens

   

  3326

  Gyógyszertári és

  gyógyszerellátási asszisztens

 • Szakmairány: Kardiológiai és angiológiai asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Kardiológiai és angiológiai asszisztens

   

  3321

  Orvosi képalkotó diagnosztikai

  és terápiás berendezések kezelője

 • Szakmairány: Klinikai neurofiziológiai asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Klinikai neurofiziológiai asszisztens

   

  3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai

  és terápiás berendezések kezelője

 • Szakmairány: Perioperatív asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Perioperatív asszisztens

   

  3321

  Általános egészségügyi

  asszisztens

 • Szakmairány: Radiográfiai asszisztens

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Radiográfiai asszisztens

   

  3323

  Orvosi képalkotó diagnosztikai

  és terápiás berendezések kezelője

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu