Üvegműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Üvegműves
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 09
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 54_211_09_uvegmuves.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2722
Képzőművész
 • Szobrász, üveg, porcelán
 • Kisplasztikák és érmék készítője

A Üvegműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az üvegműves önállóan, vagy társtervezővel együttműködve, esetleges megrendelővel egyeztetve alkalmazott üvegtárgyakat tervez, hoz létre. Megfelelő kommunikációs képességeivel kapcsolatot tart, valamint szervezi a gyártási folyamatokat megren-delő és kivitelező között. Autonóm alkotásokat hoz létre. Folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, lépést tart a legújabb techni-kákkal, irányzatokkal. Üvegmegmunkáló gépeket, berendezéseket, eszközöket használ. Üvegfestékeket, ragasztókat, vegyi anyagokat használ. Üvegipari gyártmány-előkészítésben és gyártmányfejlesztésben vesz részt. Terveiről, elképzeléseiről, meg-valósult munkáiról a szakmai követelményeknek megfelelően dokumentációt, prezentációt készít

A szakképesítéssel rendelkező képes:

öblös- és síküvegen alapvető üvegcsiszolatokat tervezni és kivitelezni - üvegtömböket síkcsiszolni, polírozni - öblös- és síküvegen homokfúvott kompozíciókat tervezni és kivitelezni - síküveg ragasztásával és további megmunkálásával tárgyakat tervezni és létrehozni - öblös- és síküvegen alapvető festési technikákat alkalmazni - ólmozott üveg kompozíciókat tervezni, kivitelezni - az üveg melegalakításához szükséges formákat készítni - az üvegfúvás technológiájának ismeretével öblösüvegeket tervezni - az üveg kemencében történő különféle alakítást végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 523 04
Mechatronikai technikus
szakképesítés
54 523 01
Automatikai technikus
szakképesítés
54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus
szakképesítés
54 523 02
Elektronikai technikus
szakképesítés
54 481 05
Műszaki informatikus
szakképesítés
54 522 01
Erősáramú elektrotechnikus
szakképesítés

A képzés feltételei

A Üvegműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 211 09 azonosító számú, Üvegműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
 • 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
 • 10588-12 Tervezés és technológia
 • 10728-12 Üvegtárgyak meleg- és hidegalakítása
 • 10729-12 Üvegfestés, ólmozottüveg-készítés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Üvegműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.Vizsgaremek készítése, és szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu